Longman repetytorium maturalne poziom rozszerzony unit 10 Nauka i technika

5  2    167 schede    squarem
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
astronom
inizia ad imparare
astronomer
czarna dziura
inizia ad imparare
black hole
gwiazdozbiór
inizia ad imparare
constellation
zaćmienie
inizia ad imparare
eclipse
zrównanie dnia z nocą
inizia ad imparare
equinox
rozszerzać się
inizia ad imparare
expand
galaktyka
inizia ad imparare
galaxy
rok świetlny
inizia ad imparare
light year
orbita obieg
inizia ad imparare
orbit
obracać się wokół
inizia ad imparare
orbit
czerwony olbrzym
inizia ad imparare
red giant
obracać się wokół własnej osi
inizia ad imparare
rotate
układ słoneczny
inizia ad imparare
solar system
przesilenie
inizia ad imparare
solstice
supernowa
inizia ad imparare
supernova
wszechświat
inizia ad imparare
universe
jednostka odległości/czasu
inizia ad imparare
unit of distance/time
biały karzeł
inizia ad imparare
white dwarf
równik
inizia ad imparare
equator
szerokość geograficzna
inizia ad imparare
latitude
długość geograficzna
inizia ad imparare
longitude
południk
inizia ad imparare
meridian
północna/południowa półkula
inizia ad imparare
northern/southern hemisphere
zwierzę mięsożerne
inizia ad imparare
carnivore
komórka
inizia ad imparare
cell
kod genetyczny
inizia ad imparare
genetic code
genetyka
inizia ad imparare
genetics
modyfikowany genetycznie
inizia ad imparare
genetically modified
zwierzę roślinożerne
inizia ad imparare
herbivore
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
drapieżnik
inizia ad imparare
predator
rozmnażanie płciowe
inizia ad imparare
sexual reproduction
gatunek
inizia ad imparare
species
budowa DNA
inizia ad imparare
structure of DNA
tkanka
inizia ad imparare
tissue
palnik bunsenowski
inizia ad imparare
Bunsen burner
związek chemiczny
inizia ad imparare
chemical compound
reakcja chemiczna
inizia ad imparare
chemical reaction
chemik
inizia ad imparare
chemist
chlor
inizia ad imparare
chlorine
miedź
inizia ad imparare
copper
kryształ
inizia ad imparare
crystal
pierwiastek
inizia ad imparare
element
kwas solny
inizia ad imparare
hydrochloric acis
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
sole mineralne
inizia ad imparare
mineral salts
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
kwas azotowy
inizia ad imparare
nitric acid
dwutlenek azotu
inizia ad imparare
nitrogen dioxyde
tlen
inizia ad imparare
oxygen
układ okresowy
inizia ad imparare
periodic table
wytrącić
inizia ad imparare
precipitate
roztwór
inizia ad imparare
solution
probówka
inizia ad imparare
test tube
dodawać
inizia ad imparare
add
addition
inizia ad imparare
dodawanie
działania arytmetyczne
inizia ad imparare
arithmetic operation
współczynnik
inizia ad imparare
coefficient
stała
inizia ad imparare
constant
układ współrzędnych
inizia ad imparare
coordinate system
dzielić
inizia ad imparare
divide
dzielenie
inizia ad imparare
division
równanie
inizia ad imparare
equation
mnożenie
inizia ad imparare
multiplication
tabliczka mnożenia
inizia ad imparare
multiplitacion table
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
równanie kwadratowe
inizia ad imparare
quadratic equation
odejmować
inizia ad imparare
subtract
odejmowanie
inizia ad imparare
subtraction
zmienna
inizia ad imparare
variable
atom
inizia ad imparare
atom
przyciągać
inizia ad imparare
attract
elektron
inizia ad imparare
electron
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
masa
inizia ad imparare
mass
ładunek ujemny/dodatni
inizia ad imparare
negative/positive charge
teoria kwantów
inizia ad imparare
quantum theory
prędkośc światła
inizia ad imparare
the speed of light
prędkość
inizia ad imparare
velocity
udostępnić coś komuś
inizia ad imparare
allow sb acces to sth
archeolog
inizia ad imparare
archeologist
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
analizować wyniki badań
inizia ad imparare
analyse findings
materiał dowodowy
inizia ad imparare
body of evidence
historia choroby
inizia ad imparare
case history
przeprowadzić experyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
współpracować z kimś nad projektem
inizia ad imparare
collaborate with sb on a project
potwierdzić/sformułować hipotezę
inizia ad imparare
