03 Szkoła repetytorium maturalne Longman poziom podstawowy

 0    196 schede    KaDe
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
akademia
inizia ad imparare
academy
szkoła podstawowa
W szkole podstawowej poznał wielu przyjaciół.
inizia ad imparare
elementary school/primary school
He made a lot of friends in primary school.
szkoła średnia
Musimy znaleźć dobrą szkołę średnią dla naszych dzieci.
inizia ad imparare
high school/secondary school
We have to find a good secondary school for our children.
szkoła niepubliczna/społeczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
Jako dziecko chodziłem do przedszkola, bo moi rodzice oboje pracowali.
inizia ad imparare
kindergarten/nursery school
As a child I went to a kindergarten because both my parents worked.
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school/junior high school
szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
mixed school/co-educational school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school/public school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
inizia ad imparare
single-sex school
szkoła państwowa
Jego rodzice uważali, że lepiej będzie posłać go do państwowej szkoły.
inizia ad imparare
state school/public school
His parents thought it would be better to send him to a state school.
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
inizia ad imparare
university
What university do you go to?
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
stołówka
inizia ad imparare
canteen/dining room
klasa/sala lekcyjna
inizia ad imparare
classroom
świetlica
inizia ad imparare
common room
pracownia komputerowa
Nasza pracownia komputerowa została wyremontowana.
inizia ad imparare
computer room
Our computer lab has been redecorated.
korytarz
inizia ad imparare
corridor
sala gimnastyczna
Chłopcy robili ćwiczenia na drążku na sali gimnastycznej.
inizia ad imparare
gym
The boys were practicing their horizontal bar routine in the gymnasium.
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
pracownia
inizia ad imparare
laboratory/lab
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
inizia ad imparare
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
sekretariat
inizia ad imparare
office
boisko do zabawy
inizia ad imparare
playground
sala do nauki biologii/chemii/fizyki
inizia ad imparare
science lab
boisko sportowe
inizia ad imparare
sport field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
inizia ad imparare
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
inizia ad imparare
college student
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
wicedyrektor
inizia ad imparare
deputy head/assistant principal
egzaminator
inizia ad imparare
examiner
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor
Został mianowany naszym nowym dyrektorem ds. sprzedaży.
inizia ad imparare
headmaster/head teacher/principal
He's been appointed our new sales director.
dyrektorka
inizia ad imparare
headmistress/head teacher/principal
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
inizia ad imparare
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
profesor
Mój wujek jest profesorem fizyki, więc może on mógłby nam wyjaśnić to zjawisko.
inizia ad imparare
professor
My uncle is a professor of physics, so maybe he could explain this phenomenon to us.
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
inizia ad imparare
schoolboy/pupil
There are twenty pupils in each class.
uczennica
inizia ad imparare
schoolgirl/pupil
kolega ze szkoły
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
inizia ad imparare
schoolmate
I often meet my schoolmates after school.
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
inizia ad imparare
secretary
My secretary will take care of it.
uczeń/student
inizia ad imparare
student
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
inizia ad imparare
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
student uniwersytetu
inizia ad imparare
university student
plastyka
inizia ad imparare
Art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
inizia ad imparare
Civic studies/Civics
kółko
inizia ad imparare
club
język angielski
inizia ad imparare
English language and literature
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
inizia ad imparare
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
historia
inizia ad imparare
History
informatyka
W dzisiejszych czasach informatyka jest bardzo ważna.
inizia ad imparare
Information and Communication Technology/Information Technology/ICT/IT
Computer science is very important these days.
matematyka
inizia ad imparare
Mathematics/Maths
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
inizia ad imparare
Music
My favourite type of music is Jazz.
wychowanie fizyczne/WF
inizia ad imparare
Physical Education/PE
fizyka
inizia ad imparare
Physics
język polski
inizia ad imparare
Polish language and literature
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
inizia ad imparare
Religious Education/RE
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
przedmioty ścisłe/nauki przyrodnicze
inizia ad imparare
Science
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
subject
tablica (czarna)
inizia ad imparare
blackboard
pisak do tablicy
inizia ad imparare
blackboard marker
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
inizia ad imparare
board
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
kalkulator
inizia ad imparare
calculator
kreda
inizia ad imparare
chalk
zeszyt
inizia ad imparare
copybook/notebook
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
inizia ad imparare
coursebook/textbook
Students don't have to buy new textbooks.
gąbka do tablicy
inizia ad imparare
duster
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
exercise book/workbook
segregator
inizia ad imparare
file
teczka tekturowa
inizia ad imparare
folder
tablica interaktywna
inizia ad imparare
interactive whiteboard
szafka
inizia ad imparare
locker
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
pióro/długopis
inizia ad imparare
pen
ołówek
inizia ad imparare
pencil
piórnik
inizia ad imparare
pencil case
temperówka
inizia ad imparare
pencil sharpener
rząd ławek
inizia ad imparare
row of desks
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
tablica (biała)
inizia ad imparare
whiteboard
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standards
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
inizia ad imparare
past exam paper
wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
inizia ad imparare
examination/exam
I'm always stressed out before oral exams.
