ANIA listening FCE lipiec 2015

 0    462 schede    mirellastone
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ujawniać, wyjawiać
inizia ad imparare
reveal
rzeczy/przedmioty (których nie znamy)
inizia ad imparare
stuff
upychać, napychać np nadzienie
inizia ad imparare
stuffing
grabić, zagarniać, kraść
inizia ad imparare
grab
garść, garstka
inizia ad imparare
handful
uciekać
inizia ad imparare
run off
uciekać, umykać
inizia ad imparare
flee, flee
posuwać się naprzód, rozwijać
inizia ad imparare
advance/advance on
bitwa, bój
inizia ad imparare
battling
paskudne rozcięcie, przecięcie
inizia ad imparare
bad cut
nadchodzić (o wiadomości)
inizia ad imparare
come through
wypaść, wydarzyć się
inizia ad imparare
come up
ustalać, decydować
inizia ad imparare
settle
szczerze
inizia ad imparare
honestly, frankly
mimo wszystko
inizia ad imparare
after all
odwołanie, anulowanie
inizia ad imparare
cancellation
definitywnie, zdecydowanie
inizia ad imparare
definitely
zabranie kogoś lub czegoś ze sobą
inizia ad imparare
pick up
pełen szacunku, pełen poważania
inizia ad imparare
respectful
trzymać się czegoś (na przykład zasad)
inizia ad imparare
stick to something, stick to the rules
przypuszczać, zakładać
inizia ad imparare
suppose, assume
nakazywać, zalecać
inizia ad imparare
prescript
nakazywać, zalecać
inizia ad imparare
prescribe, recommend
wyjazd na wakacje
inizia ad imparare
getting away
wyjeżdżać na wakacje, brać urlop
inizia ad imparare
go on holiday, take time off, get away
zgubiony, brakujący
inizia ad imparare
lost, missing
czegoś nie da się uniknąć
inizia ad imparare
there is no getting away from something
przewracać się z boku na bok
inizia ad imparare
rool over
nadzorca
inizia ad imparare
supervisor
zbliżać się do czegoś
inizia ad imparare
close
tylna część budynku
inizia ad imparare
the rear part of the building
temperatura osiągnie poziom 30 stopni
inizia ad imparare
temperature will be hitting 30 degrees
ryzykowny, niebezpieczny
inizia ad imparare
risky, dangerous
potem, później, następnie
inizia ad imparare
afterwards
pierwszeństwo, priorytet
inizia ad imparare
priority, the priority
cytować, powoływać się na coś
inizia ad imparare
quote
cytat
inizia ad imparare
quotation
"lepiej zapobiegać niż leczyć"
inizia ad imparare
"Prevention is better than cure"
unosić się na wodzie, pływać po wodzie
inizia ad imparare
float, float on the water
zapaść się, zanurzyć
inizia ad imparare
fall in
przez przypadek, przypadkowo
inizia ad imparare
accidentally
z reguły, z zasady
inizia ad imparare
as a rule
wypadki w wodzie
inizia ad imparare
water-related accidents
bezpiecznie, pewnie
inizia ad imparare
securely
płot, ogrodzenie
inizia ad imparare
fence
badać, zwiedzać, eksplorować
inizia ad imparare
explore
zabawki dmuchane do wody
inizia ad imparare
blowup toys
zdumiony, zdziwiony
inizia ad imparare
amazed
domator, domatorka
inizia ad imparare
stay-at-home, domesticated, home-bird
emeryt/emerytka
inizia ad imparare
retiree / pensioner
rodzaj, typ ale nie tajp ani kajnd
inizia ad imparare
sort
mocno, pewnie, stanowczo
inizia ad imparare
firmly
należeć do czegoś, być częścią czegoś
inizia ad imparare
be down at something for example be down at the gym
mamy dużo przyjaciół
inizia ad imparare
we're all mates
wyczerpać się (o bateriach)
inizia ad imparare
run out, run down
podbiec
inizia ad imparare
run up
zbiegać skądś
inizia ad imparare
run down
wejść
inizia ad imparare
get into
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
z pewnością, niewątpliwie
inizia ad imparare
surely
kondycja, forma
inizia ad imparare
form
powrócić do poprzedniego stanu
inizia ad imparare
