Business english

 0    48 schede    artron
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cage
inizia ad imparare
klatka
ladder
inizia ad imparare
drabina
embrace
to embrace positive values
inizia ad imparare
obejmować
obejmować (pozytywne) wartości
to state
inizia ad imparare
twierdzić
common
in common
inizia ad imparare
powszechny
wspólny
profitability
inizia ad imparare
opłacalność
clue
inizia ad imparare
wskazówka
line manager
inizia ad imparare
bezpośredni przełożony
supervisor
inizia ad imparare
kierownik
foreman
inizia ad imparare
majster, brygadzista
department
inizia ad imparare
oddział
branch
inizia ad imparare
oddział
subsidiary
inizia ad imparare
filia
assignment
inizia ad imparare
zadanie, przydział
predecessor
inizia ad imparare
poprzednik
to involve
Which departments are involved in development programmes?
inizia ad imparare
wciągać
Które oddziały są wciągnięte w programy rozwoju?
in charge
Roxane is in charge of IT.
inizia ad imparare
kontrolować, zajmować się
Roxane kontroluje dział IT.
to laise
He laises with me in Marketing
inizia ad imparare
współpracować
On współpracuje ze mną w dziale marketingu.
to deal
inizia ad imparare
rozdawać, ilość
to run the business
inizia ad imparare
prowadzić biznes
intern
inizia ad imparare
stażysta
to hail
inizia ad imparare
pochodzić
rapidly
inizia ad imparare
szybko
alongside
inizia ad imparare
obok, przy
leisure
inizia ad imparare
czas wolny
at leisure
working at the leisure industry
inizia ad imparare
bez pośpiechu
prować ciężko, bez pośpiechu
legal question
inizia ad imparare
kwestia prawna
planning timetables
inizia ad imparare
plan zajęć
quality and complaints
inizia ad imparare
skargi i pochwały
quantity
inizia ad imparare
ilość
to hire
inizia ad imparare
wynajmować, dzierżawić
shareholder
inizia ad imparare
udziałowiec
successor
inizia ad imparare
następca
envelope
inizia ad imparare
koperta
appropriately
inizia ad imparare
stosownie
to neglect
You no ought to neglect forming effective relationship at work
inizia ad imparare
pominąć
Nie powinieneś pominąć tworzenia efektywnych relacji w pracy
advisable
In meetings it is advisable for junior staff to speak only when the invited to do so.
inizia ad imparare
wskazane
Podczas zebrań wskazane jest aby młody zespół wypowiadał się tylko wtedy kiedy jest do tego proszony.
co-worker
inizia ad imparare
współpracownik
insincere
inizia ad imparare
nieszczery
frank
inizia ad imparare
szczery
threatening
inizia ad imparare
zastraszający
appendix
inizia ad imparare
dodatek
objective
The objective of the internship was to design, conduct and analise the results of a makret study to identify customer need for a range of electronic gearboxes for industrial conveyor belts.
inizia ad imparare
cel
Celem internistów było zaprojektować, sprawdzić i zanalizować rezultaty badań marketingowych, aby sprawdzić potrzeby klientów w środowisku elektronicznych skrzyń biegów dla przemysłu taśmociągów.
to obtain
inizia ad imparare
otrzymać
to acquired
inizia ad imparare
otrzymać
rate
rate of exchange
inizia ad imparare
stosunek liczbowy
kurs wymiany walut
to assemble
equipment assembled and packed in warehouse
inizia ad imparare
zebrać
wyposarzenie zebrano i spakowano w magazynie
survey
inizia ad imparare
przegląd

Devi essere accedere per pubblicare un commento.