English for e-mails - zwroty - Business English

 0    54 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Drogi/Szanowny Panie - nieznane nazwisko
inizia ad imparare
Dear Sir, (if we do not know the name)
Droga/Szanowna Pani - nieznane nazwisko
inizia ad imparare
Dear Madam,(if we do not know the name)
Drodzy/ Szanowni Państwo - nieznane nazwiska M/K
inizia ad imparare
Dear Sir/Madam, (if we do not know the names)
Drodzy/ Szanowni Państwo (mężczyźni) - nieznane nazwiska
inizia ad imparare
Dear Sirs,
Drodzy/ Szanowni Państwo - nieznani ODBIORCY
inizia ad imparare
To Whom it May Concern,
Drogi/Szanowny Panie Kowalski,
inizia ad imparare
Dear Mr. Kowalski,
Droga/Szanowna Pani Kowalska, - mężatka
inizia ad imparare
Dear Mrs. Kowalska,
Droga/Szanowna Pani Kowalska, - nieznany stan cywilny
inizia ad imparare
Dear Ms. Kowalska,
Piszemy do Państwa w sprawie...
inizia ad imparare
We are writing to you regarding...
Piszemy do Państwa w związku z...
inizia ad imparare
We are writing to you in connection with...
W nawiązaniu do waszego e-mail (2 odp)
inizia ad imparare
With reference to your e-mail... / Further to...
Piszę do Państwa aby powiadomić... (2 odp)
inizia ad imparare
I am writing to let you know... / I would like to inform you...
Piszę do z zapytaniem o...
inizia ad imparare
I am writing to inquire about...
Piszę do Państwa w imieniu Pana Kowalskiego,...
inizia ad imparare
I am writing to you on behalf of Mr. Kowalski...
Państwa firma została nam wysoce polecona przez...
inizia ad imparare
Your company was highly recommended by...
Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie bardziej szczegółowych informacji na temat... (a)
inizia ad imparare
We would appreciate if you could send us more detailed information regarding...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem /otrzymaniem...
inizia ad imparare
We are interested in obtaining / receiving...
Czy mógłby Pan polecić...
inizia ad imparare
Could you recommend...
Prosiłbym o przesłanie mi...
inizia ad imparare
Would you please send me...
Jesteśmy zainteresowani... I chcielibyśmy się dowiedzieć...
inizia ad imparare
We are interested in... and we would like to know...
Załączamy cennik, o który prosiliście.
inizia ad imparare
Please find enclosed the price list you requested.
W załączonym pakiecie znajdą Państwo opisy produktu.
inizia ad imparare
In the enclosed information packet, you will find product descriptions.
Załącznik jest w formacie...
inizia ad imparare
The attachment is in...
Nie udało mi się otworzyć Pana załącznika. Proszę o ponowne wysłanie.
inizia ad imparare
I could not open your attachment. Please send it again.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej na...
inizia ad imparare
For more information please consult our website at...
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
inizia ad imparare
If we could be of any further assistance, please contact us.
Będę wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe. (g)
inizia ad imparare
I would be grateful if you could look into this matter as soon as possible.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, ponieważ...
inizia ad imparare
Please reply as soon as possible, because...
Cieszy nas dalsza perspektywa współpracy.
inizia ad imparare
We look forward to further cooperation.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
inizia ad imparare
Thank you for your help in this matter.
Proszę o kontakt - mój nr. telefonu to...
inizia ad imparare
Please contact me - my phone number is...
Czekam na Pana/Pani odpowiedź.
inizia ad imparare
I look forward to hearing from you soon.
Z wyrazami szacunku. Pozdrawiam (adresat nieznany 2 odp)
inizia ad imparare
Yours faithfully, / Yours sincerely, (addressee unknown)
Z poważaniem,
inizia ad imparare
Respectfully yours,
W załączniku przesyłam...
inizia ad imparare
Please find attached...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. (g)
inizia ad imparare
I would be grateful for a quick reply.
Proszę o szybką odpowiedź.(a)
inizia ad imparare
I would appreciate a quick reply.
Proszę odnieść się do mojego wcześniejszego pisma/listu.
inizia ad imparare
Please refer to my previous correspondence/letter.
Chciałbym przeprosić za zwłokę w odpowiedzi.
inizia ad imparare
I would like to apologize for the delay in replying.
Dziękuję za Pana e-maila z dnia...
inizia ad imparare
Thank you for your e-mail dated...
W związku z naszą rozmową telefoniczną...
inizia ad imparare
With reference to our phone conversation...
Chciałbym uprzejmie poinformować, że...
inizia ad imparare
I am pleased to inform that...
Z przykrością musimy Pana poinformować, że...
inizia ad imparare
We regret to inform you that...
W załączniku znajdą Państwo moje CV.
inizia ad imparare
Enclosed you will find my CV.
Dziękuję za spojrzenie przychylnym okiem na moją osobę/propozycję.
inizia ad imparare
Thank you for looking favourably on my proposal.
W razie pytań służę pomocą.
inizia ad imparare
If you have any questions, I am willing to help you out.
Można się ze mną kontaktować w razie kolejnych pytań.
inizia ad imparare
You can contact me if you have any further questions.
Z góry dziękuję za pomoc.
inizia ad imparare
Thank you for your help in advance.
To wiadomość poufna.
inizia ad imparare
The information is confidential.
Podsumowując/Reasumując (2 odp)
inizia ad imparare
To sum up / Summing up
W pilnych przypadkach proszę o telefon na numer:...
inizia ad imparare
In urgent matters please call me at:...
Przesyłam link do naszej strony:...
inizia ad imparare
I am sending the link to our website:...
Przypominam o fakturze, która nie została jeszcze opłacona.
inizia ad imparare
This is to remind you that the invoice is still unpaid.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie prośby.
inizia ad imparare
I hope for positive consideration of my request.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.