slip back into
stosować, zastosować
inizia ad imparare
apply
hałas, wrzawa, chaos
inizia ad imparare
turmoil
krążyć na przykład krew
inizia ad imparare
circulate
tlen
inizia ad imparare
oxygen
substancja odżywcza
inizia ad imparare
nutrient
kończyna
inizia ad imparare
limb
płynąć na przykład krew w żyłach
inizia ad imparare
to run
żyła
inizia ad imparare
vein
stanowić coś na przykład stanowi 45 procent całości
inizia ad imparare
to make up something
komórka
inizia ad imparare
cell
płuco
inizia ad imparare
lung
uczucie, wrażenie
inizia ad imparare
sansation
mrowienie w nogach
inizia ad imparare
pins and niddles
konkretny
inizia ad imparare
particular
śladowy
inizia ad imparare
trace
płytka krwi, biała płytka krwi
inizia ad imparare
platelet, white blood cell
zawiesina
inizia ad imparare
suspension
wydajny
inizia ad imparare
efficient
system kanalizacyjny
inizia ad imparare
drainage system
odpady
inizia ad imparare
waste
rundka po pubach
inizia ad imparare
pub-hopping
układ odpornościowy
inizia ad imparare
immune system
rycerz
inizia ad imparare
knight
zbroja
inizia ad imparare
armor
okropieństwa
inizia ad imparare
nasties
goić się
inizia ad imparare
to heal
otarcie, zadrapanie
inizia ad imparare
scrape
skuteczny, wymyślny
inizia ad imparare
clever
białko
inizia ad imparare
protein
przepływ
inizia ad imparare
flow
pozwalać czemuś/komuś na robienie czegoś
inizia ad imparare
to allow something / someone to do something
naprawiać coś
inizia ad imparare
to mend something
szpik kostny
inizia ad imparare
bone marrow
tempo
inizia ad imparare
rate
okrążenie w biegach
inizia ad imparare
lap
stosunkowo
inizia ad imparare
relatively
rozwój, wynalazek
inizia ad imparare
advancement
w odróżnieniu do czegoś
inizia ad imparare
as opposed to something
zabieg
inizia ad imparare
intervention
ryzykowny, robiony na oślep
inizia ad imparare
hit and miss
wyżej wspomniany
inizia ad imparare
aforementioned
oddanie krwi, datek
inizia ad imparare
donation
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
endeavour
pobierać coś
inizia ad imparare
retrieve something
dawca, honorowy dawca
inizia ad imparare
donor, volunteer donor
według czegoś, kogoś
inizia ad imparare
according to something/someone
prosić o coś
inizia ad imparare
to request something
wymagać czegoś
inizia ad imparare
to require something
ofiara
inizia ad imparare
a victim
tuzin
inizia ad imparare
dozen
rodzina jest ważniejsza niż przyjaciele
inizia ad imparare
Blood is thicker than water
krew, pot i łzy
inizia ad imparare
blood, sweat and tears
przysłowie
inizia ad imparare
proverb
waśń, kłótnia
inizia ad imparare
feud
gęsty
inizia ad imparare
thick
kłócić się z kimś
inizia ad imparare
to have an argument with somebody
zapas
inizia ad imparare
supply
po czymś
inizia ad imparare
following something
rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
przywracać coś
inizia ad imparare
restore something
zło
inizia ad imparare
evil
dziedziczny
inizia ad imparare
hereditary
dolegliwość
inizia ad imparare
ailment
choroba
inizia ad imparare
1. illness 2. sickness 3. disease
osłabiać, upośledzać coś
inizia ad imparare
impair
krzepnięcie
inizia ad imparare
clotting
krwawić
inizia ad imparare
to bleed
zadraśnięcie
inizia ad imparare
graze, scratch
być posłusznym
inizia ad imparare
obey
powitanie
inizia ad imparare
greeting
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
odpowiedzialność
inizia ad imparare
charge
bronić
inizia ad imparare
to defend
pociągnąć
inizia ad imparare
Pull on
smycz
inizia ad imparare
leash
durny
inizia ad imparare
dumb
odpowiedzialny za coś
inizia ad imparare
in charge for something
