Oxford Excellence for matura 5. Praca by Mr. Pruszyński

 0    189 schede    Pruszek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pracownik naukowy
inizia ad imparare
academic
księgowy
inizia ad imparare
accountant
aktor, aktorka
inizia ad imparare
actor, actress
kontroler ruchu lotniczego
inizia ad imparare
air traffic controller
artysta
inizia ad imparare
artist
opiekunka do dzieci (stała praca)
inizia ad imparare
au pair
opiekunka do dzieci (praca dorywcza)
inizia ad imparare
babysitter
fryzjer męski
inizia ad imparare
barber
adwokat
inizia ad imparare
barrister
taksówkarz
inizia ad imparare
taxi driver
biznesmen, bizneswoman
inizia ad imparare
businessman, businesswoman
mechanik samochodowy
inizia ad imparare
car mechanic
kasjer
inizia ad imparare
cashier
szef kuchni
inizia ad imparare
chef
programista komputerowy
inizia ad imparare
computer programmer
dyrygent
inizia ad imparare
conductor
kucharz
inizia ad imparare
cook, chef
instruktor nauki jazdy
inizia ad imparare
driving instructor
elektryk
inizia ad imparare
electrician
inżynier
inizia ad imparare
engineer
pracownik fabryczny
inizia ad imparare
factory worker
rolnik
inizia ad imparare
farmer
strażak
inizia ad imparare
firefighter
steward
inizia ad imparare
flight attendant
gospodyni domowa
inizia ad imparare
housewife
dekorator wnętrz
inizia ad imparare
interior decorator
tłumacz symultaniczny (ustny)
inizia ad imparare
interpreter
informatyk
inizia ad imparare
IT specialist
dziennikarz
inizia ad imparare
journalist
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
bibliotekarz
inizia ad imparare
librarian
górnik
inizia ad imparare
miner
muzyk
inizia ad imparare
musician
pielęgniarka
inizia ad imparare
nurse
aptekarz, aptekarka
inizia ad imparare
pharmacist, chemist
pilot
inizia ad imparare
pilot
policjant
inizia ad imparare
police officer
listonosz, listonoszka
inizia ad imparare
postman, postwoman
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
recepcjonista, recepcjonistka
inizia ad imparare
receptionist
pracownik służb oczyszczania miasta
inizia ad imparare
road sweeper
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative (rep)
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
rzeźbiarz
inizia ad imparare
sculptor
sekretarz, sekretarka
inizia ad imparare
secretary
pracownik ochrony
inizia ad imparare
security guard
właściciel sklepu
inizia ad imparare
shopkeeper
pracownik społeczny
inizia ad imparare
social worker
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
kontroler biletów
inizia ad imparare
ticket inspector
tłumacz, tłumaczka
inizia ad imparare
translator
opiekować się dzieckiem
inizia ad imparare
babysit
mieć dyżur (o lekarzu, policjancie)
inizia ad imparare
be on call
być na dyżurze / po dyżurze
inizia ad imparare
be on duty / off duty
być odpowiedzialnym za coś
inizia ad imparare
be responsible for sth
przynosić rachunek
inizia ad imparare
bring the bill
zajęty, zapracowany
inizia ad imparare
busy
sprawdzać zapasy (w magazynie)
inizia ad imparare
check stock
rejestrować godzinę przyjścia do pracy / wyjścia z pracy
inizia ad imparare
clock on / off
sprzątać ze stołów
inizia ad imparare
clear tables
mieć nowe pomysły
inizia ad imparare
come up with new ideas
koncentrować się na czymś
inizia ad imparare
concentrate on sth
mieć do czynienia z klientami
inizia ad imparare
deal with customers
wykonywać jakąś pracę
inizia ad imparare
do a job
obowiązek
inizia ad imparare
duty
zarabiać na życie jako
inizia ad imparare
earn one's living as
karmić zwierzęta
inizia ad imparare
feed animals
zastępować kogoś
inizia ad imparare
fili in for sb, stand in for sb
kończyć pracę
inizia ad imparare
knock off (informal)
zarządzać
inizia ad imparare
manage, run
zarząd
inizia ad imparare
management
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet deadlines
przepracowywać się
inizia ad imparare
overwork
zbierać owoce
inizia ad imparare
pick fruit
grać w gry
inizia ad imparare
play games
umieszczać ceny na towarach
inizia ad imparare
price goods
układać do snu
inizia ad imparare
put to bed
obsługiwać klientów
inizia ad imparare
serve customers
podawać posiłki
inizia ad imparare
serve meals
zatrudniać (pracowników)
inizia ad imparare
take on workers
przyjmować zamówienia
inizia ad imparare
take orders
przejmować od kogoś obowiązki
inizia ad imparare
take over from sb
opowiadać bajki
inizia ad imparare
tell stories
pracować (na farmie / w sklepie)
inizia ad imparare
work (on a farm / in a shop)
pracować nad czymś
inizia ad imparare
work on, at sth
pracować jako (kelner / prawnik)
inizia ad imparare
work as (a waiter / a lawyer)
pracować dla kogoś
inizia ad imparare
work for sb
szef
inizia ad imparare
boss
współpracownik
inizia ad imparare
colleague
pracownik
inizia ad imparare
employee, worker
pracodawca
inizia ad imparare
employer
pracownik na kierowniczym stanowisku
inizia ad imparare
executive
praktykant
inizia ad imparare
intern
kierownik
inizia ad imparare
manager
personel
inizia ad imparare
staff
zespół
inizia ad imparare
team
być częścią zespołu
inizia ad imparare
be part of a team
nadzorować coś / kogoś
inizia ad imparare
be in charge of sth / sb
być na zwolnieniu lekarskim
inizia ad imparare
be on sick leave
strajkować
