Daty na gimnazjalny

 0    33 schede    Arisami
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
chrzest Polski
inizia ad imparare
966 - Mieszko 1 przyjął chrzest (za pośrednictwem czeskim) co zapewniło Polsce miejsce wśród państw chrześcijańskiej, zabezpieczając je przed przymusową chrystianizacją, a także przyczyniło się do jego wewnętrznego zespolenia. Aby uchronić państwo przed najazdem niemieckich placówek misyjnych. Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kilka wieków.
zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000 - spotkanie cesarza Ottona III oraz towarzyszących mu dostojników z Bolesławem I Chrobrym, przy okazji pielgrzymka cesarza do grobu świętego Wojciecha. Otton III dał w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego i włócznię św. Maurycego, w zamian dostał ramię św. Wojciecha.
podział Polski na dzielnice
inizia ad imparare
1138 - Bolesław Krzywousty w swoim testamencie zapisał swoim synom konkretne dzielnice, by zapobiec walkom o terytorium jakie miały miejsce pomiędzy nim a jego bratem Zbigniewem: Władysław (Śląsk) Bolesław (Mazowsze z Kujawami) Mieszko (Wielkopolska) Henryk (Ziemia Sandomierska) Kazimierz, najmłodszy syn Krzywoustnego nie otrzymał dzielnicy, ponieważ przed spisaniem testamentu jeszcze nie było go na świecie. Dzielnice były dziedziczne przez synów ich władców. Właściciele dzielnicy nie mogli ze s
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
inizia ad imparare
1226
założenie Uniwersytetu Krakowskiego
inizia ad imparare
1364
bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
1410
hołd pruski
inizia ad imparare
1525
odsiecz Wiednia
inizia ad imparare
1683
pierwszy rozbiór Polski
inizia ad imparare
1772
konstytucja 3 Maja
inizia ad imparare
1791
konfederacja targowicka
inizia ad imparare
1792
drugi rozbiór Polski
inizia ad imparare
1793
powstanie kościuszkowskie
inizia ad imparare
1794
trzeci rozbiór Polski
inizia ad imparare
1795
powstanie listopadowe
inizia ad imparare
1830-1831
powstanie krakowskie
inizia ad imparare
1846
powstanie styczniowe
inizia ad imparare
1863-1864
pierwsza wojnaświatowa
inizia ad imparare
1914-1918
odzyskanie przez Polskę niepodległości
inizia ad imparare
1918
Polska przystępuje do NATO
inizia ad imparare
1999
Polska przystępuje do UE
inizia ad imparare
2004
wojna stuletnia
inizia ad imparare
1347-1453
wynalezienie druku przez Jana Guttenberga
inizia ad imparare
1450
odkrycie Ameryki przez Kolumba
inizia ad imparare
1492
ogłoszenie przez Lutra 95 tez (reformacja)
inizia ad imparare
1517
wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618-1648
wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
inizia ad imparare
1775-1783
wielka rewolucja francuska
inizia ad imparare
1789
kampania rosyjska Napoleona
inizia ad imparare
1848-1849
wojna secesyjna USA
inizia ad imparare
1861-1865
powstanie Austro-Węgier
inizia ad imparare
1867
rewolucja w Rosji
inizia ad imparare
1917
atak na World Trade Center
inizia ad imparare
2001

Devi essere accedere per pubblicare un commento.