stać się, zostać (kimś)
inizia ad imparare
become
obowiązek
inizia ad imparare
duty
futerkowy, futrzany
inizia ad imparare
fur, furry
upraszczać coś, skracać
inizia ad imparare
dumb down
nieposłuszny, niegrzeczny np. pies
inizia ad imparare
disagreeable
przygotować coś
inizia ad imparare
set up something
plamy
inizia ad imparare
spots, stains
trawić, strawić
inizia ad imparare
digest digest
rozpoczynać coś
inizia ad imparare
go ahead with something
skończyć
inizia ad imparare
end up
słomka
inizia ad imparare
straw
kropla, która przelała czarę
inizia ad imparare
last straw
złapać, chwycić
inizia ad imparare
snatch, catch, grasp
kradzież
inizia ad imparare
snatch/ a theft
ukradziony
inizia ad imparare
snatched/stolen
kontynent, ląd stały
inizia ad imparare
mainland, kontynent
początkowe problemy
inizia ad imparare
teething problems
obejmować, dotyczyć
inizia ad imparare
involve
poprawa, ulepszenie
inizia ad imparare
improvement
gra podobna do koszykówki
inizia ad imparare
netball
udział, stosunek, proporcja
inizia ad imparare
ratio
wymierzony, wskazany na coś/kogoś
inizia ad imparare
aimed
niedoświadczony
inizia ad imparare
raw, inexperienced
odrzucać, zniechęcać
inizia ad imparare
turn off
mniejszość
inizia ad imparare
a minority
zmniejszać się
inizia ad imparare
to decrease
wyłącznie, jedynie
inizia ad imparare
solely
przyznać się do czegoś
inizia ad imparare
admit to something
deficyt, brak
inizia ad imparare
gap
przerwa, odstęp, szpara
inizia ad imparare
gap
udział, uczestnictwo
inizia ad imparare
participation
domagać się, żądać
inizia ad imparare
demand
twierdzić, utrzymywać
inizia ad imparare
claim
relacja, sprawozdanie
inizia ad imparare
coverage
przeprowadzać sondaż
inizia ad imparare
carry out survey
sondaż
inizia ad imparare
survey
zbliżenie
inizia ad imparare
close up
zachmurzony
inizia ad imparare
overcast
zadzwonić, zameldować o sytuacji
inizia ad imparare
call in
doskonały, znakomity
inizia ad imparare
superb
odpowiednio
inizia ad imparare
properly
wychodzić, okazać się
inizia ad imparare
come out, go out, turn out
wydanie książki, publikacja
inizia ad imparare
release
turniej
inizia ad imparare
tournament
niewiarygodne!
inizia ad imparare
INCREDIBLE! unbelievable!
niewiarygodnie
inizia ad imparare
unbelievably
niesamowity
inizia ad imparare
incredible
rzadki
inizia ad imparare
rare
być schowanym, ukrytym
inizia ad imparare
be tucked away
nie chcieć brać udziału, wycofywać się
inizia ad imparare
want out
odnosić sukces
inizia ad imparare
take off, succeed
nieaktualny
inizia ad imparare
out of date
ciągle, raz za razem, wielokrotnie
inizia ad imparare
repeatedly
wymagania, żądania, potrzeby
inizia ad imparare
requirements, demands
samotny jak palec, pozostawiony sam sobie
inizia ad imparare
high and dry
sprawdzać się, coś się sprawdza w działaniu
inizia ad imparare
work out
wypoczynek, czas wypoczynku
inizia ad imparare
leasure time
zakłopotanie
inizia ad imparare
embarrassment
nie ma sposobu
inizia ad imparare
there is no way
raczej, dość, stosunkowo
inizia ad imparare
fairly
balustrada, ogrodzenie
inizia ad imparare
railing, fencing
niania
inizia ad imparare
nanny
potocznie
inizia ad imparare
colloquially
morski, przybrzeżny
inizia ad imparare
off shore
niepotrzebny, zbędny
inizia ad imparare
needless, unnecessary, redundant
wynająć, zatrudnić
inizia ad imparare
hire
uciskać, wycisnąć
inizia ad imparare
squeeze
drobny, niewielki
inizia ad imparare
minor
skrót pradziadek
inizia ad imparare
great-gran
czuć się okropnie głupio, wstydzić się
inizia ad imparare
feel dreadful
zdany na własne siły, pozostawiony samemu sobie
inizia ad imparare
stranded
