daty- starożytność

 0    73 schede    jklaudia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Podbicie Mezopotamii przez Sargona Wielkiego
inizia ad imparare
2340 p.n.e.
Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
inizia ad imparare
3150 p.n.e.
Podbicie Babilonii przez Persję (Cyrus II)
inizia ad imparare
539 p.n.e.
Początek budowy Wielkiego Muru w Chinach
inizia ad imparare
VI w p.n.e.
Podział Izraela na królestwo Judy i Izraela
inizia ad imparare
930-925 p.n.e.
Zburzenie Jerozolimy przez armię Nabuchodonozora (niewola babilońska)
inizia ad imparare
586 p.n.e.
Zburzenie świątyni Jerozolimskiej
inizia ad imparare
70r
Początek ruchu kolonizacyjnego
inizia ad imparare
VIII w p.n.e.
Spisanie praw przez Drakona (likwidacja zasady prywatnego ścigania zabójcy)
inizia ad imparare
621 p.n.e.
Reformy Solona (zniesienie niewoli za długi, podział społ. na IV klasy majątkowe)
inizia ad imparare
594 p.n.e
rządy Pizystrata(reforma rolna, stabilizacja syt. wew.)
inizia ad imparare
561-510 p.n.e
Reformy Klejstenesa (podział administracyjny Attyki na 10 okręgów (fyle)
inizia ad imparare
508 p.n.e.
Powstanie Jońskie (stłumione)
inizia ad imparare
494 p.n.e.
Bitwa pod Maratonem (Ateny/Persja)
inizia ad imparare
11 września 490 p.n.e.
Bitwa pod Termopilami (Persja)
inizia ad imparare
480 p.n.e.
Bitwa morska pod Salaminą (Grecja)
inizia ad imparare
480 p.n.e.
Bitwa pod Platejami (Grecja, Pauzaniasz)
inizia ad imparare
479 p.n.e.
Pokój grecko-perski
inizia ad imparare
449 p.n.e.
Rządy Peryklesa
inizia ad imparare
500-429 p.n.e.
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
inizia ad imparare
776 p.n.e.
wojna peloponeska (Ateny i Związek Morski/ Związek Peloponeski)
inizia ad imparare
431-404 p.n.e.
Bitwa pod Cheroneją (Filip II)
inizia ad imparare
338 p.n.e.
Utworzenie Związku Korynckiego
inizia ad imparare
337 p.n.e.
Bitwa pod Granikos (Aleksander Wielki)
inizia ad imparare
334 p.n.e.
Bitwa pod Issos (Aleksander Wielki)
inizia ad imparare
333 p.n.e.
Bitwa pod Gaugamelą (Aleksander Wielki)
inizia ad imparare
331 p.n.e.
legendarne założenie Rzymu
inizia ad imparare
753 p.n.e.
epoka Królewska (ostatni król- Tarkwiniusz Pyszny)
inizia ad imparare
753-509 p.n.e.
Bitwa pod Arycją (Grecy z Latynami)- początek republiki arystokratycznej
inizia ad imparare
504 p.n.e.
Przeniesienie się Plebejuszy na wzgórze Awentyn
inizia ad imparare
494 p.n.e.
Uznanie prawa plebejuszy do piastowania urzędu konsula
inizia ad imparare
367 p.n.e.
zrównanie stanów (uchwały zgromadzenia ludowego plebejskiego będą obowiązywać w całym państwie bez konieczności zatwierdzania ich przez senat)
inizia ad imparare
287 p.n.e.
Uformowanie się nowej elity politycznej NOBILITAS
inizia ad imparare
III-II w p.n.e.
prawo XII tablic
inizia ad imparare
450 p.n.e.
10-letnia wojna z miastem-państwem Weje
inizia ad imparare
405-396 p.n.e.
Zdobycie Rzymu przez Galów
inizia ad imparare
390 p.n.e.
Rozwiązanie Związku Latyńskiego
inizia ad imparare
338 p.n.e.
wojny z Samnitami
inizia ad imparare
343-290 p.n.e.
Bitwa pod Sentinum (w Umbrii)
inizia ad imparare
295 p.n.e.
Traktat Rzymian z Samnitami (likwidacja niepodległość Samnitów)
inizia ad imparare
290 p.n.e.
Bitwa pod Benewentem
inizia ad imparare
275 p.n.e.
Zajęcie etruskiego centrum religijnego Wolsynie
inizia ad imparare
264 p.n.e.
I wojna punicka
inizia ad imparare
264-241 p.n.e.
II wojna punicka
inizia ad imparare
218-201 p.n.e.
III wojna punicka
inizia ad imparare
149-146 p.n.e.
stracie pod Zama Regia (Publiusz Korneliusz Scypion AFRYKAŃSKI, klęska Hannibala)
inizia ad imparare
202 p.n.e.
Bitwa pod Pydną (Rzymianie pokonują Macedonię)
inizia ad imparare
168 p.n.e.
Rzymianie pokonują Kartaginę, stłumienie powstania w Grecji i zniszczenie Koryntu- ośrodka buntu
inizia ad imparare
146 p.n.e.
Próba reformy rolnej Tyberiusza Grakcha i jego brata Gajusza
inizia ad imparare
133 p.n.e. 122 p.n.e.
Ogłoszenie się dyktatorem przez Lucjusza Korneliusza Sullę
inizia ad imparare
82 p.n.e.
idy marcowe
inizia ad imparare
15 marca 44 p.n.e.
cesarstwo rzymskie
inizia ad imparare
27 p.n.e. - 476 n.e.
ogłoszenie nowego ustroju przez Oktawiana Augusta
inizia ad imparare
27 p.n.e.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
inizia ad imparare
476 r.
pryncypat
inizia ad imparare
~ III w
dominat
inizia ad imparare
IV-V w
powstanie Spartakusa
inizia ad imparare
73-71 p.n.e.
edykt Karakalli (nadanie wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium Romanum praw obywatelskich)
inizia ad imparare
212 r.
edykt mediolański Konstantyna Wielkiego (Chrześcijaństwo uzyskało prawa równorzędne z innymi religiami)
inizia ad imparare
313 r
zakaz wszelkich form kultu pogańskiego (Teodozjusz Wielki)
inizia ad imparare
392 r.
Postanie Konstantynopola (przejęcie f. stolicy państwa)
inizia ad imparare
330 r.
panowanie Dioklecjana
inizia ad imparare
284-305 r.
podział cesarstwa na wsch i zach przez Teodozjusza Wielkiego
inizia ad imparare
395 r.
wielka bitwa pod Adrianopolem (śmierć cesarza Walensa)
inizia ad imparare
378 r.
zdobycie Rzymu przez plemiona Wizygotów
inizia ad imparare
410 r.
Wódz germański Odoaker pozbawia władzy ostatniego cesarza Romulusa Augusta
inizia ad imparare
476r.
panowanie Justyniana Wielkiego
inizia ad imparare
527-561 r.
podbój cesarstwa bizantyjskiego przez Turków
inizia ad imparare
1453 r.
Renesans Saicki
inizia ad imparare
655-525 p.n.e.
okres ptolemejski (EGIPT)
inizia ad imparare
332-30 p.n.e.
okres rzymski
inizia ad imparare
30 p.n.e.- 641 n.e.
bitwa pod KADESZ (pierwszy traktat pokojowy)
inizia ad imparare
1294 p.n.e.
Pokój Kaliasza
inizia ad imparare
449 p.n.e.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.