Historia - najważniejsze daty w historii Polski

 0    44 schede    Kinga
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
966
inizia ad imparare
Chrzest Polski
1000
inizia ad imparare
Zjazd w Gnieźnie
1226
inizia ad imparare
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego, Konrada
1327
inizia ad imparare
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331
inizia ad imparare
bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335
inizia ad imparare
zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski
1343
inizia ad imparare
zawarcie pokoju w Kaliszu
1385
inizia ad imparare
Unie polsko-litewska
1410
inizia ad imparare
bitwa pod Grunwaldem
1411
inizia ad imparare
pokój w Toruniu
1431-1435
inizia ad imparare
wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1454-1466
inizia ad imparare
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466
inizia ad imparare
II pokój w Toruniu
1525
inizia ad imparare
Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
inizia ad imparare
Unia lubelska z Litwą
1573
inizia ad imparare
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618-1648
rozejm ze Szwedami w Mitawie
inizia ad imparare
1622
najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
inizia ad imparare
1672
odsiecz wiedeńska
inizia ad imparare
1683
sejm niemy
inizia ad imparare
1717
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1772
sejm Czteroletni
inizia ad imparare
1788-1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
inizia ad imparare
1791
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
inizia ad imparare
1793
Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
inizia ad imparare
1794
III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
1807
utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1816
wybuch powstania listopadowego
inizia ad imparare
1830
wybuch powstania krakowskiego
inizia ad imparare
1846
wybuch powstania styczniowego
inizia ad imparare
1863
I wojna światowa
inizia ad imparare
1914-1918
odzyskanie niepodległości
inizia ad imparare
1918
wojna polsko-bolszewicka
inizia ad imparare
1919-1921
Konstytucja Marcowa
inizia ad imparare
1921
wybuch II wojny światowej
inizia ad imparare
1939
powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
inizia ad imparare
1940-1945
wybuch Powstania Warszawskiego
inizia ad imparare
1944
zakończenie II wojny światowej
inizia ad imparare
1945
Polska w okresie stalinizmu
inizia ad imparare
1947-1956
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
inizia ad imparare
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
inizia ad imparare
1989

Devi essere accedere per pubblicare un commento.