Εστιατόριο - Restaurant

 0    44 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
πιρούνι
Θα μπορούσε να μας φέρεις ένα πιρούνι, παρακαλω;
inizia ad imparare
fork
Could you bring us a fork, please?
μαχαίρι
inizia ad imparare
knife
Τι θα μας πρότεινες;
inizia ad imparare
What would you recommend us?
σαλάτα
inizia ad imparare
salad
επιδόρπιο
Θα έχω λίγα φρούτα για επιδόρπιο.
inizia ad imparare
dessert
I'll have some fruits for dessert.
νερό
Ένα μπουκάλι κρύο νερό, παρακαλώ.
inizia ad imparare
water
A bottle of cold water, please.
λογαριασμός
Θα μπορούσα να έχω τον λογαριασμό, παρακαλώ;
inizia ad imparare
bill, check
Could i have the bill, please?
+37 schede
La lezione è parte del corso
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(Un totale di 417 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.