nawalić, wysiąść, zepsuć się
inizia ad imparare
pack in
nabiał, sklep z nabiałem
inizia ad imparare
dairy products, dairy shop
ziarnisty chleb
inizia ad imparare
grainy bread
oburzający, skandaliczny
inizia ad imparare
outrageous
miara objętości cieczy
inizia ad imparare
pints
dojść do siebie, dochodzić do siebie
inizia ad imparare
come round
skrzynka z bezpiecznikami
inizia ad imparare
fuse box
przepisać coś na czysto
inizia ad imparare
write sth up
napisać coś na szybko
inizia ad imparare
dash off
gdzie indziej
inizia ad imparare
elsewhere
haniebny
inizia ad imparare
disgraceful
nie zmrużyłam oka
inizia ad imparare
I didn't get a wink of sleep
godziwy, przyzwoity
inizia ad imparare
decent
pod spodem
inizia ad imparare
underneath
odmawiać
inizia ad imparare
to refuse (to do)
wyrafinowany/dystyngowany (człowiek)
inizia ad imparare
refined
wyrafinowany, zaawansowany (oprogramowanie)
inizia ad imparare
sophisticated
chętnie z czegoś skorzystać
inizia ad imparare
jump at
wrażenie
inizia ad imparare
impression
niegroźny, nieszkodliwy
inizia ad imparare
harmless
ułamek, odrobina
inizia ad imparare
fraction
przewidywać
inizia ad imparare
foresee - foresaw - foreseen
mocno naciągany, przesadny
inizia ad imparare
far-fetched
zabić czas
inizia ad imparare
pass the time
dyscyplina
inizia ad imparare
discipline
upoważniony / upoważniać
inizia ad imparare
entitled/entitle
obliczenie, wyliczenie
inizia ad imparare
computing
błahy, trywialny
inizia ad imparare
trivial
znak zodiaku
inizia ad imparare
star sign/ sign of the zodiac
zwinąć się w kłębek na kanapie
inizia ad imparare
curl up on the couch
kartkować książkę
inizia ad imparare
flick through the book
otyłość
inizia ad imparare
obesity
zaskakiwać kogoś
inizia ad imparare
stun
pokonywać nałóg
inizia ad imparare
lick the sugar habit/overcoming addiction
wzrastać
inizia ad imparare
go up
dochodzić do siebie/wyzdrowieć
inizia ad imparare
get over / to recover
dawać sobie radę z czymś
inizia ad imparare
to cope with something
niezbędny
inizia ad imparare
essential/necessary
odpowiednik, kopia
inizia ad imparare
counter part, equivalent, a copy of
utrzymywać coś na niskim poziomie
inizia ad imparare
keep down
zapisać się, zarejestrować
inizia ad imparare
sign up, register
wpasować się do grupy
inizia ad imparare
fit in
z góry założony, hipotetyczny
inizia ad imparare
assumed
rejestracja, zgłoszenie
inizia ad imparare
registration, notification
coś w tym rodzaju
inizia ad imparare
something like that
kontaktować się, nawiązać kontakt
inizia ad imparare
get in touch
określony, wyszczególniony
inizia ad imparare
specified
gdzie indziej, w innym miejscu
inizia ad imparare
elsewhere
oszukany, zdradzony
inizia ad imparare
felt cheated, betrayed
oszustwo
inizia ad imparare
a cheat, deception
w każdym razie
inizia ad imparare
anyway
miejsce spotkania, koncertu
inizia ad imparare
venue
droczyć się
inizia ad imparare
to tease
schowany, ukryty
inizia ad imparare
tucked away, hidden
konkurencyjny
inizia ad imparare
competitive
wysiłek, trud
inizia ad imparare
effort
punkt widzenia
inizia ad imparare
point of view, POV
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
w oczywisty sposób
inizia ad imparare
obviously
ostro, gwałtownie, nagle
inizia ad imparare
sharply
próbować, usiłować
inizia ad imparare
attempt
podtrzymać, podpierać
inizia ad imparare
shore up
przekroczyć coś, przeciągnąć coś, przedłużyć
inizia ad imparare
overrun
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out
umiejscowić
inizia ad imparare
set, locate
skończyć z czymś, kimś, skończyć coś robić
inizia ad imparare
be through with
ok, skończyłem z tym!
