Łacina - rozdział 3 - rzymski proces cywilny

 0    151 schede    sharieli
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
postępowanie zwyczajne
inizia ad imparare
ordo iudiciorum privatorum
postępowanie nadzwyczajne
inizia ad imparare
cognitio extra ordinem
proces legisakcyjny
inizia ad imparare
legis actio
proces formułkowy
inizia ad imparare
per formulas
tok postępowania przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem)
inizia ad imparare
in iure
tok postępowania przed sędzią prywatnym
inizia ad imparare
apud iudicem
upoważniała sędziego do nakazania najpierw zwrotu rzeczy a w razie niespelnienia tego warunku zasadzenia pienieznego
inizia ad imparare
formuła arbitraria
Siłę wolno odeprzec sila
inizia ad imparare
Vim vi repellere licet
sadownicwo biskupie
inizia ad imparare
episcopalis audientia
skarga, powództwo
inizia ad imparare
actio
pretor miejski
inizia ad imparare
praetor urbanus
pretor dla peregrynow
inizia ad imparare
praetor peregrinus
specjalne listy osob z osobamu ktore moga zostac wybrani sedziami
inizia ad imparare
album iudicum
decemwirowie majacy roztrzygac procesy
inizia ad imparare
Decemviri stlitibus iudicandis
trybunaly skladajace sie poczatkowo ze 100, pozniej ze 105 czlonkow. Po 3 z kazdej z 35 tribus.
inizia ad imparare
Centumviri
jurysdykcja
inizia ad imparare
iurisdictio
sadownicwo sporne (procesowe)
inizia ad imparare
iurisdictio contentiosa
sadownictwo niesporne (nieprocesowe)
inizia ad imparare
iurisdictio voluntaria
ochrona pozaprocesowa - UDZIELENIE...
inizia ad imparare
in integrum restitutio
delegowani przez pretora w swoim zastepstwie
inizia ad imparare
praefecti iuri dicundo
Kognicja- Ogolne rozpoznanie spornej sprawy przez magistrature lub sedziego poprzez ustalenie okolicznosci faktycznych i prawnych.
inizia ad imparare
cognitio
kazde zbadanie sprawy przez pretora w stadium in iure
inizia ad imparare
cause cognitio
sąd wlasciwy
inizia ad imparare
forum
pretor do spraw o zapisy spadkowe
inizia ad imparare
praetor fideicommissarius
powod idzie za miejscem sadu pozwanego
inizia ad imparare
actor sequitur forum rei
sąd tego miejsca gdzie popełniono delikt
inizia ad imparare
forum delicti commissi
powod
inizia ad imparare
actor
pozwany
inizia ad imparare
reus
sąd miejsca polozenia spornej rzeczy
inizia ad imparare
forum rei sitae
sąd miejsca zawarcia kontraktu
inizia ad imparare
forum contractus
prorogacja sądu
inizia ad imparare
prorogatio fori
osoby podlegajace wladzy ojcowskiej
inizia ad imparare
filii familias
dziecko
inizia ad imparare
dziecko in latino
infans
chory umyslowo
inizia ad imparare
furiosus
marnotrawca
inizia ad imparare
prodigus
gwarancja pozwanego ze wykona wyrok
inizia ad imparare
cautio iudicatum solvi
zastępca ustanowiony do konkretnego procesu
inizia ad imparare
procurator ad litem
adwokaci
inizia ad imparare
advocati
mowcy sadowi
inizia ad imparare
oratores
pisarze
inizia ad imparare
tabellioni
aby nie bylo postepowania drugi raz w tej samej sprawie
inizia ad imparare
bis de eadem re ne sit actio
uzyskanie pelnej wladzy nad pozwanym
inizia ad imparare
manus iniecto
osoba wystepujaca w imieniu zasadzonego
inizia ad imparare
vindex
forma egzekucji polegajaca na pozasadowym zajeciu rzeczy zasadzonego dla bezpieczenstwa roszczen wierzyciela
inizia ad imparare
legis actio per pignoris capionem
forma postepowania sluzaca do prowadzenia sporu o rzecz lub osobe, ktorych wydania powod domagal sie na podstawie swego prawa bezwzglednego np. wlasnosci
inizia ad imparare
legis actio sacramento in rem
forma postepowania pozwalajaca dochodzic roszczen z wierzytelnosci
inizia ad imparare
legis actio sacramento in personam
oznaczona suma pieniedzy jako rodzaj zakladu
inizia ad imparare
sacramentum
nowy rodzaj postepowania oparty na wladzy pretora
inizia ad imparare
iudicium imperio continens
postepowanie ustawowe
inizia ad imparare
iudicium legitimum
skargi odwolujace sie do dobrej wiary
inizia ad imparare
iudicia bonae fidei
pozwanie
inizia ad imparare
in ius vocatio
stypulacyjne przyrzeczenie stawiennictwa pod rygorem zaplacenia okreslonej kary pienieznej
inizia ad imparare
vadimonium
oznajmienie pozwanemu przez powoda jaka skarge i co zamierza przeciw niemu wytoczyc
inizia ad imparare
editio actionis
zezwolenie na uzycie konkretnej skargi
inizia ad imparare
postulatio actionis
udzielenie powodztwa
inizia ad imparare
actionem dare
odmowa powodztwa
inizia ad imparare
actionem denegare
sadowe uznanie powodztwa
inizia ad imparare
confessio in iure
Uznajacy powodztwo traktowany byl jak zasadzony
inizia ad imparare
Confessus pro iudicato est
Brak obrony lub nieumiejetna obrona
inizia ad imparare
indefensio
zaprzeczenie
inizia ad imparare
nogatio
