Αστικό λεωφορείο - City bus

 0    16 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
εισιτήριο
inizia ad imparare
fare
καθημερινές
inizia ad imparare
weekdays
γραμμή λεωφορείου
inizia ad imparare
bus line
κιόσκι
Είναι δυνατόν να αγοράσω τα εισιτήρια στο κιόσκι;
inizia ad imparare
kiosk
Is it possible to buy the tickets in the kiosk?
εισιτήριο μονής διάβασης
Δύο εισιτήρια μονής διάβασης, παρακαλώ.
inizia ad imparare
single ticket
Two single tickets, please.
Σε ποια στάση θα πρέπει να κατέβω;
inizia ad imparare
Which stop should I get off at?
αστικό λεωφορείο
inizia ad imparare
city bus
+9 schede
La lezione è parte del corso
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(Un totale di 417 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.