inizia ad imparare
OK, I'm through with it!; Ok, I'm done with it!
przeczenie w pytaniu: dlaczego nie zapytałeś?
inizia ad imparare
negation in the question: Why didn't you ask?
Czy nie umiesz jeździć na rowerze?
inizia ad imparare
Can't you ride a bike?
schodzić w dół
inizia ad imparare
go down/descend
mimo, że, chociaż
inizia ad imparare
though
czy masz coś przeciwko
inizia ad imparare
do you mind
utrzymywać na zewnątrz
inizia ad imparare
keep out
rzeczy
inizia ad imparare
stuff
na miłość boską!
inizia ad imparare
for God's sake!
klucz do nakrętek
inizia ad imparare
spanner
światła awaryjne
inizia ad imparare
hazard lights/emergency lights
zapasowy/zapasowe
inizia ad imparare
reserve / spare
nakrętka
inizia ad imparare
nut
w końcu, wreszcie
inizia ad imparare
at last, in the end, and finally
towarzystwo
inizia ad imparare
company
przywiązanie
inizia ad imparare
affection/attachment
oporządzanie konia
inizia ad imparare
grooming
szczotkowanie psa
inizia ad imparare
Brushing your dog
wykluczone!
inizia ad imparare
out of the questions/excluded!
świadomy, poinformowany
inizia ad imparare
aware, informed
robić postęp
inizia ad imparare
get on/make progress
istotnie, faktycznie
inizia ad imparare
indeed, actually
wiązać się z czymś, pociągać za sobą (np. wydatki, skutki)
inizia ad imparare
entail
wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
inizia ad imparare
hiring
napięte terminy końcowe
inizia ad imparare
tight deadlines
satysfakcjonujący
inizia ad imparare
rewarding
do pewnego stopnia
inizia ad imparare
somewhat/to some extent,
sieć sklepów
inizia ad imparare
supermarket chain
dwa tygodnie
inizia ad imparare
fortnight
mianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko)
inizia ad imparare
nominate, appoint (someone at any position)
stanowisko, posada, praca
inizia ad imparare
post
zamorski
inizia ad imparare
overseas
przypuszczać, zakładać
inizia ad imparare
presume, suppose, assume
zainteresowany, wciągnięty
inizia ad imparare
involved, interested, dragged
wydatek
inizia ad imparare
expense
wyprzedzać
inizia ad imparare
to overtake
deska rodzielcza
inizia ad imparare
dashboard
martwić się, przejmować się, kłopotać się
inizia ad imparare
bother, worry about
przechadzać się
inizia ad imparare
saunter
mieć na coś pieniądze, pozwalać sobie
inizia ad imparare
afford
wyciągnąć coś
inizia ad imparare
take out, pull something
szyba
inizia ad imparare
windowpane, crystal
tektura, karton
inizia ad imparare
cardboard
rozwiązać problem
inizia ad imparare
to sort problem out
spadek
inizia ad imparare
dip, inheritance
zaczekaj na mnie
inizia ad imparare
bear with me
kruszyć się rozpadać się
inizia ad imparare
crumble
wartościowy
inizia ad imparare
worthwhile, valuable
demolować coś, (budynek)
inizia ad imparare
tear sth down/smash something, (building)
sprawdzać, wymeldowywać
inizia ad imparare
check, checkout
brud, nędza, ubóstwo
inizia ad imparare
