Τρένο - Train

 0    33 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
θέση
Αυτή η θέση είναι πολύ βολική.
inizia ad imparare
seat
This seat is very comfortable.
δρομολόγιο τρένου
Που είναι το δρομολόγιο τρένου;
inizia ad imparare
train timetable
Where is the train timetable?
απεργία
inizia ad imparare
strike
πλατφόρμα
Από ποια πλατφόρμα αναχωρεί το τρένο στη Νέα Υόρκη;
inizia ad imparare
platform
Which platform does the train to New York depart from?
Πηγαίνει αυτό το τρένο στην Ατλάντα;
inizia ad imparare
Is this train going to Atlanta?
Εισπράκτορας
inizia ad imparare
conductor
γκαρνταρόμπα αποσκευών
Θα ήθελα να αφήσω την χειραποσκευή μου στη γκαρνταρόμπα αποσκευών.
inizia ad imparare
baggage checkroom
I'd like to leave my luggage at the baggage checkroom.
+26 schede
La lezione è parte del corso
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(Un totale di 417 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.