Οτοστόπ - Hitchhiking

 0    10 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Είσαι ένας εξαιρετικός οδηγός!
inizia ad imparare
You are an excellent driver!
οτοστόπ
inizia ad imparare
hitchhiking
Μπορείς να με αφήσεις στο κοντινότερο βενζινάδικο;
inizia ad imparare
Can you drop me off at the nearest petrol station?
Ευχαριστώ για την βοήθειά σου.
inizia ad imparare
Thank you for your help.
Μπορείς να μας αφήσεις εδώ;
inizia ad imparare
Can you drop us off here?
+5 schede
La lezione è parte del corso
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(Un totale di 417 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.