059 W banku et de bank

 0    30 schede    rlach
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
gotówka
inizia ad imparare
cash
Nie mam żadnej gotówki ze sobą
inizia ad imparare
I don't have any cash with me
konto w banku
inizia ad imparare
account
Moja pensja jest wpłacana na konto bankowe
inizia ad imparare
My salary is paid into my account
pożyczka w banku
inizia ad imparare
loan
Wziełem pożyczkę w banku
inizia ad imparare
I got a loan from the bank
przekroczyć stan konta
inizia ad imparare
overdraw
Przekroczyłem o 100 złoty
inizia ad imparare
I overdrew by 100 zloty
bankomat
inizia ad imparare
cashpoint, ATM, a hole in the wall, cashmachine
debet, limit na rachunku
inizia ad imparare
overdraft
Mam duży debet
inizia ad imparare
I have a big overdraft
rachunek bieżący
inizia ad imparare
current account
wspólne konto
inizia ad imparare
joint account
oszczędnościowy rachunek
inizia ad imparare
savings account
wysoko oprocentoane konto
inizia ad imparare
high-interest account
Ja chcę wypłacić (zrobić wypłatę)
inizia ad imparare
I want to make a withdrawal
wypłata pieniędzy
inizia ad imparare
withdrawal
elektroniczny serwis bankowy
inizia ad imparare
electronic banking service
Złożyłem dokumenty do banku o pożyczkę
inizia ad imparare
I applied to the bank for a loan
być wypłacalnym, być na plusie
inizia ad imparare
be in the black, be in a credit
być niewypłacalnym, być na minusie
inizia ad imparare
be in the red
saldo
inizia ad imparare
balance, credit
ja mogę sprawdzić moje saldo
inizia ad imparare
I can check my balance
stwierdzenie, wyciąg (bankowy)
inizia ad imparare
statement
Chciałbym przelać 100 złoty z mojego bieżącego rachunku na mój oszczędnościowy rachunek
inizia ad imparare
I would like to transfer 100 złoty from my current account to my savings account
zapłata
inizia ad imparare
payment
wpłata pieniędzy
inizia ad imparare
pay-in
Ja chcę wpłacić (zrobić wpłatę)
inizia ad imparare
I want to make a pay-in
polecenie zapłaty
inizia ad imparare
direct debit
zlecenie stałe
inizia ad imparare
standing order

Devi essere accedere per pubblicare un commento.