WOS4: Prawa Człowieka

 0    41 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie są pozarządowe systemy ochrony praw człowieka?
inizia ad imparare
1. Miądzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie. 2. Amnesty International w Londynie. 3. Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka. 3. Rada Europy
Jaka jest geneza powstania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża?
inizia ad imparare
Wspomnienia Henriego Dunata z Solferino- świadka bitwy między wojskami austrackimi a francusko-włoskimi. Pięciu mieszkańców Genewy zakłada Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi. Powstanie Czerwonego Krzyża.
W którym roku ukazały się "Wspomnienia z Solferino" Henriego Dunata.
inizia ad imparare
Wspomnienia z Solferino Henriego Dunata ukazały sie w roku 1862.
W którym roku była bitwa pod Solferino?
inizia ad imparare
Bitwa pod Solferino była w roku 1859.
Kim był Henry Dunat?
inizia ad imparare
Henry Dunat byl świadkiem bitwy pod Solferino.
Miedzy kim była wojana po Solferino?
inizia ad imparare
Bitwa pod Solferino byłą toczona między wojskami austyjackimi a francusko-włoskimi.
W którym założono Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi?
inizia ad imparare
Miedzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi założono w roku 1863.
Kto założy Międzynarodowy Komitet Opieki nad Chorymi?
inizia ad imparare
Międzyanrodowy Komitet Opieki nad Chorymi założyło pięciu mieszkańców Genewy.
W którym roku powstał Czerwony Krzyż?
inizia ad imparare
Czerwony Krzyż powstał w roku 1864.
Jaka jest działalnosć Czerwonego Krzyża?
inizia ad imparare
Działalność: -w czasie pokoju pomoc humanitarna niesiona ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, w czasie wojny pomoc rannym, niemcom i ludności cywilnej. -strategia "dyskretnej informacji" (wszelkie działania podejmuje w porozumieniu z władzami lokalnymi, a sprawozdania są poufne.
Jaka jes dzaiłalność Czerwonego Krzyża w porównaniu z innymi organizacjami międzynarodowymi chroniącymi prawa człowieka?
inizia ad imparare
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jest najskuteczniejsza w porównaiu z innymi organizacjami międzyanrodowymi.
Jakie są zasady Czerwonego Krzyża?
inizia ad imparare
Zasady Czerwonego Krzyża: -humanitaryzm -bezstronność -bautralność -niezalezność -dobrowolność -jedność -ppowszechność
Jaka jest geneza powstania Amnesty International w Londynie.
inizia ad imparare
Londyński tygodnik "Observer" drukuje artykuł Petera Benensona "Zapomniani Więżniowie poświęcony więźnią politycznym.
W którym roku Londyński Tygodnik Observer wydrukował artykół Petera Benensona "Zapomniani więźniowie"?
inizia ad imparare
1961r.
Jaka jest działalność Amnesty International?
inizia ad imparare
Działalność: -walka o uwolnienie więźniów politycznych (więźniów sumienia), z wyjątkiem tych którzy uzywali siły, rzetelnośi procesów karnych, zaprzestanie tortur, zniesienie kary śmierci. -podstawową formą działalności jest pisanie listów adresowanych do władz państw, gdzie łamane są prawa człowieka. -działalność kontrowersyjna jest mniej skuteczna dzięki nagłaśnianiu trudnych spraw na cały świat.
Kiedy powstała Helsińska Federacja Praw Człowieka?
inizia ad imparare
Helsińska Federacja Praw Człowieka powstała w roku 1982.
Jakie zadanie ma Helsińska Federacja Praw Człowieka?
inizia ad imparare
Helsińska Federacja Praw Człowieka ma za zadanie łączyć Komitety Helsińskie z ponad 20 krajów. Czuwa nad przestrzeganiem przez państwa postanowień Aktu Końcowego KBWE (przedstawiciele są na rozprawach sądowych) prowadzi też działalność edukacyjną.
Kiedy Powstałą Rada Europy?
inizia ad imparare
Rada europy powstała 5 maja 1949r.
