Kolokacje - 11. Biznes, Przemysł

 0    44 schede    aniawas12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Linia montażowa
inizia ad imparare
Assembly line
Zarządzać czymś; być odpowiedzialnym za coś
inizia ad imparare
Be in charge (of sth)
Pokonać konkurencję
inizia ad imparare
Beat the competition
Zarząd firmy
inizia ad imparare
Board of directors
Doprowadzać do przestoju
inizia ad imparare
Bring to a standstill
Produkt uboczny
inizia ad imparare
By-product
Podpisać umowę; dobić targu
inizia ad imparare
Close a deal
Zamknąć fabrykę
inizia ad imparare
Close a factory
Siedziba firmy
inizia ad imparare
Company’s headquarters
Dostarczyć towar
inizia ad imparare
Deliver the goods
Robić z kimś interesy
inizia ad imparare
Do business with sb
Wejść do produkcji
inizia ad imparare
Go into production
Zbankrutować; zwinąć biznes
inizia ad imparare
Go out of business
Przemysł ciężki
inizia ad imparare
Heavy industry
Odbywać spotkanie; zebranie
inizia ad imparare
Hold a meeting
Wrogie przejęcie firmy
inizia ad imparare
Hostile takeover
Zwiększyć wydajność
inizia ad imparare
Increase productivity
Akcja protestacyjna, strajkowa
inizia ad imparare
Industrial action
Produkcja przemysłowa
inizia ad imparare
Industrial output
Wystawić fakturę
inizia ad imparare
Issue an invoice
Wprowadzić nowy produkt na rynek
inizia ad imparare
Launch a new product
Żywotność, trwałość urządzenia
inizia ad imparare
Life span
Badanie rynku
inizia ad imparare
Market research
Produkować masowo, na szeroką skalę
inizia ad imparare
Mass-produce
Zdążyć przed upływem terminu
inizia ad imparare
Meet a deadline
Przemysł wydobywczy
inizia ad imparare
Mining industry
Elektrownia atomowa
inizia ad imparare
Nuclear power plant
Asortyment produktów
inizia ad imparare
Product range
Zdolność produkcyjna
inizia ad imparare
Production capacity
Linia produkcyjna
inizia ad imparare
Production line
Margines zysku; marża
inizia ad imparare
Profit margin
Świadczyć usługi
inizia ad imparare
Provide services
Kontrola jakości
inizia ad imparare
Quality control
Gromadzić kapitał
inizia ad imparare
Raise capital
Zastrzeżony znak towarowy
inizia ad imparare
Registered trademark
Założyć firmę
inizia ad imparare
Set up a company
Zamknąć fabrykę
inizia ad imparare
Shut down a factory
Podpisać umowę
inizia ad imparare
Sign a contract
(nie)Wykwalifikowana siła robocza
inizia ad imparare
(Un)Skilled labour
Stal nierdzewna
inizia ad imparare
Stainless steel
Założyć firmę
inizia ad imparare
Start a company
Wyprzedzać konkurencję
inizia ad imparare
Stay ahead of the competition
Podaż i popyt
inizia ad imparare
Supply and demand
Rozmawiać o pracy; interesach
inizia ad imparare
Talk shop

Devi essere accedere per pubblicare un commento.