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
inizia ad imparare
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
inizia ad imparare
university entrance exam
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
do/sit/take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do well in an exam
oblać egzamin
Nie uczyłem się wystarczająco dużo, więc oblałem egzamin.
inizia ad imparare
fail an exam
I didn't learn hard enough, so I failed my exam.
dostać 56 punktów z testu
inizia ad imparare
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
inizia ad imparare
grade/mark exam papers
sprawdzać test
inizia ad imparare
grade/mark a test
sprawdzać pracę domową
inizia ad imparare
grade/mark homework
zdać egzamin
Jest mało prawdopodobne, że zdasz egzamin jeśli się nie uczysz.
inizia ad imparare
pass an exam
You are not likely to pass the exam if you don't study a lot.
przygotowywać się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam
nieobecność
inizia ad imparare
absence
nieobecny
inizia ad imparare
absent
obecność
inizia ad imparare
attendance
przerwa
inizia ad imparare
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
inizia ad imparare
bully
olimpiada szkolna
inizia ad imparare
competition
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
stopień/ocena/oceniać/sprawdzać
inizia ad imparare
grade/mark
stypendium
Przyznano mi stypendium na studia za granicą.
inizia ad imparare
grant/scholarship
I've been awarded a grant to study abroad.
wakacje
Co roku jeżdżę na wakacje w lipcu.
inizia ad imparare
holiday
I take my vacation in July every year.
trudności w nauce
inizia ad imparare
learning difficulties
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
inizia ad imparare
class/lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
nowy uczeń
inizia ad imparare
newcomer
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
obecny
inizia ad imparare
present
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
czesne
inizia ad imparare
school fee
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
SKS (Szkole Koło Sportowe)
inizia ad imparare
sports club
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
semester
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
praca pisemna
inizia ad imparare
written work
uczęszczać
Będę musiał uczęszczać na wszystkie spotkania.
inizia ad imparare
attend
I'll have to attend all the meetings.
paplać/trajkotać
inizia ad imparare
chatter
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
inizia ad imparare
learn
What are your learning habits?
zadawać
inizia ad imparare
set
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
uczęszczać na zajęcia
inizia ad imparare
attend classes
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set books
robić kurs
Robię teraz kurs kosmetyczny, bo chcę pracować jako kosmetyczka.
inizia ad imparare
do a course
I'm doing a course in cosmetics because I want to work as a beautician.
robić projekt
inizia ad imparare
do a project
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
do a task/an activity
robić ćwiczenie
inizia ad imparare
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
odrabiać pracę domową
Nauczycielka zapomniała powiedzieć uczniom, żeby odrobili pracę domową na następny dzień.
inizia ad imparare
do homework
The teacher forgot to tell her pupils to do homework for the next day.
bardzo się starać
inizia ad imparare
do one's best
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
oddawać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
zrobić sobie przerwę/mieć przerwę
inizia ad imparare
have a break
przygotowywać prezentację
inizia ad imparare
make a presentation
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
Zawsze pożyczam notatki, sam nie robię.
inizia ad imparare
make notes
I always borrow notes from someone else, I don't take them myself.
robić postępy
Nasz zespół robi postępy przy projekcie mostu.
inizia ad imparare
make progress
Our team is getting ahead with the design of a bridge.
uczyć się na pamięć
Musicie nauczyć się tego wiersza na pamięć na poniedziałek.
inizia ad imparare
memorise/learn by heart
You have to learn this poem by heart for next Monday.
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
brać udział w lekcji
inizia ad imparare
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
czytać mapy
inizia ad imparare
read maps
zadawać wypracowanie
inizia ad imparare
set an essay
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
opuszczać zajęcia/chodzić na wagary
inizia ad imparare
skip classes/play truant
rozwiązywać zadania matematyczne
inizia ad imparare
solve a problem
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
studiować teksty źródłowe
inizia ad imparare
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
inizia ad imparare
take the register
spóźniać się
inizia ad imparare
turn up late/be late
ścierać tablicę
inizia ad imparare
wipe the board
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
licencjat (nauki humanistyczne)
inizia ad imparare
BA/Bachelor of Arts
licencjat (nauki ścisłe)
inizia ad imparare
BSc/Bachelor of Science
absolwent
Jako aboslwent Cambridge nie będziesz miał problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.
inizia ad imparare
graduate
As a Cambridge graduate, you will have no problem finding a well-paid job.
magister (nauki humanistyczne)
inizia ad imparare
MA/Master of Arts
magister (nauki ścisłe)
inizia ad imparare
MSc/Master of Science
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
inizia ad imparare
PhD/Doctor of Philosophy
dostać się na uczelnię
inizia ad imparare
get into university
skończyć uniwersytet
inizia ad imparare
graduate from university
otrzymać świadectwo
inizia ad imparare
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
inizia ad imparare
receive/obtain/get a diploma
aktywny
inizia ad imparare
active
chętny do współpracy
inizia ad imparare
cooperative
niechętny do współpracy
inizia ad imparare
uncooperative
wymagający
inizia ad imparare
demanding
sprawiedliwy
inizia ad imparare
fair
niesprawiedliwy
inizia ad imparare
unfair
utalentowany
On jest bardzo utalentowanym muzykiem.
inizia ad imparare
gifted/talented
He is a very talented musician.
obdarzony wyobraźnią
inizia ad imparare
imaginative
zmotywowany
inizia ad imparare
motivated
motywujący
inizia ad imparare
motivating
bierny
inizia ad imparare
passive
profesjonalny
Stanowisko wymaga profesjonalnego podejścia.
inizia ad imparare
professional
The position requires professional attitude.
punktualny
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
inizia ad imparare
punctual
I'm sorry for being late, usually I'm very punctual.
surowy
inizia ad imparare
strict
systematyczny
inizia ad imparare
systematic

Devi essere accedere per pubblicare un commento.