Wirusowe zapalenia wątroby

 0    58 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
wirusy atakujące wątrobę w przebiegu uogólnionego zakażenia
Su hermano es muy ambicioso. Estudia dos carreras y a la vez trabaja en el banco.
inizia ad imparare
EBV, CMV, wirus różyczki, świnki, ECHO wirusy, wirus żółtej gorączki
Jego brat jest bardzo ambitny. Studiuje dwa kierunki i jednocześnie pracuje w banku.
wirusy wywołujące zapalenie wątroby
inizia ad imparare
HAV, BHV, HCV, HDV, HEV
komórki docelowe w WZW
inizia ad imparare
hepatocyty
HAV
inizia ad imparare
Hepatitis A Virus inaczej enterowirus 72, należy do Picornaviridae
HAV - budowa
inizia ad imparare
kubiczna
HAV - genom
inizia ad imparare
ssRNA o dodatniej polarności
HAV - okres wylęgania
inizia ad imparare
2 - 6 tygodni
HAV - objawy kliniczne
inizia ad imparare
zwykle bezobjawowy; złe samopoczucie, utrata apetytu, dyspepsja, gorączka, ciemny mocz, jasne stolce, następnie żółtaczka
HAV - patogeneza
inizia ad imparare
namnażanie w przewodzie pokarmowym, następnie faza wiremii, transport do wątroby, namnażanie w hepatocytach i ich martwica, proliferacja kom. Kupfera i zapalenie wtórne wokół żyły wrotnej
HAV - odp. Immunologiczna
inizia ad imparare
IgM - najwyższe miano przed wystąpieniem żółtaczki, utrzymują się kilka miesięcy; IgG - utrzymują się latami, chronią przed powtórnym zakażeniem
HAV - droga zakażenia
inizia ad imparare
fekalno-oralna, stolce uważa się za niezakaźne po tygodniu od wystąpienia żółtaczki
HAV - diagnostyka laboratoryjna
inizia ad imparare
ELISA lub RIA dla IgM, wskaźniki wątrobowe w krwi
HAV - szczepienie
inizia ad imparare
inaktywowane formaliną HAV namnażane na komórkach diploidalnych
HAV - uodpornienie bierna
inizia ad imparare
zalecane osobom podróżującym do krajów subtropikalnych i tropikalnych, ludzka gamma-globulina zapewnia odporność przez 3 - 6 miesięcy
HAV - leczenie
inizia ad imparare
brak swoistego leczenia
HBV -
inizia ad imparare
Hepatitis B Virus, zaliczany do Hepadnaviridae
HBV - budowa
inizia ad imparare
ikosaedralny kapsyd zawiera genom DNA, polimerazę DNA, antygen rdzeniowy HBcAg, antygen e HBeAg; opłaszczony lipidową osłonką z antygenem powierzchniowym HBsAg
HBV - genom
inizia ad imparare
kolisty DNA o podwójnej nici
HBV - markery zakażenia
inizia ad imparare
antygeny: HBsAg, HBcAg, HBeAg i przeciwciała: anty-HBs, anty-HBe, anty-HBc
HBsAg
inizia ad imparare
antygen powierzchniowy, pojawia się jako pierwszy od zakażenia, niezakaźny
HBeAg
inizia ad imparare
antygen występujący w rdzeniu wirionu, świadczy o wysokiej zakaźności, pojawia się po HBsAg
HBcAg
inizia ad imparare
antygen rdzeniowy, nie stwierdzany we krwi
Anty-HBs
inizia ad imparare
wskazuje zdrowienie, chroni przed powtórnym zakażeniem
Anty-Hbe
inizia ad imparare
wskazuje na niewielką zakaźność lub brak zakaźności
Anty-HBc
inizia ad imparare
IgM wskazuje na niedawno przebyte zakażenie, pierwsze przeciwciało, które się pojawia
HBV - droga zakażenia
inizia ad imparare
parenteralna: krew, płyny ustrojowe (w tym wydzieliny szyjki macicy i nasienie),
HBV - zespoły kliniczne
inizia ad imparare
ostre zakażenie, nadostre zapalenie wątroby, przewlekłe nosicielstwo
ostre zakażenie HBV
inizia ad imparare
wykluwa się ok. 2 - 3 miesiące, następnie faza prodromalna z wysypką i artropatią, następnie jawna żółtaczka, po której 90% pacjentów zdrowieje w ciągu miesiąca, u 10% dochodzi do przewlekłego zakażenia lub zgonu
nadostre zapalenie wątroby HBV
inizia ad imparare
występuje u 1 pacjenta na 1000, częściej u kobiet, zgon następuje w śpiączce wątrobowej w ciągu 10 dni
przewlekłe nosicielstwo HBV
inizia ad imparare
u ok... 10% pacjentów, gdy profil serologiczny w ciągu 6 miesięcy od zachorowania nie powróci do normalnego wzorca po wyzdrowieniu, nie tworzą się anty-HBs, anty-Hbe pojawia się z opóźnieniem