zarzuty procesowe, ekscepcje
inizia ad imparare
exceptiones
przysiega w procesie
inizia ad imparare
iusiurandum in iure
odmowa skargi
inizia ad imparare
denegatio actionis
ugoda
inizia ad imparare
transactio
akt koncowy konczacy postepowanie in iure
inizia ad imparare
litis conteststio
gotowa pisemna formulka precyzujaca spor
inizia ad imparare
edere iudicium
przyjecie formulki precyzujacej spor
inizia ad imparare
accipere iudicium
'wszelkie zasadzenie powinno byc pieniezne'
inizia ad imparare
Omnis condemnatio pecunaria esse debet
'Nalezy wysluchac obu stron'
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars
ciężar dowodu
inizia ad imparare
onus probandi
'Ciezar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi a nie na tym co zaprzecza'
inizia ad imparare
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
'Na powodzie lezy ciezar dowodzenia'
inizia ad imparare
Actori incumbit probatio
Reus excipiendo fit actor
inizia ad imparare
pozwany przez zarzut procesowy staje sie powodem
wyrok
inizia ad imparare
sententia
stwierdzenie przez sedziego ze sprawa nie jest mu dostatecznie jasna
inizia ad imparare
non liquet
skarga o ustalenie (prejudycjalna)
inizia ad imparare
actio preiudicialis
ustalenie ostatecznego stanu prawnego miedzy stronami
inizia ad imparare
ius facit inter partes
'Prawomocny wyrok przyjmuje sie za prawde'
inizia ad imparare
Res iudicata pro veritate accipitur
powaga sprawy osądzonej
inizia ad imparare
res iudicata
zarzut sprawy juz raz osądzonej
inizia ad imparare
exceptio rei iudicatae
egzakucja majatkowa
inizia ad imparare
venditio bonorum
nabywca majatku dluznika
inizia ad imparare
bonorum emptor
sprzedaje licytacyjnie majatek dluznika
inizia ad imparare
magister bonorum
ogloszenie upadlosci majatkowej
inizia ad imparare
cessio bonorum
domaganie sie pozostawienia srodkow majatkowych niezbednych do zycia
inizia ad imparare
beneficjum competentiae
Część formulki procesowej informujaca o podstawie i tresci zadania powoda
inizia ad imparare
intentio
intentio ściśle oznaczona
inizia ad imparare
intentio certa
intentio oparta na prawie cywilnym
inizia ad imparare
intentio in factum concepta
czesc formulki zawierajaca dodatkowe wyjasnienia powoda
inizia ad imparare
demonstratio
Czesc formulki upawazniajaca powoda do zasadzenia pozwanego, w przeciwnym razie do uwolnienia go
inizia ad imparare
condemnatio
tylko w skargach dzialowych: czesc formulki upowazniajaca sedziego do podzialu
inizia ad imparare
audiodicato
Klauzula ograniczajaca zadanie powoda ochrony przed konsumpcja calej skargi.
inizia ad imparare
praescriptio pro actore
Klauzula zmierzajaca do ograniczenia badania sprawy w interesie pozwanego
inizia ad imparare
praescriptio pro reo
zarzut procesowy podstepu
inizia ad imparare
exceptio doli generalis
zarzut procesowy podstepu uzyty przy dokonaniu konkretnej czynnosci prawnej poprzez celowe wprowadzenie osoby dokonujacej czynnosci w blad
inizia ad imparare
exceptio doli specialis
skarga wynikajaca z wierzytelnosci
inizia ad imparare
actio in personam
skarga wynikajaca ze swojego prawa
inizia ad imparare
actio in rem
prawa przedmiotowe bezwzgledne (skuteczne wobec wszystkich)
inizia ad imparare
erga omnes
prawa przedmiotowe wzgledne (skuteczne wobec oznaczonych osob)
inizia ad imparare
inter partes
skargi mogace bys skierowane nie tylko przeciw oznaczonemu dluznikowi ale i przeciw osobie trzeciej, o ile pozostaje ona w okreslonym zwiazku z roszczeniem powoda
inizia ad imparare
actiones in rem scriptae
Skarga przy ktorej powod opiera sie na okreslonym fakcie wymienionym w intentio
inizia ad imparare
actiones in factum
przypadki pokrewne
inizia ad imparare
per analogiam
skarga odnoszaca sie do przypadkow pokrewnych
inizia ad imparare
actio utilis
skarga normalna
inizia ad imparare
actio directa
skarga przy ktorej pretor wprowadzal do formulki fikcje istnienia pewnego stanu lub spelnienia pewnego wymagania w tym celu by sedzia przyjal te fikcje jako jedna z przeslanek wyroku
inizia ad imparare
actiones ficticiae
udzielenie skargi peregrynowi fingujac ze jest on obywatelem rzymskim
inizia ad imparare
"si civis Romanus esset"
pretorski spadkobierca
inizia ad imparare
bonorum possessor
cywilny dziedzic
inizia ad imparare
heres
skargfa scislego prawa
inizia ad imparare
actiones stricti iuris
zarzut podstepu
inizia ad imparare
exceptio doli
skarga dobrej wiary
inizia ad imparare
bonae fidei
polecenie dzialania zgodnie z dobra wiara
inizia ad imparare
ex fide bona
czynnosci prawne, formalistyczne
inizia ad imparare
negotia stricti iuris
czynnosci ktorych specyfika byla moznosc swobodnego uwzglednienia wszystkich okolicznosci danej czynnosci prawnej celem realizacji wymagan slusznosci w obrocie.