Kto założył Radę Europy?
inizia ad imparare
Radę Europy założyło 10 państw (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
W jakim celu została założona Rada Europy?
inizia ad imparare
Rada Europy została założona dla praw człowieka.
Ile państw obecnie należy do Rady europy?
inizia ad imparare
Obecnie do rady europy należy 45 państw (wszystkie oprócz Białorusi.)
Kto może zostać członkiem Rady Europy?
inizia ad imparare
Członkiem Rady Europy może zostać państwo: 1. O ustabilizowanej demokracji (głównie regularne wolne wybory. 2. Takie które podpisało Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności(1950), oraz Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych
Jakie są organy Rady Europy?
inizia ad imparare
Organy rady Europy: 1. Komitet Ministrów 2. Zgromadzenie Parlamentarne 3. Kongres Władz Lokalnych i Terytorialnych 4. Sekretariat na czele z sekretarzem Generalnym
Kto wchodzi w skład Komitetu Ministrów?
inizia ad imparare
W skład Komitetu Ministrów wchodzą: -ministrowie spraw zagranicznych -ambasadorowie państw członkowskich akredytowane przez RE-główny organ decyzji Rady Europy
Kto wchodzi w skład Zgromadzenia Parlamentarnego?
inizia ad imparare
W skład zgromadzenia parlamentarnego wchodzą: -przedstawiciele parlamentów państw członkowskich +Polska ma 12 przedstawicieli (niezależnie od liczby mieszkańców)
Jakie są zadania Rady Europy?
inizia ad imparare
Zadania rady Europy to wydawania zaleceń i rezolucji skierowanych do rządów poszczególnych krajów.
Kto wchodzi w skład Kongresu władz Lokalnych i Terytorialnych?
inizia ad imparare
W skład Kongresu władz Lokalnych i Terytorialnych wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych krajów.
Jakie zadanie ma Kongres Władz Lokalnych i Terytorialnych?
inizia ad imparare
Kongres władz lokalnych i Terytorialnych ma za zadanie wspierać rozwój samorządów terytorialnych.
W którym roku rada europy przyjęła dokument Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego?
inizia ad imparare
Rada Europy przyjęła Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego w roku 1985.
Kto obecnie jest Sekretarzem generalnym Rady Europy?
inizia ad imparare
Obecnie Sekretarzem Generalnym Rady Europy jest Thrbjorn Jagland (Norwegia)
1. Działalność Rady Europy: Kiedy powstał program Demostenes w Radzie Europy?
inizia ad imparare
Program Demostenes powstał w roku 1990.
1. Działalność Rady Europy: Co to jest Program Demostenes
inizia ad imparare
Program Demostenes- przekazywanie państwom postkomunistycznym doświadczeń co do funkcjonowania demokracji.
Jaka jest 2 działalność Rady Europy?
inizia ad imparare
Stworzenie razem z Czerwonym Krzyżem Europejskiego Banku Krwi
Jaka jest 3 działalność Rady Europy?
inizia ad imparare
Europejski Program wymiany uczniów Szkół Średnich, ochrona środowiska, np. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny.
W jakich państwach występuje łamanie praw człowieka?
inizia ad imparare
Państwa w których łamane są prawa człowieka to: 1. Chiny 2. Korea południowa 3. Kuba 4. Białoruś
Jakie prawa człowieka łamane są w Chinach?
inizia ad imparare
-nakaz posiadania tylko jednego dziecka -można zabijać dzieci, w szczególności dziewczynki -narzucanie komunizmu
Jakie prawa człowieka łamane są w Korei Południowej?
inizia ad imparare
-komunizm -boskie pochodzenie Kim Ir Sena, King Dzon Una
Jakie prawa człowieka łamane są na Kubie?
inizia ad imparare
-złe rządy sekretarza Gen. Paula Castro Fidela
Jakie prawa człowieka łamane są na Białorusi?
inizia ad imparare
-niedemokratyczne wybory -nieprawidłowości stwierdzone wobec OBWE
W którym roku były aneksje Tybetu?
inizia ad imparare
Aneksje Tybetu 1951r.
W którym roku wprowadzono zakaz prowadzenia w Chinach sekt, obozów pracy, tortur?
inizia ad imparare
1999r.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.