Prawa człowieka

 0    10 schede    adrianzabkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co to prawa człowieka
inizia ad imparare
Prawa człowieka to prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, zawód
Jakie są prawa człowieka
inizia ad imparare
Prawa człowieka są: nienaruszalne- nie można człowieka pozbawić tych praw niezbywalne- nie można się ich zrzec powszechne- przysługują bez wyjątku każdej osobie przyrodzone- człowiek nabywa je przez urodzenie się, a niektóre nawet przed urodzeniem
Pierwsza generacja praw człowieka
inizia ad imparare
są to prawa podstawowe, wynikające z natury ludzkiej, niezależne od tego jaki stan prawny obowiązuje w danym państwie
Prawa drugiej generacji
inizia ad imparare
są to prawa społeczne, gospodarcze i kulturowe, zapewniające byt materialny oraz rozwój fizyczny i duchowy. (np. prawo do pracy i wynagrodzenia, prawo do nauki, prawo do udziału w życiu kulturalnym, prawo do opieki nad rodziną)
Prawa trzeciej generacji
inizia ad imparare
Są to prawa które przysługują zbiorowościom społecznym, narodom(np. prawa do pokoju, prawa do rozwoju, prawa do demokracji, prawa do czystego środowiska
Wielka Karta swobód
inizia ad imparare
1215r., władca gwarantował każdemu, że tylko wyrokiem odpowiedniego sądu lub na mocy prawa krajowego można kogoś uwięzić, pozbawić mienia, skazać na wygnanie
Co zrobili Picolo della Mirandola, Jan z Trzciany i Tomasz Morus
inizia ad imparare
w dobie renesansu poruszali oni problem o ustawie zabraniającej aresztowania obywatela bez nakazu sądu.
Co twierdził anglik John Locke
inizia ad imparare
Uważał on, że własność prywatna jest przyrodzonym prawem człowieka istniejącym wcześniej niż państwo
Co twierdził Monteskiusz
inizia ad imparare
Monteskiusz twierdził, że warunkiem wolności politycznej jest trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
Co twierdził Jean Jacques Rousseau
inizia ad imparare
Twierdził o, że wolność jest z człowiekiem nierozerwalnie związana, a, zrzec się swej wolności to zrzec się swojego człowieczeństwa, praw ludzkich".

Devi essere accedere per pubblicare un commento.