Express Publishing Matura repetytorium poziom podstawowy - School

 0    160 schede    emilyschang1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
plastyka
inizia ad imparare
Art
informatyka
inizia ad imparare
Computing / Information Technology
zajęcia teatralne
inizia ad imparare
Drama
angielski
inizia ad imparare
English
język obcy
inizia ad imparare
foreign language
geografia
inizia ad imparare
Geography
historia
inizia ad imparare
History
matematyka
inizia ad imparare
Mathematics / Maths
medioznawstwo
inizia ad imparare
Media Studies
muzyka
inizia ad imparare
Music
wf
inizia ad imparare
Physical Education
polski
inizia ad imparare
Polish language
reigia
inizia ad imparare
Religious Education
przedmioty ścisłe (fizyka, chemia, biologia)
inizia ad imparare
Science (Physics, Chemistry, Biology)
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
co-educational school
państwowa szkoła średnia
inizia ad imparare
comprehensive school
szkoła dla dzieci od 11. roku życia
inizia ad imparare
grammar school
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
szkoła językowa
inizia ad imparare
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
inizia ad imparare
middle school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
public school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
szkoła męska/żeńska
inizia ad imparare
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
inizia ad imparare
sixth form college
szkoła sprecjalistyczna (szkoła tańca/sportowa/aktorska)
inizia ad imparare
specialist school (dance school, sports school, school of of performing arts)
szkoła państwowa
inizia ad imparare
state school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
osoba znęcająca się nad słabszymi
inizia ad imparare
bully
kolega/koleżanka
inizia ad imparare
classmate
osoba wydająca posiłki w stołówce szkolnej
inizia ad imparare
dinner lady
dyrektor szkoły
inizia ad imparare
head teacher
bibliotekarz
inizia ad imparare
librarian
uczeń
inizia ad imparare
pupil
student/uczeń szkoły średniej
inizia ad imparare
student
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
aula
inizia ad imparare
assembly hall
stołówka
inizia ad imparare
canteen
szatnia
inizia ad imparare
changing room
klasa
inizia ad imparare
classroom
pomieszczenie, w którym uczniowie mogą się spotykać i odpoczywać
inizia ad imparare
common room
sala komputerowa
inizia ad imparare
computer lab
laboratorium językowe
inizia ad imparare
language lab
biblioteka
inizia ad imparare
library
sala do muzyki
inizia ad imparare
music room
boiska sportowe
inizia ad imparare
playing fields
laboratorium fizyczne/chemiczne
inizia ad imparare
science lab
gabinet pielęgniarki
inizia ad imparare
sick room
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staff room
sala do nauki własnej
inizia ad imparare
study arena
toaleta
inizia ad imparare
toilet
nieobecność
inizia ad imparare
absence
apel
inizia ad imparare
assembly
obecność
inizia ad imparare
attendance
tablica interaktywna
inizia ad imparare
interactive whiteboard
łącze interaktywne
inizia ad imparare
Internet connection
lekcja
inizia ad imparare
lesson
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
tablica ogłoszeń
inizia ad imparare
notice board
presja grupy rówieśniczej
inizia ad imparare
peer pressure
piórnik
inizia ad imparare
pencil case
przedmiot
inizia ad imparare
subject
przyjechać za wcześnie/za późno/punktualnie
inizia ad imparare
arrive early/late/on time
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be absent from school
spóźnić się/przyjść za wcześnie/przyjść punktualnie
inizia ad imparare
be late/early/on time
być obecnym w szkole/klasie
inizia ad imparare
be present at school/class
odpisywać czyjeś zadanie domowe
inizia ad imparare
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia/lekcję, przygotować projekt, napisać esej, przeprowadzać eksperymenty, odrobić zadanie domowe
inizia ad imparare
do a class/lesson/project/an essay/experiments/homework
dostawać dobre ocenty
inizia ad imparare
get good marks
mieć przerwę/lekcję/dużo nauki/zadanie domowe
inizia ad imparare
have a break/a lesson/a lot to learn/homework
uczyć się o czymś
inizia ad imparare
learn about sth
popełnić bląd/robic postępy/notatki
inizia ad imparare
make a mistake/progress/notes
opuścić lekcję/nie pójść do szkoły
inizia ad imparare
skip a lesson/school
rozwiązać problem
inizia ad imparare
solve a problem
odejmować od
inizia ad imparare
subtract from
