Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

 0    35 schede    pani truskawka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
alkohol
inizia ad imparare
pochodna węglowodorów nasyconych, w której jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową
rzędowość alkoholi
inizia ad imparare
Rzędowość alkoholi zalezy od rzędowości atomu węgla przy którym stoi grupa hydroksylowa. Alkohole są I, II lub III-rzędowe.
wzór ogólny alkoholi
inizia ad imparare
CnH2n+1OH
sposoby otrzymywania alkoholi
inizia ad imparare
hydratacja alkenu (addycja wody), reakcja chlorowcopochodnej z wodnym roztworem KOH lub NaOH
metanol
inizia ad imparare
ciecz o charakterystycznym zapachu, lotna, o gęstości nieco mniejszej od wody, miesza się z wodą bez ograniczeń, silna trucizna
etanol
inizia ad imparare
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, lotna, miesza się z wodą w każdym stosunku, dobry rozpuszczalnik, również trucizna, ale w dawce znacznie większej niż w przypadku metanolu (etanol i metanol są nie do odróżnienia organoleptycznie)
fermentacja alkoholowa
inizia ad imparare
złożony proces przetworzenia pewnych cukrów w alkohol, proces wymaga obecności drożdży
mieszanina azeotropowa
inizia ad imparare
mieszanina dwóch lub więcej składników ciekłych (np. wody i alkoholu), których nie można rodzielić przez destylację, gdyż wszystkie składniki parują w tej samej temperaturze
glikol etylenowy
inizia ad imparare
alkohol dwuwodorotlenowy, gęsta ciecz o słodkim smaku, miesza się z wodą we wszystkich stosunkach, stosowany w chłodnicach samochodów, trujący
gliceryna
inizia ad imparare
alkohol trójwodorotlenowy, bezbarwna gęsta ciecz o słodkim smaku, stosowana jako środek słodzący w różnych produktach spożywczych, stosowana również w kosmetykach
nitrogliceryna
inizia ad imparare
ester gliceryny i kwasu azotowego(V), substancja wybuchowa, nazwa nieprawidłowa (ale uznawana), gdyż nie jest to związek nitrowy, prawidłowa nazwa to trójazotan(V) gliceryny
fenol
inizia ad imparare
związek w którym grupa -OH połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym.
właściwości chemiczne fenoli
inizia ad imparare
właściwości kwasowe – reagują z zasadami i metalami aktywnymi dając sole fenolany, ze względu na pierścień aromatyczny ulegają reakcji nitryfikacji, bromowaniu, chlorowaniu i alkilowaniu - substytucji elektrofilowej (efekt skierowywujący grupy - OH)
aldehydy
inizia ad imparare
związek posiadający w swej cząsteczce grupę karbonylową na końcu cząsteczki - czyli grupę aldehydową CHO
ketony
inizia ad imparare
związek posiadający grupę karbonylową w środku cząsteczki - C=O
otrzymywanie aldehydów
inizia ad imparare
delikatne utlenianie alkoholi I-rzędwoych
otrzymywanie ketonów
inizia ad imparare
delikatne utlenianie alkoholi II-rzędowych
próba Trommera
inizia ad imparare
utlenianie aldehydu do kwasu karboksylowego z równoczesną redukcją Cu(OH)2 do Cu2O, reakcja przebiega w środowisku zasadowym i w wysokiej temperaturze
próba Tollensa
inizia ad imparare
próba lustra srebrnego, jest to reakcja związków srebra (kompleksowy związek srebra) z aldehydem. Następuje utlenienie aldehydu do kwasu karboksylowego i redukcja związków srebra do czystego srebra na ściankach naczynia.
aceton
inizia ad imparare
propanon, bezbarwna ciecz o silnym charakterystycznym zapachu, dawniej stosowana w zmywaczach do paznokci
formalina
inizia ad imparare
40% roztwór aldehydu mrówkowego, mieszanina bakteriobójcza dlatego stosowana jako substancja do przechowywania preparatów biologicznych
kwasy karboksylowe
inizia ad imparare
pochodne węglowodorów w cząsteczkach, których występuje grupa karboksylowa - COOH
kwas mrówkowy
inizia ad imparare
kwas metanowy, występuje w przyrodzie w stanie wolnym np. w organizmach mrówek, w pokrzywach; bezbarwna ciecz, ostry zapach, rozpuszcza się w wodzie
kwas octowy
inizia ad imparare
kwas etanowy, w gospodarstwie domowym stosowany jako przyprawa; bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie
kwas masłowy
inizia ad imparare
kwas butanowy, jako wolny znajduje się np. w pocie, powstaje również w wyniku jełczenia masła, jest to ciecz o nieprzyjemnym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie.
kwas mlekowy
inizia ad imparare
kwas α-hydroksypropanowy, występuje w kwaśnym mleku lub powstaje w mięśniach podczas dużego wysiłku fizycznego, gdy występuje zjawisko długu tlenowego
estry
inizia ad imparare
powstają w wyniku reakcji alkoholi i kwasów karboksylowych w obecności kwasu siarkowego(VI)
tłuszcze
inizia ad imparare
estry wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny
rodzaje tłuszczy
inizia ad imparare
zwierzęce i roślinne
mydła
inizia ad imparare
sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów karboksylowych, sole sodowe - mydła twarde, sole potasowe – mydła płynne
detergenty
inizia ad imparare
syntetyczne produkty powierzchniowo czynne o własnościach myjących i zwilżających, nie zwierające mydła; dodawane np. do proszków do prania - mają za zadanie zmiękczać wodę i ułatwiać pranie
aminy
inizia ad imparare
organiczne pochodne amoniaku, w których przynajmniej jeden atom wodoru został zastąpiony podstawnikiem węglowodorowym
otrzymywanie amin
inizia ad imparare
Aminy otrzymuje się w wyniku reakcji chlorowcopochodnych i amoniaku.
amidy
inizia ad imparare
pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa -OH została zastapiona grupą aminową – NH2
mocznik
inizia ad imparare
karbamid, tworzy kryształki bez zapachu, nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu, pierwszy związek organiczny otrzymany syntetycznie, występuje w pocie i moczu człowieka i zwierząt jako produkt przemiany białek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.