inizia ad imparare
negotia bonae fidei
skarga cywilna sluzaca do dochodzenia roszczen z zobowiazan
inizia ad imparare
condictio stricti iuris
skarga cywilna skierowana na zaplate oznaczonej sumy pienieznej
inizia ad imparare
conditio certae pecuniae
skarga cywilna skierowana na wydanie okreslonej rzeczy
inizia ad imparare
conditio certae rei
skarga skierowana na nieokreslone swiadczenie
inizia ad imparare
incertum
skargi reipersekutoryjne- skargi z zobowiazan deliktowych, gdy zadanie powoda skierowany bylo tylko na swiadczenie, ewentualnie uzyskanie odszkodowania
inizia ad imparare
actiones rei persecutoriae
skargi z zobowiazan deliktowych skierowane na zaplacenie kary
inizia ad imparare
actiones poenales
skargi z zobowiazac deliktowych skierowane na uzyskanie odszkodowania i zaplacenie kary pienieznej
inizia ad imparare
actiones mixtae
skargi umozliwiajace unikniecie pozwanemu komendacji pienieznej
inizia ad imparare
actiones arbitrariae
dekret zarzadzony przez pretora badz namiestnika prowincji
inizia ad imparare
missio in possessionem
dekret namiestnika prowncji lub pretory wprowadzajacy osobe w posiadanie rzeczy w celu przymuszenia jej do okreslonego dzialania
inizia ad imparare
missio in rem
dekret namiestnika prowncji lub pretory wprowadzajacy osobe w posiadanie calego majatku w celu przymuszenia jej do okreslonego dzialania
inizia ad imparare
missio in bona
interdykt nakacujacy okazanie dziecka podlegajacego wladzy ojcowskiej, a przetrzymywanego przez nieuprawniona osobe
inizia ad imparare
interdictum de liberis exhibendis
interdykt zakazujacy uzycia sily
inizia ad imparare
interdictum vim fieri veto
interdykt sluzacy do ochrony niewadliwego posiadania
inizia ad imparare
interdictum uti possidetis
interdykt dotyczacy jednej strony
inizia ad imparare
interdicta simplicia
interdykt dotyczacy obydwu stron
inizia ad imparare
interdictia duplicia
przywrocenie do stanu pierwotnego
inizia ad imparare
restitutio in integrum
groźba
inizia ad imparare
vis ac metus
urzednicy cesarscy
inizia ad imparare
praefectus urbi
namiestnik prowincji
inizia ad imparare
praeses provinciae
wikariusze
inizia ad imparare
vicarii
prefekt pretorianow
inizia ad imparare
prefectus praetorio
doradcy
inizia ad imparare
consilia
osoba prywatna
inizia ad imparare
iudex unus
pisemna zapowiedz powoda wystapienia przeciw pozwanemu
inizia ad imparare
litis denuntiatio
pismo zawierajace rzadanie powoda
inizia ad imparare
libellus conventionis
rzadanie powoda przedstawianie na rozprawie
inizia ad imparare
narratio
zarzuty przedstawiane przez pozwanego
inizia ad imparare
contradictio
roszczenie powoda
inizia ad imparare
confessio
przysiega nie prowadzenia procesu z pieniactwa i dla szykany przeciwnika
inizia ad imparare
iusiurandum calumniae
osobne zaskarzenie decyzji o odrzuceniu
inizia ad imparare
supplicatio
zmiana wyroku na niekorzysc strony apelujacej
inizia ad imparare
reformatio in peius
rozpatrzenie sprawy przed sadem cesarskim bez ponownego postepowania, a jedynie na podstawie sprawozdania sadu pierwszej instancji, pisemnych apelacji stron oraz akt sprawy
inizia ad imparare
appelatio more consultationis
urzednik
inizia ad imparare
exsecutor
'zastaw wziety z uwagi na wyrok'
inizia ad imparare
pignus ex causa iudicati captum
sprzedaz poszczegolnych czesci majatku dluznika az do splacenia dlugow
inizia ad imparare
distractio bonorum
mozliwosc ogloszenia upadlosci przez dluznika
inizia ad imparare
cessio bonorum

Devi essere accedere per pubblicare un commento.