squalor, dirt, misery, poverty
zwracać pieniądze
inizia ad imparare
refunding/pay back
w zasięgu ręki
inizia ad imparare
close at hand
porwać, unieść, zaciekawić
inizia ad imparare
carry away
rzucić na kolana
inizia ad imparare
jump into my lap
prawdę mówiąc, tak właściwie
inizia ad imparare
in fact, actually
skusić się na
inizia ad imparare
get temped/try a
najwidoczniej
inizia ad imparare
apparently
usiłowanie, próba
inizia ad imparare
attempt
postawiony w stan oskarżenia
inizia ad imparare
face charges/indicted
z pewnością, na pewno, oczywiście
inizia ad imparare
certainly, certainly, of course
opalenizna
inizia ad imparare
tan
podobno
inizia ad imparare
apparently
wędrówka z plecakiem - rodzaj aktywności
inizia ad imparare
backpacking
zasadniczo, w zasadzie
inizia ad imparare
Basically
stosownie, odpowiednio
inizia ad imparare
accordingly, respectively
uzgodnić
inizia ad imparare
go through/agree
miasteczko uniwesyteckie
inizia ad imparare
campus
gospodarowanie
inizia ad imparare
housekeeping
nalegać na coś
inizia ad imparare
insist on something
krzyk, wrzask
inizia ad imparare
yelling, cry, scream
chodzić na palcach
inizia ad imparare
to tiptoe
słabnąć, znikać
inizia ad imparare
fade
mieć ochotę coś robić
inizia ad imparare
be tempted to do something
ryczeć, ryk lwa
inizia ad imparare
roar, the roar of a lion
przerażenie, trwoga
inizia ad imparare
fright
sporządzić coś na papierze
inizia ad imparare
wrote out
nie ma sensu czegoś robić (use)
inizia ad imparare
there's no point doing something
całkowicie
inizia ad imparare
entirely, totally
odpowiedni, stosowny
inizia ad imparare
appropriate, adequate, relevant
czekać w kolejce
inizia ad imparare
line up
doładować, powtórnie naładować
inizia ad imparare
recharge, re-charge
włóczyc się
inizia ad imparare
wandering, traipse
alejka, boczna uliczka
inizia ad imparare
alley, alleyway
słono kosztować, być bardzo drogim
inizia ad imparare
cost an arm and a leg
kopuła
inizia ad imparare
dome
fosa
inizia ad imparare
moat
założyć się
inizia ad imparare
bet
wyjść
inizia ad imparare
go out, exit
roślinność, zieleń
inizia ad imparare
vegetation, greenery
liście
inizia ad imparare
leaves
zakonserwowany
inizia ad imparare
preserved
powiedziałbym
inizia ad imparare
I'd say
przypuszczam
inizia ad imparare
I'd suppose
wolałbym
inizia ad imparare
I'd rather
chciałbym
inizia ad imparare
I'd like to
byłbym wdzięczny
inizia ad imparare
I'd be grateful, I'd be glad
z pewnością
inizia ad imparare
sure
dobrze się z kimś dogadywać
inizia ad imparare
to get on well with, get along with
kontrola
inizia ad imparare
control, hand
zaczynać, rozpoczynać
inizia ad imparare
begin, start out
w rzeczy samej
inizia ad imparare
indeed
aportować
inizia ad imparare
fetch, retrieve
robić postępy w
inizia ad imparare
come along
zmiana, wsparcie
inizia ad imparare
relief
wcale nie!
inizia ad imparare
not at all!
nie ma za co!
inizia ad imparare
not at all!