confirm/formulate a hypothesis
grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
zależność
inizia ad imparare
correlation
wykazać
inizia ad imparare
demonstrate
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
prowadzić wykopaliska
inizia ad imparare
excavate
badać
inizia ad imparare
investigate
związek pomiędzy
inizia ad imparare
link between
istotna praca naukowa
inizia ad imparare
mojor study
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
opublikować raport/badania
inizia ad imparare
publisha a report/study
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
fizyk
inizia ad imparare
physicist
dokumantacja
inizia ad imparare
records
odrzucić pomysł
inizia ad imparare
reject an idea
czynnik ryzyka
inizia ad imparare
risk factor
przejściówka
inizia ad imparare
adapter
sprzęt, oprzyrządowanie
inizia ad imparare
apparatus
elektryczna maszynka do golenia
inizia ad imparare
electric shaver
urządzenie elektryczne
inizia ad imparare
electrical appliance/device
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
zbiornik na paliwo
inizia ad imparare
gas tank
suszarka
inizia ad imparare
hairdryer
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
wtyczka
inizia ad imparare
plug
gniazdko
inizia ad imparare
socket
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
silnik spalinowy
inizia ad imparare
interial combustion engine
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
soczewka
inizia ad imparare
lens
mikroczip
inizia ad imparare
microchip
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
koło
inizia ad imparare
wheel
pogarszanie się uemiejętności czytania i pisania
inizia ad imparare
decline in literacy skills
gapić się na ekran
inizia ad imparare
gape at the screen
w nadmiarze
inizia ad imparare
in excess
z umiarem
inizia ad imparare
in moderation
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
Internet scam
agresja fizyczna i słowna
inizia ad imparare
physical and verbal aggression
cierpieć na bezsenność
inizia ad imparare
suffer from insomnia
ludzie uzależnieni od telewizji
inizia ad imparare
TV addicts
zdobywać wiedzę
inizia ad imparare
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
inizia ad imparare
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
inizia ad imparare
enhance reaction speed
wolny przepływ informacji
inizia ad imparare
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
inizia ad imparare
involve the user
zajmować się kilkoma zadaniami równocześnie
inizia ad imparare
multi-task
oferować rozmaite możliwości
inizia ad imparare
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia się mózgu
inizia ad imparare
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
inizia ad imparare
spatial awareness
stymulować, pobudzać
inizia ad imparare
stimulate
szerokopasmowe łącze internetowe
inizia ad imparare
broadband
przeglądarka internetowa
inizia ad imparare
browser
nagrywać dane na płytę CD
inizia ad imparare
burn data to a CD
baza danych
inizia ad imparare
data base
pulpit
inizia ad imparare
desktop
ściągać z internetu
inizia ad imparare
download
przeciągać ikonkę
inizia ad imparare
drag the icon
rozwijane menu
inizia ad imparare
drop-down menu
rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
zapora sieciowa
inizia ad imparare
firewall
zawiesić się
inizia ad imparare
freeze up
protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
inizia ad imparare
hypertext transfer protocol
dostęp do internetu
inizia ad imparare
Internet access
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
sieć lokalne
inizia ad imparare
local area network
wyświetlacz ciekłłokrystaliczny
inizia ad imparare
liquid crystal display
połączyć się z internetem
inizia ad imparare
log on to the internet
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
urządzenie peryferyjne
inizia ad imparare
peripherals
pamięć RAM
inizia ad imparare
Random Acces Memory
uruchomić ponownie komputer
inizia ad imparare
reboot
rozdzielczość ekrany
inizia ad imparare
screen resolution
przewijać
inizia ad imparare
scroll up/down
przestać reagować na komendy użytkownika
inizia ad imparare
stop responding
przesyłać dane z komputer
inizia ad imparare
upload

Devi essere accedere per pubblicare un commento.