Essay 1 - wymienianie i dodawanie argumentów

 0    43 schede    marzenie1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w rzeczy samej, rzeczywiście; w rzeczywistości
inizia ad imparare
indeed
w rzeczywistości; właściwie; prawdę mówiąc; rzeczywiście
inizia ad imparare
in fact
najlepszy; najbardziej prominentny; najważniejszy
inizia ad imparare
foremost
pierwszy
inizia ad imparare
first
drugi
inizia ad imparare
second
trzeci
inizia ad imparare
third
po pierwsze
inizia ad imparare
firstly
po drugie
inizia ad imparare
secondly
po trzecie
inizia ad imparare
thirdly
przede wszystkim
inizia ad imparare
first of all
najpierw, początkowo
inizia ad imparare
firstly
na początku
inizia ad imparare
at first
żeby zacząć
inizia ad imparare
to begin with
na pierwszym miejscu
inizia ad imparare
in the first place
kończąc, końcowo
inizia ad imparare
lastly
w końcu, wreszcie
inizia ad imparare
at last
finalizując
inizia ad imparare
finally
także, również, co więcej; ponadto
inizia ad imparare
also
jak również; oraz; a także
inizia ad imparare
as well
ponadto; co więcej; poza tym
inizia ad imparare
furthermore
w dodatku do, poza tym; co więcej;
inizia ad imparare
in addition to
co więcej, ponadto
inizia ad imparare
moreover
podobnie, w ten sam sposób, tudzież
inizia ad imparare
likewise
poza tym
inizia ad imparare
apart from this
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
poza; oprócz, poza tym; oprócz tego; ponadto
inizia ad imparare
besides
jako, jak, zgodnie
inizia ad imparare
as
co więcej
inizia ad imparare
what is more
pomimo faktu, że
inizia ad imparare
despite the fact that
na ogół
inizia ad imparare
on the whole
na domiar
inizia ad imparare
on top of that
na tyle na ile nas to dotyczy
inizia ad imparare
as far as we are concerned
od razu, w jednej chwili
inizia ad imparare
at moment’s notice
mówiąc ogólnie
inizia ad imparare
broadly speaking
inaczej, w innym wypadku
inizia ad imparare
otherwise
przede wszystkim
inizia ad imparare
first and foremost
głównie, przede wszystkim
inizia ad imparare
primarily
równie dobrze
inizia ad imparare
might as well
zakładając, że
inizia ad imparare
supposing
najwięcej; co najwyżej
inizia ad imparare
at the most
rzeczywiście, prawdę mówiąc
inizia ad imparare
actually
w żadnym wypadku
inizia ad imparare
on no account
szczególnie [nigdy nie jest oddzielany przecinkiem]
inizia ad imparare
especially

Devi essere accedere per pubblicare un commento.