zrobić sobie przerwę/robić notatki
inizia ad imparare
take a break/notes
uczyć kogoś o czymś
inizia ad imparare
teach sb about sth
napisać esej
inizia ad imparare
write an essay
artystyczny
inizia ad imparare
artistic
mylący, podchwytliwy
inizia ad imparare
confusing
twórczy
inizia ad imparare
creative
wymagający
inizia ad imparare
demanding
rozczarowujący
inizia ad imparare
disappointing
oficjalny
inizia ad imparare
formal
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
punktualny
inizia ad imparare
punctual
bezpośredni
inizia ad imparare
straightforward
surowy, wymagający
inizia ad imparare
strict
odpowiedzi
inizia ad imparare
answers
świadectwo
inizia ad imparare
certificate
stopień naukowy
inizia ad imparare
university degree
dyplom
inizia ad imparare
diploma
egzaminy końcowe
inizia ad imparare
final examinations
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
wyniki
inizia ad imparare
results
powtórka
inizia ad imparare
revision
pamiętać, mieć na uwadze
inizia ad imparare
bear in mind
być zakłopotanym
inizia ad imparare
be confused
ściągać podczas testu/egzaminu
inizia ad imparare
cheat on a test/in an exam
ostateczny termin na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
deadline for doing sth
starać się ze wszystkich sił
inizia ad imparare
do one's best
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
fail an exam
otrzymać dobrą ocenę/uzyskać złe/dobre wyniki
inizia ad imparare
get a good mark/bad results/good results
zostać za karę po lekcjach
inizia ad imparare
get detention
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make a decision
poprawić, ocenić egzamin/esej
inizia ad imparare
mark an exam/essay
zapamiętać coś
inizia ad imparare
memorise sth
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
pay attention to
przygotować się do
inizia ad imparare
prepare for
zgłosić się, podnieść rękę
inizia ad imparare
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
nadzorować, pinować podczas egzaminu
inizia ad imparare
supervise an exam
zdawać egzamin
inizia ad imparare
take an exam
klub książki
inizia ad imparare
book club
ambitne gry
inizia ad imparare
challenging games
impreza dobroczynna
inizia ad imparare
charity event
klub szachowy
inizia ad imparare
chess club
kurs tańca
inizia ad imparare
dance class
literatura
inizia ad imparare
literature
szkolny zespół muzyczny
inizia ad imparare
school band
należeć do klubu
inizia ad imparare
be in a club
wyrazić się
inizia ad imparare
express yourself
jechać na wycieczkę szkolną/edukacyjną
inizia ad imparare
go on a school/field trip
zapisać się do klubu
inizia ad imparare
join a club
zorganizować jakieś wydarzenie
inizia ad imparare
organise an event
brać w czymś udział
inizia ad imparare
participate in an activity
sadzić drzewa
inizia ad imparare
plant trees
grać na instrumencie
inizia ad imparare
play an instrument
trenować jakąś dyscyplinę
inizia ad imparare
practise playing sth
zbierać pieniądze na
inizia ad imparare
raise money for sth
czytać powieści
inizia ad imparare
read novels
ćwiczyć/doskonalić umysł
inizia ad imparare
sharpen your mind
zgłosić się na ochotnika, aby coś zrobić
inizia ad imparare
volunteer to do sth
dogonić kogoś/coś
inizia ad imparare
catch up with sb/sth
przekonać się do jakiegos pomysłu
inizia ad imparare
come round to an idea
skreślić, wykreślić
inizia ad imparare
cross out
porzucić szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
zasnąć w klasie
inizia ad imparare
fall asleep in class
narobić sobie zaległości w szkole
inizia ad imparare
fall behind at school
koncentrować się/skupiać się na
inizia ad imparare
focus on sth
dostać się do college'u/na uniwersytet
inizia ad imparare
get into college/university
być w dobrych stosunkach z kimś
inizia ad imparare
get on with sb
oddac esej
inizia ad imparare
hand in an essay
rozdać testy egzaminacyjne
inizia ad imparare
hand out an exam papre
dotrzymywać komus kroku, utrzymywać się na tym samym poziomie
inizia ad imparare
keep out with sb
cieszyć się na
inizia ad imparare
look forward to
sprawdzic coś
inizia ad imparare
look sth up
podnieść rękę
inizia ad imparare
put up your hand
(o czasie) kończyć się
inizia ad imparare
run out of (time)
przesiadywać całą noc/do późna
inizia ad imparare
stay up all night/late
zajmować czas
inizia ad imparare
take up time
przemyśleć
inizia ad imparare
think over
przyjść
inizia ad imparare
turn up
zapisać
inizia ad imparare
write down

Devi essere accedere per pubblicare un commento.