Gramatyka opisowa języka angielskiego - słowotwórstwo; Descriptive Grammar - Word Formation

 0    60 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
części zdania
inizia ad imparare
constituent parts
podmiot (jest wykonawcą czynności)
inizia ad imparare
subject (S)
orzeczenie (czasownik w formie osobowej)
inizia ad imparare
verb (V)
część zdania, która stoi po czasowniku oznaczającym stan (be, seem) i "uzupełnia" podmiot
inizia ad imparare
subject complement (Cs)
część zdania, która w jakiś sposób uzupełnia dopełnienie (object)
inizia ad imparare
object complement (Co) e.g. My son painted his room blue. (Blue modifies the direct object room.) (wikipedia)
dopełnienie, ktoś (coś) na czym czynność jest wykonywana (zazwyczaj tłumaczony w bierniku kogo? co?)
inizia ad imparare
direct object (OD) e.g. Michael explored China. (China is a direct object)
dopełnienie, ktoś (coś) co jest odbiorcą (zazwyczaj tłumaczony w celowniku komu? czemu?)
inizia ad imparare
indirect object (OI) e.g. They sent him a postcard. (him is indirect object)
określenie w zdaniu
inizia ad imparare
adverbial (A)
części mowy
inizia ad imparare
parts of speech
rzeczownik
inizia ad imparare
noun
czasownik
inizia ad imparare
verb
przymiotnik
inizia ad imparare
adjective
przysłowek
inizia ad imparare
adverb
rodzajnik
inizia ad imparare
article
słowo określające przynależność
inizia ad imparare
possessive adjective
zaimek wskazujący
inizia ad imparare
demonstrative pronoun
słowo określające ilość
inizia ad imparare
quatifier
spójnik
inizia ad imparare
conjunction
stopień wyższy przymiotnika
inizia ad imparare
comperative
stopień najwyższy przymiotnika
inizia ad imparare
superlative
słowotwórstwo (morfologia)
inizia ad imparare
word formation (morphology)
tworzenie nowych słów
inizia ad imparare
derivation
tworzenie form słów kupić -> kupiła
inizia ad imparare
inflection
rdzeń wyrazu, to co zostaje po odcięciu końcówek
inizia ad imparare
stem
wyraz podstawowy, wyraz od którego formujemy kolejne
inizia ad imparare
base
dodawanie przed- i przyrostków
inizia ad imparare
affixation
rostki
inizia ad imparare
affixes
przedrostek
inizia ad imparare
prefix
przyrostek
inizia ad imparare
suffix
dodawanie przedrostków
inizia ad imparare
prefixation
dodawanie przyrostków
inizia ad imparare
suffixation
negacja
inizia ad imparare
negation
odwrócenie, przywrócenie
inizia ad imparare
reversal
pozbawiające
inizia ad imparare
privative
powtórzenie
inizia ad imparare
repetition
produktywny
inizia ad imparare
productive
produktywność
inizia ad imparare
productivity
czasowniki przyczynowe, sprawcze znaczenie "to make into..., to put in..., make..." np. enlarge
inizia ad imparare
causative verbs
"abstact deverbal action nouns" abstrakcyjne rzeczowniki odczasownikowe?
inizia ad imparare
nomina actionis
"abstract deadjectival nominalizations" abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe
inizia ad imparare
nomina essendi
wykonawca czynności ktoś, kto...
inizia ad imparare
agentive noun
ktoś, komu coś jest robione
inizia ad imparare
object nominalization
3 affixy dla rodzaju żeńskiego
inizia ad imparare
-trix -ette -ess
tworzenie przymiotników od rzeczowników
inizia ad imparare
denominal adjectivization
przymiotniki opisujące podobieństwo
inizia ad imparare
similitudinal adjectives
przymiotniki wyrażające "przybliżenie"
inizia ad imparare
attenuative adjectives
przybliżenie
inizia ad imparare
approximation
sposób tworzenia nowych słów bez zmiany formy
inizia ad imparare
conversion (zero derivation)
morfem zerowy
inizia ad imparare
zero-morpheme
rzeczownik odczasownikowy
inizia ad imparare
deverbal noun
rozszerzenie znaczenia bez zmiany formy wyrazu
inizia ad imparare
semantic extension
wzór
inizia ad imparare
pattern
"sklejanie" dwóch wyrazów, żeby powstał nowy
inizia ad imparare
compounding
główna część compounda endocentryczego
inizia ad imparare
head
określenie w compoundzie egzocentrycznym
inizia ad imparare
modifier
złożenia, których znaczeni to suma składowych
inizia ad imparare
endocentric compounds
główna cecha endocentric compounds
inizia ad imparare
recursiveness
druga największa grupa złożeń
inizia ad imparare
exocentric compounds
złożenia, w których człony są w miarę niezależne
inizia ad imparare
appositional compounds
złożenia, w których każda z części coś traci
inizia ad imparare
blends

Commenti:

joasia25O191 Ha scritto: 2011-10-24 10:35:09
takie sobie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.