Antybiotyki cz. 1- Makrolidy i ketolidy

 0    41 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
makrolidy -budowa chemiczna
inizia ad imparare
14-16 członowy pierścień laktamowy, do którego przyłączone są reszty cukrowe
makrolidy - mechanizm działania
inizia ad imparare
hamowanie syntezy białek poprzez odwracalne przyłączenie się do podjednostki 50S rybosomów,
makrolidy - spektrum działania
inizia ad imparare
bakterie Gramm+, Gramm-, beztlenowe, bakterie atypowe: Legionella spp..., Mycoplasma, Ureoplasma, Chlamydia, Mycobacterium Avium Complex, Brucella, Bordetella, Borelia, Campylobacter
mikroorganizmy oporne na makrolidy
inizia ad imparare
pałeczki jelitowe (Enterobacteriacae), Pseudomonas Aeruginosa
makrolidy - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
atypowe zapalenia płuc, krztusiec, infekcje p. pokarmowego powodowane C. jejuni, infekcje ukł. Moczowo-płciowego, eradykacja H. pylori, infekcje paciorkowcowe
makrolidy - przedstawiciele
inizia ad imparare
erytromycyna, spiramycyna oraz nowsze makrolidy(II generacji): klarytromycyna, azitromycyna,
makrolidy - interakcje
inizia ad imparare
hamują metabolizm leków w wątrobie, ponieważ hamują cytochrom P450 (oprócz azitromycyny); leki przeciwhistaminowe-nadmierne wydłużenie QT i ryzyko arytmii
makrolidy - działania niepożądane
inizia ad imparare
zaburzenia ze str. ukł. pokarmowego, eozynofilia, wydłużenie QT, zapalenie naczyń (po podaniu iv), podwyższenie aminotransferaz, zapalenie wątroby z cholestazą
erytromycyna - drogi podania
inizia ad imparare
tabletki dojelitowe jako erytromycyna [jako zasada jest wrażliwa na kwas solny w żołądku]; doustnie jako estry erytromycyny [bardziej oporne na kwas solny]
erytromycyna - losy w organizmie
inizia ad imparare
podawane nieaktywne pochodne są hydrolizowane do aktywnej erytromycyny wchłanianej w przewodzie pokarmowym
erytromycyna - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
dobrze penetruje do tkanek, w tym tkanki płucnej, także płynu opłucnowego i otrzewnowego, słabo do płynu m-r(mózgowo-rdzeniowego), gromadzi się w wątrobie
erytromycyna - okres półtrwania
inizia ad imparare
1-1,5 h, pochodne mają znacznie dłuższy okres półtrwania
erytromycyna - drogi wydalania
inizia ad imparare
głównie z żółcią, słabo wydala się z moczem
erytromycyna - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia ukł oddechowego atypowe oraz o trudnej do określenia etiologii, chlamydioza dróg rodnych, zakażenia paciorkowcowe alternatywnie do penicylin
erytromycyna - dawkowanie doustne
inizia ad imparare
250-500 mg co 6 h, przy niewydolności nerek co 12 h
erytromycyna - dawkowanie dożylne
inizia ad imparare
1-2 g we wlewie ciągłym (30-60min) co 6 h, przy niewydolności nerek co 12 h
erytromycyna a makrolidy II generacji
inizia ad imparare
erytromycyna silniej działa na bakterie Gramm+, słabiej na bakterie Gramm -, H. influenzae oraz Chlamydia spp.
erytromycyna - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Aknemycin, Cusi Erythromycin, Davercin
azitromycyna - wchłanianie
inizia ad imparare
w przewodzie pokarmowym
azitromycyna - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
dobrze penetruje do tkanek, gromadzi się w fibroblastach
azitromycyna - wydalanie
inizia ad imparare
z żółcią po unieczynnieniu w wątrobie, z moczem niewielka ilość w postaci niezmienionej
azitromycyna - dawkowanie
inizia ad imparare
początkowo 500 mg raz dziennie, następnie 250 mg raz dziennie
azitromycyna - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Azibiot, Azimycin, Aziteva, Azitrin, AzitroLek, Summamed, Macromax, Nobaxin, Oranex
klarytromycyna - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
dobrze penetruje do tkanek, zwłaszcza płucnej, jako 14-hydroksyklarytromycyna
klarytromycyna - wchłanianie
inizia ad imparare
z przewodu pokarmowego, pokarm nie wpływa na wchłanianie leku
klarytromycyna - wydalanie
inizia ad imparare
50% z moczem
klarytromycyna - okres półtrwania
inizia ad imparare
4-5 h
14-hydroksyklarytromycyna - okres półtrwania
inizia ad imparare
7 h
klarytromycyna - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie 250-500 mg co 12 h
klarytromycyna - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia ukł. Oddechowego, gardła i zatok przynosowych, zakażenia H. pylori
klarytromycyna - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Fromilid, Klabax, Klabion, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar
ketolidy
inizia ad imparare
nowe antybiotyki strukturalnie podobne do 14-pierścieniowych makrolidów
ketolidy - mechanizm działania
inizia ad imparare
podobny do makrolidów, 2 miejsca uchwytu na podjednostce 50S rybosomów
ketolidy - spektrum
inizia ad imparare
bakterie Gramm+, Gramm -: ziarenkowce, H. influenzae, M. Catharralis, B. pertussis, atypowe: L. pneumophila, M. pneumoniae
ketolidy - przedstawiciele
inizia ad imparare
telitromycyna
ketolidy - wskazania
inizia ad imparare
zapalenia płuc wywołane przez bakterie oporne na inne antybiotyki, ciężkie zap. Oskrzeli, gardła i migdałków podniebiennych
ketolidy - działania niepożądane
inizia ad imparare
zaburzenia ze str. ukł. pokarmowego, podwyższenie aminotranferaz, zaburzenia widzenia, wydłużenie QT
ketolidy - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie 0,8g raz dziennie
ketolidy - okres półtrwania
inizia ad imparare
10 h
ketolidy - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
dobrze penetrują do tkanek, stężenia tkankowe do 10 razy wyższe od osoczowych
ketolidy - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Ketek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.