nie ma za co! (odpowiadając na podziękowania)
inizia ad imparare
not at all! (Responding to thanks)
reputacja
inizia ad imparare
reputation
zwięźle, pokrótce
inizia ad imparare
briefly
przydzielać
inizia ad imparare
assign, allocate
rozkładać się, gnić
inizia ad imparare
spread out, decompose, rot
ocenić, oszacować
inizia ad imparare
asses
wypracowanie
inizia ad imparare
an essay
pilnować czegoś, doglądać
inizia ad imparare
tend to sth, watch something oversee
właściwy, odpowiedni, słuszny
inizia ad imparare
right
przekonujący
inizia ad imparare
convincing
duży asortyment
inizia ad imparare
mixed bag, a large assortment
zamieszanie
inizia ad imparare
fuss, confusion
zachwycający, oszałamiający
inizia ad imparare
amazing, stunning
skłonny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
bound, willing to do something
niebezpieczny, dziki, zaciety
inizia ad imparare
rough
wznosić się
inizia ad imparare
put up
główny, ważny
inizia ad imparare
major, main, important
dopłata
inizia ad imparare
surcharge, supplement
pobocze
inizia ad imparare
hard shoulder, roadside
poradzić, doradzić
inizia ad imparare
help, advise
pobić
inizia ad imparare
to beat up
w połowie drogi
inizia ad imparare
halfway, midway
odprężać się, relaksować
inizia ad imparare
wind down, relax
przed budynkiem
inizia ad imparare
front of the building
jezdnia, autostrada
inizia ad imparare
carriegeway, roadway, highway
przewrócony
inizia ad imparare
overturned
skręcać, zmieniać drogę
inizia ad imparare
turn off, change the way
prawdę mówiąc, właściwie
inizia ad imparare
actually
faktycznie, rzeczywiście
inizia ad imparare
actually
włamanie do domu
inizia ad imparare
breaking into house
nie spieszyć się
inizia ad imparare
take one's time
przekonany
inizia ad imparare
convinced
półpiętro
inizia ad imparare
landing, mezzanine
właściciel domu
inizia ad imparare
householder
drzwi wejściowe
inizia ad imparare
doorway, entrance door
rozpakować
inizia ad imparare
unwrap, unpack
psuć się, gnić
inizia ad imparare
rot
zawias
inizia ad imparare
hinge
kałuża
inizia ad imparare
a puddle
wiosło
inizia ad imparare
an oar, paddle
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
jednogłośnie
inizia ad imparare
unanimously
młodzieniec
inizia ad imparare
youngster, adolescent
betonowy
inizia ad imparare
concrete
najwyraźniej, najwidoczniej
inizia ad imparare
apparently, apparently
średniowieczny
inizia ad imparare
medieval
oddziaływać, mieć wpływ
inizia ad imparare
affect, impact
opowiedzieć się za czymś
inizia ad imparare
in favour of, opt for something
suszyć suszarką ręczną
inizia ad imparare
blow dry
suszarka do włosów
inizia ad imparare
a hair dryer, blowdryer
suszarka do bielizny
inizia ad imparare
clothes dryer
zakres, przedział
inizia ad imparare
range, the range
jednakże
inizia ad imparare
however, though
obróbka
inizia ad imparare
treatment
obróbka powierzchni
inizia ad imparare
surface treatment
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on behalf of smb.
przeprowadzać
inizia ad imparare
conduct
gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
household
szkodliwy, krzywdzący
inizia ad imparare
harmful, detrimental
staż, praktyka zawodowa
inizia ad imparare
placement
instrukcja, krok po kroku
inizia ad imparare
tutorial
dobrze przygotowany
inizia ad imparare
well prepared
mający szczęście
inizia ad imparare
fortunate
wyrażać zgodę, przyznawać, udzielać
inizia ad imparare
grant
oglądać się w przeszłość
inizia ad imparare
look back at the past
przekazywać coś, podawać coś komuś
inizia ad imparare
hand over, pass something, give something to someone
dzień, pora dzienna
inizia ad imparare
day, daytime
zagrożone
inizia ad imparare
endangered/threatened
badanie naukowe
inizia ad imparare
scientific research
pochodzenie, środowisko
inizia ad imparare
background, origin, environment
niewola
inizia ad imparare
captivity
wykończyć się, np gatunek
inizia ad imparare
wipe out
rozmnażanie, hodowla, rasa
inizia ad imparare
propagation, breeding, race
hojność
inizia ad imparare
generosity
kontynuować
inizia ad imparare
to go on, carry on
wkład w coś
inizia ad imparare
contribution to something
jednorazowy
inizia ad imparare
one-off, disposable
dozorca, stróż
inizia ad imparare
keeper, caretaker, guardian
zbieracz funduszy
inizia ad imparare
fund-raiser

Devi essere accedere per pubblicare un commento.