Klasyfikacja partii politycznych

 0    24 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Typy klasyfikacji partii politycznych
inizia ad imparare
ze względu na: strukturę organizacyjną; liczbę członków; władzę wewnątrz struktur partyjnych; modele organizacji partii; głoszoną doktrynę polityczną
Struktura organizacyjna (klasyfikacja)
inizia ad imparare
partie komitetowe (pełnią rolę komitetu wyborczego - np. Partia Demokratyczna i Republikańska w USA); partie rozwinięte (mają trwałą i rozwiniętą strukturę organizacyjną - SLD w Polsce, CDU w Niemczech)
Liczba członków (klasyfikacja)
inizia ad imparare
partie kadrowe (w ich skład wchodzi niewielki procent wyborców - Partia Demokratyczna/demokraci.pl); partie masowe (duża liczba członków, którym przewodzi elita partyjna - francuska Partia Socjalistyczna)
Władza w partii (klasyfikacja)
inizia ad imparare
partie scentralizowane (centralna władza - brytyjska Partia Konserwatywna); partie zdecentralizowane (działacze niższego szczebla mają duży wpływ na decyzje - francuska Partia Socjalistyczna)
Modele organizacji partii (klasyfikacja)
inizia ad imparare
partie kadrowe; partie masowe; partie wyborcze; partie-kartele
Partia kadrowa
inizia ad imparare
mała liczba członków; podstawą organizacji jest komitet (autonomiczne działania, formułowanie programu partii); zwiększenie i skupienie aktywności w okresie przedwyborczym
Partia masowa
inizia ad imparare
duża liczba członków (zrzesza określoną grupę społeczną); rozległa, złożona struktura (przedstawicielstwa terenowe, filie, oddziały); aktywność partii jest stała
Partia wyborcza
inizia ad imparare
strukturą przypomina partię masową, jednak rośnie rola kierownictwa (elita przywódcza); głównym założeniem jest zwiększenie liczby wyborców (partia nie kieruje swojego programu do konkretnej grupy - programy ogólnikowe)
Partia kartel
inizia ad imparare
współpraca między kilkoma partiami; skupia się na komunikacji partia-państwo, a nie partia-społeczeństwo
Głoszone doktryny polityczne (klasyfikacja)
inizia ad imparare
partie konserwatywne; chrześcijańsko-demokratyczne (chadeckie); liberalne; agrarne; socjaldemokratyczne; komunistyczne; nacjonalistyczne
Partia konserwatywna (założenia)
inizia ad imparare
poszanowanie tradycji; wiara katolicka; rodzina wartością nadrzędną; bezpieczeństwo jednostki w strukturze społecznej; państwo gwarantem stabilności; wszelkie zmiany efektem ewolucji (odrzucenie metod rewolucyjnych)
Partia konserwatywna (historia)
inizia ad imparare
XVII Anglia - torysi; konserwatyzm w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej był odpowiedzią na gwałtowne zmiany (brak akceptacji dla tempa i rozmiarów zmian)
Partia chadecka (założenia)
inizia ad imparare
solidaryzm społeczny; pluralizm; dobro ogółu celem nadrzędnym; poszanowanie godności i wolności jednostek; rodzina podstawową komórką społeczną; zasady etyki chrześcijańskiej
Partia chadecka (historia)
inizia ad imparare
początki sięgają XIX wieku - państwa Europy Zachodniej
Partia liberalna (założenia)
inizia ad imparare
wolność jednostki; prawa natury nadrzędne nad stanowionymi; równość wszystkich ludzi; zlaicyzowane państwo; wolny rynek i własność indywidualna; niechęć wobec interwencjonizmu państwa
Partia liberalna (historia)
inizia ad imparare
XVII wiek Anglia - wigowie
Partia agrarna (założenia)
inizia ad imparare
rolnictwo podstawą gospodarki; ziemia powinna być własnością ludzi na niej pracujących; trzecia droga między kapitalizmem a socjalizmem; wzrost udziału rolników w sprawowaniu władzy; wartości chrześcijańskie
Partia agrarna (historia)
inizia ad imparare
połowa XIX wieku w Niemczech
Partia socjaldemokratyczna (założenia)
inizia ad imparare
demokracja polityczna i gospodarcza; sprawiedliwy podział dochodów; państwo opiekuńcze likwidujące nierówności poprzez świadczenia socjalne; sektor państwowy obok sektora prywatnego w gospodarce; społeczna kontrola nad kluczowymi działami gospodarki
Partia socjaldemokratyczna (historia)
inizia ad imparare
druga połowa XIX wieku
Partia komunistyczna (założenia)
inizia ad imparare
teoria walki klas (klasa posiadająca i pracująca wzajemnie się zwalczają); dyktatura partii; system jednopartyjny; rozbudowane państwo opiekuńcze; gospodarka centralnie sterowana
Partia komunistyczna (historia)
inizia ad imparare
początek XX wieku
Partia nacjonalistyczna (założenia)
inizia ad imparare
przekonanie o wyższości własnego narodu; chęć podporządkowania innych narodów; nietolerancja; interes narodu jest nadrzędny
Partia nacjonalistyczna (historia)
inizia ad imparare
powstawały w XIX wieku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.