Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 3

 0    26 schede    polciak
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy
inizia ad imparare
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem
inizia ad imparare
Reus excipiendo fit actor
powodowi nie wolno, tego, na co nie pozwala się pozwanemu
inizia ad imparare
Non debet actori licere, quod reo non permittur
Niechaj będzie wysłuchana i druga strona
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars
skarb państwa jest zawsze wypłacalny
inizia ad imparare
Fiskus sepmer locuples solvendo
w przypadkach długów podatkowych nie dopuszcza się potrącenia
inizia ad imparare
In tributis non admittur compensation
skarb państwa nigdy nie oddaje tego co raz przyjął
inizia ad imparare
Quod semel sumpsit, fiscus numquam reddit
powodowi nie wolno tego na co nie pozwala się pozwanemu
inizia ad imparare
Non debet actori licere quod reo non permittitur
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
inizia ad imparare
Nemo est iudex in propria causa
Tam gdzie jest uprawnienie, jest środek do jego urzeczywistnienia
inizia ad imparare
Ubi ius, ibi remedium
sąd zna prawo
inizia ad imparare
Iura novit curia
zadaniem sędziego jest stosowanie a nie tworzenie
inizia ad imparare
Iudicis est ius dicere non dere
sędzia nie liczy
inizia ad imparare
Iudex non calculat
wyrok nie powinien być pozorny
inizia ad imparare
Iudicum non debet esse illusorium
w przypadku wątpliwości na rzecz pozwanego
inizia ad imparare
In dubio pro reo
w przypadku wątpliwości zasądzamy mniej
inizia ad imparare
In dubio semper id quam minus est debetur
sędzia nie może zasądzić ponad żądanie powoda
inizia ad imparare
Iudex non dedit plus, quam quod petens ipse requirit/ ne ultra petita
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
inizia ad imparare
Reformatio in peius iudici appellato non licet
siłę wolno odeprzeć siłą
inizia ad imparare
Vim vi repellere licet
wszelkie ustawy i wszelkie prawa pozwalają bronić się przez siłą za pomocą siły
inizia ad imparare
Vim vi defendere omnes leges imniawue iure permitunt
Gdzie społeczność, tam prawo
inizia ad imparare
Ubi societas, ibi ius
władza a nie prawda są źródłem prawdy
inizia ad imparare
Auctoritas non veritas facti legem
prawo czyni króla
inizia ad imparare
Lex facit regem
mocniejsza jest ochrona przez prawo od ochrony człowieka
inizia ad imparare
Fortior est custodia legis quam hominis
Ustawa nie troszczy się o drobiazgi
inizia ad imparare
De minimis non curat lex
nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości
inizia ad imparare
Iustitia nemini neganda

Devi essere accedere per pubblicare un commento.