przewlekłe agresywne zapalenie wątroby HBV
inizia ad imparare
większość komplikacji zakażenia HBV, brak anty-HBs i anty-HBe, nosicielstwo HBsAg i zakaźnych wirionów, czyli wysoka zakaźność, występuje uszkodzenie miąższu wątroby, ryzyko rozwinięcia marskości pierwotnego raka wątroby
zakażenia okołoporodowe HBV
inizia ad imparare
dzieci nosicielek HBe-dodatnich stają się nosicielami HBe-dodatnimi i mają większe prawdopodobieństwo rozwinięcia marskości i raka wątroby, większa śmiertelność wśród chłopców (ok. 50%), co sprzyja przekazywaniu nosicielstwa na następne pokolenia
HBV - grupy ryzyka
inizia ad imparare
narkomani, osoby z licznymi kontaktami seksualnymi, chorzy leczeni produktami krwi i przetoczeniami, personel służby zdrowia
HBV - diagnostyka laboratoryjna
inizia ad imparare
test na antygen powierzchniowy metodą ELISA, mikroskopia elektronowa, wskaźniki wątrobowe we krwi
HBV - szczepienie
inizia ad imparare
szczepionka zawiera antygen powierzchniowy wirusa, podawana domięśniowo w 3 dawkach, I dawka - 1. doba życia, II dawka - po 7 - 8 tygodniach, III dawka - po 6 miesiącach
HBV - leczenie
inizia ad imparare
IFN-α,
HDV
inizia ad imparare
Hepatits D virus, jego replikacja zależy od HBV, znajdowany wyłącznie u osób zakażonych HBV
HDV - genom
inizia ad imparare
ssRNA
HDV - budowa
inizia ad imparare
zewnętrzna osłonka bogata w HBsAg
HDV - drogi zakażenia
inizia ad imparare
koinfekcja z HBV lub nadkażenie HDV u nosiciela HBV najczęściej u narkomanów
HDV - obraz kliniczny
inizia ad imparare
koinfekcja wywołuje objawy podobne do ostrego zakażenia HBV; nadkażenie przewlekłe zapalenie wątroby typu delta związane z wyższymi współczynnikami śmiertelności niż zapalenie wątroby typu B
HDV - diagnostyka laboratoryjna
inizia ad imparare
EIA, RIA, poszukujemy przeciwciał anty-HDV IgM (pojawiają się 10-15 dni po wystąpieniu objawów) i anty-HDV IgG (pojawiają się w ciągu 2-11 tygodni)
HDV - zapobieganie
inizia ad imparare
szczepionka przeciw HBV chroni też przed HDV, także podaje się HBIg
HCV
inizia ad imparare
Hepatits C virus, należy do rodziny Flaviviridae
HCV - budowa
inizia ad imparare
wirus posiada osłonkę, średnica 35-50 nm.
HCV - genom
inizia ad imparare
ssRNA o dodatniej polarności
HCV - droga zakażenia
inizia ad imparare
parenteralna, rzadziej przenosi się drogą kontaktów seksualnych niż HBV
HCV - obraz kliniczny
inizia ad imparare
zakażenie często przebiega bezobjawowo, pacjenci stają się przewlekłymi nosicielami i u znacznej części z nich rozwija się przewlekłe zapalenie wątroby co prowadzi do marskości i raka wątroby
HCV - diagnostyka laboratoryjna
inizia ad imparare
EIA, RIBA, poszukujemy przeciwciał anty-HBc, często występujący u nosicieli HCV
HCV - leczenie
inizia ad imparare
leczenie objawowe, IFN-α
HCV - zapobieganie
inizia ad imparare
brak szczepionki, bierne uodpornienie jest nieskuteczne
HEV
inizia ad imparare
Hepatitis E virus, zaliczany do Caliciviridae
HEV - budowa
inizia ad imparare
wirus bezosłonkowy o ikozaedralnej symetrii kapsydu
HEV - genom
inizia ad imparare
ssRNA o dodatniej polarności
HEV - droga zakażenia
inizia ad imparare
fekalno-oralna, głównym źródłem zakażenia jest zanieczyszczona woda
HEV - obraz kliniczny
inizia ad imparare
okres wylęgania: 2-6 tygodni, lekkie zaburzenia czynności wątroby, nie przechodzi w fazę przewlekłą, wysoka śmiertelność u kobiet zakażonych w 3 trymestrze ciąży
HEV - diagnostyka laboratoryjna
inizia ad imparare
rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i badaniach enzymów wątrobowych
HEV - leczenie
inizia ad imparare
leczenie jest podtrzymujące

Devi essere accedere per pubblicare un commento.