Europa w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)

3  2    49 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kto jest uważany za założyciela Państwa Kościelnego?
inizia ad imparare
Pepin Krótki
W którym roku zmarł Karol Wielki?
inizia ad imparare
W 814 r.
W którym roku Karol Wielki został cesarzem?
inizia ad imparare
W 800 r.
W którym roku wojska Wilhelma Zdobywcy najechały Anglię?
inizia ad imparare
W 1066 r.
Co to takiego „Domesday book”?
inizia ad imparare
Spis gruntów, budynków i inwentarza, wykonany w Anglii, na rozkaz Wilhelma Zdobywcy
Kiedy miała miejsce I wyprawa krzyżowa?
inizia ad imparare
W latach 1096-1099 r.
Jaki ważny spór pomiędzy cesarzem i papieżem został zakończony dzięki konkordatowi w Wormacji?
inizia ad imparare
Spór o inwestyturę
W którym roku została wydana Wielka Karta Swobód?
inizia ad imparare
W 1215 r.
Przez kogo została wydana Wielka Karta Swobód?
inizia ad imparare
Przez Jana bez Ziemi
Czy Wielka Karta Swobód ograniczała władzę monarchy?
inizia ad imparare
Tak
W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol?
inizia ad imparare
W 1453 r.
W którym roku ukazała się pierwsza książka drukowana w Europie?
inizia ad imparare
W 1455 r.
W którym roku doszło do podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie?
inizia ad imparare
W 1054 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Hastings?
inizia ad imparare
Normanowie
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XII w.?
inizia ad imparare
Romański
Jaki styl architektoniczny był najbardziej rozpowszechniony w Europie w XIV w.?
inizia ad imparare
Gotycki
W jakich latach miała miejsce największa epidemia dżumy w Europie?
inizia ad imparare
W latach 1347-1352
W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji (na którym zakończona została wielka schizma zachodnia)?
inizia ad imparare
W latach 1414-1418
W którym roku zostało założone Państwo Kościelne?
inizia ad imparare
W 755 r.
W którym roku cesarz Henryk IV stał pod murami Canossy?
inizia ad imparare
W 1077 r.
W którym roku zakończono prace nad „Domesday book”?
inizia ad imparare
W 1086 r.
W którym roku miał miejsce synod w Clermont, z udziałem Urbana II?
inizia ad imparare
W 1095 r.
W którym roku został podpisany Konkordat w Wormacji?
inizia ad imparare
W 1122 r.
Kto, według ustaleń konkordatu w Wormacji, miał prawo powoływania biskupów?
inizia ad imparare
Kapituły katedralne
Kiedy miała miejsce II wyprawa krzyżowa?
inizia ad imparare
W latach 1147-1149
Kiedy miała miejsce IV wyprawa krzyżowa?
inizia ad imparare
W latach 1202-1204
W którym roku Konstantynopol został zdobyty przez krzyżowców?
inizia ad imparare
W 1204 r.
W którym roku upadła Akka, ostatnia twierdza krzyżowców w Palestynie?
inizia ad imparare
W 1291 r.
W którym roku po raz pierwszy zostały zwołane Stany Generalne we Francji?
inizia ad imparare
W 1302 r.
W jakich latach trwała wojna stuletnia pomiędzy Anglią i Francją?
inizia ad imparare
W latach 1337-1453
W któym roku miała miejsce bitwa pod Poitiers?
inizia ad imparare
W 732 r.
W któym roku miał miejsce chrzest Chlodwiga?
inizia ad imparare
W 496 r.
Kim był Chlodwig?
inizia ad imparare
Królem Franków
W jakich latach został ogłoszony Kodeks Justyniana?
inizia ad imparare
W latach 533-536
W którym roku został zawarty traktat w Verdun?
inizia ad imparare
W 843 r.
W którym roku miała miejsce koronacja cesarska Ottona I?
inizia ad imparare
W 962 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Hastings?
inizia ad imparare
W 1066 r.
Kto rządził w Anglii w 1054 r.?
inizia ad imparare
Edward Wyznawca
W któym roku rozpoczęło się panowanie Kapetyngów?
inizia ad imparare
W 987 r.
W którym roku powstała Izba Gmin w Anglii?
inizia ad imparare
W 1264 r.
W jakich latach trwała wielka schizma zachodnia?
inizia ad imparare
W latach 1378-1417
W jakich latach trwała wojna białej i czerwonej róży w Anglii?
inizia ad imparare
W latach 1455-1485
W którym roku Jan Hus został spalony na stosie?
inizia ad imparare
W 1415 r.
W którym roku miał miejsce proces templariuszy we Francji?
inizia ad imparare
W 1308 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Crécy?
inizia ad imparare
W 1346 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Azincourt?
inizia ad imparare
W 1415 r.
Kto zwyciężył w bitwie pod Azincourt?
inizia ad imparare
Anglicy
W którym roku Hiszpania została zjednoczona pod berłem Izabeli i Ferdynanda Kastylijskiego?
inizia ad imparare
W 1479 r.
W którym roku upadł emirat Grenady?
inizia ad imparare
W 1492 r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.