inizia ad imparare
be / go on strike
prowadzić własną działalność gospodarczą
inizia ad imparare
be self-employed
dodatki do pensji
inizia ad imparare
benefits, perks
pracować w czasie strajku
inizia ad imparare
break a strike
robić karierę
inizia ad imparare
have / do a career
pracować na zmiany
inizia ad imparare
do / work shifts
zatrudniać kogoś
inizia ad imparare
employ sb
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
honorarium (np. dla prawnika, lekarza)
inizia ad imparare
fee
dostać dodatek do pensji
inizia ad imparare
get a bonus
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
dostać wynagrodzenie
inizia ad imparare
get paid
dostać awans
inizia ad imparare
get promoted
mieć dobre perspektywy (w pracy)
inizia ad imparare
have good prospects
praktyka zawodowa
inizia ad imparare
internship
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie)
inizia ad imparare
job
praca w pełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
full-time job
praca fizyczna
inizia ad imparare
manual / physical job
praca w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
part-time job
stała praca
inizia ad imparare
permanent job
praca sezonowa
inizia ad imparare
seasonal job
praca wakacyjna
inizia ad imparare
summer job
tymczasowa praca
inizia ad imparare
temporary job
dobrze płatna praca
inizia ad imparare
well-paid job
rynek pracy
inizia ad imparare
job market
urlop (macierzyński / ojcowski)
inizia ad imparare
(maternity / paternity) leave
zawód, zajęcie
inizia ad imparare
occupation
drobne prace
inizia ad imparare
odd jobs
płaca (regularnie wypłacana)
inizia ad imparare
pay
zapłata za pracę jednorazową lub dorywczą
inizia ad imparare
payment
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
inizia ad imparare
profession
zysk
inizia ad imparare
profit
utrzymywać się z (rolnictwa)
inizia ad imparare
rely on (farming) for one's income
pensja miesięczna
inizia ad imparare
salary
praca (wymagająca / niewymagająca kwalifikacji)
inizia ad imparare
(skilled / unskilled) work
brać urlop / dzień wolny
inizia ad imparare
take leave / a day off
zarobki (tygodniowe)
inizia ad imparare
wages
pracownik (umysłowy / fizyczny)
inizia ad imparare
(white collar / blue collar) worker
pracować nadliczbowo
inizia ad imparare
work long hours
pracować na zlecenie
inizia ad imparare
work freelance
pracować w domu
inizia ad imparare
work from home
praca fizyczna lub umysłowa
inizia ad imparare
work
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work / do overtime
warunki pracy
inizia ad imparare
working conditions
przyjmować ofertę pracy
inizia ad imparare
accept a job offer
formularz podania o pracę
inizia ad imparare
application form
starać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
dostać propozycję pracy
inizia ad imparare
be offered a job
świadectwo, zaświadczenie
inizia ad imparare
certificate
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
come for an interview
list motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter
życiorys
inizia ad imparare
curriculum Vitae (CV)
dyplom, stopień naukowy (w jakiejś dziedzinie)
inizia ad imparare
degree in sth
dołączyć życiorys
inizia ad imparare
enclose a CV
wypełniać formularz
inizia ad imparare
fili in a form
ogłoszenie o pracy, oferta pracy
inizia ad imparare
job advertisement
podanie o pracę
inizia ad imparare
job application
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
job centre
poszukiwanie pracy
inizia ad imparare
job hunting
wolna posada, wakat
inizia ad imparare
job vacancy
szukać pracy
inizia ad imparare
look for a job
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
referencje
inizia ad imparare
references
wymagać
inizia ad imparare
require
podpisać umowę
inizia ad imparare
sign the contract
pensja początkowa
inizia ad imparare
starting salary
przyjęty kandydat
inizia ad imparare
successful candidate
odrzucać propozycję pracy
inizia ad imparare
turn down a job offer
doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
work experience
zostać wyrzuconym z pracy
inizia ad imparare
be fired
zostać zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
inizia ad imparare
be made redundant
być na urlopie
inizia ad imparare
be on holiday
być na zasiłku
inizia ad imparare
be on the dole (informal)
zwalniać, zdymisjonować
inizia ad imparare
dismiss (formal)
wylądować na zasiłku
inizia ad imparare
end up on the dole
przeżyć (za małe pieniądze)
inizia ad imparare
get by (on very little money)
dostawać zasiłek
inizia ad imparare
get state benefits
zwolnić, wylać kogoś
inizia ad imparare
give sb the sack (informal)
porzucać pracę
inizia ad imparare
give up / quit work
(wysokie / niskie) bezrobocie
inizia ad imparare
(high / Iow) unemployment
przyjmować pracowników
inizia ad imparare
hire staff
zwalniać kogoś
inizia ad imparare
lay sb off
emerytura (świadczenia pieniężne)
inizia ad imparare
pension
złożyć rezygnację
inizia ad imparare
resign
przejść na emeryturę (zaprzestanie pracy)
inizia ad imparare
retire
emerytura
inizia ad imparare
retirement
bez pracy, bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed, out of work
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit

Devi essere accedere per pubblicare un commento.