Antybiotyki cz. 6 - Antybiotyki β-laktamowe: Cefalosporyny i cefamycyny.

 0    64 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
cefalosporyny
inizia ad imparare
antybiotyki bakteriobójcze wywodzące się z cefalosporyny C, wyizolowanej z produktów fermentacji Cephalosprium acremonium.
cefalosporyny - mechanizm działania
inizia ad imparare
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej, ten sam punkt uchwytu co penicyliny - PBP
cefalosporyny - działania niepożądane
inizia ad imparare
reakcje alergiczne, bolesność w miejscu wstrzyknięcia, zapalenia żył, dodatni odczyn Coombsa, granulocytopenia, neurotoksyczność, hamowanie krzepnięcia, reakcja disulfiramowa
reakcja disulfiramowa
inizia ad imparare
powodowana głównie przez cefamandol, cefoperazon, cefotetan; polega na zahamowanie metabolizmu alkoholu i aldehydu octowego
cefalosporyny - przeciwwskazania
inizia ad imparare
ciąża, nadwrażliwość na cefalosporyny, okres laktacji
cefalosporyny - interakcje
inizia ad imparare
działają synergistycznie z aminoglikozydami, nie podaje się ich z tetracyklinami, makrolidami, chloramfenikolem, sulfonamidami
cefalosporyny penetrujące do CNS
inizia ad imparare
cefuroksym, cefepim, III generacja,
cefalosporyny penetrujące do kości
inizia ad imparare
III generacja
cefalosporyny penetrujące do żółci
inizia ad imparare
ceftriakson, cefamandol, cefoksytyna, cefazolina
cefalosporyny - wydalanie
inizia ad imparare
wydalane z moczem, niektóre z żółcią: cefazolina, cefamandol
cefalosporyny - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
dobrze przenikają przez łożysko, przechodzą do większości płynów ustrojowych i tkanek
klasyfikacja cefalosporyn
inizia ad imparare
1. podział cefalosporyn na 5 generacji; 2. klasyfikacja Williamsa - podział na 5 grup
cefalosporyny I generacji - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefazolina, cefradyna, cefalorydyna, cefaglicyna, cefaleksyna, cefapiryna, cefadroksyl, cefatril
cefalosporyny I generacji - spektrum działania
inizia ad imparare
ziarenkowce Gramm+: Streptococcus (oprócz Enterococcus), Staphylococcus oprócz metycylinoopornych i koagulazoujemnych, beztlenowce (bez B fragilis); pałeczki Gramm-: Klebsiella, E. coli, Proteus mirabilis
mikroorganizmy oporne na cefalosporyny I generacji
inizia ad imparare
Enterobacteriaceae, H. influenzae, Pseudomonas, Acinetobacter
cefalosporyny I generacji - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zapalenie płuc, zakażenia pooperacyjne, zakażenia dróg moczowych, oddechowych
cefalosporyny I generacji podawane doustnie
inizia ad imparare
cefradyna, cefaleksyna, cefadroksyl
cefadroksyl - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 1 g co 12 h
cefaradyna - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 500 mg co 6 h; domięśniowo lub dożylnie: 500 mg - 1 g co 6 h
cefaleksyna - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 250 - 500 mg co 6 h
cefazolina - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 500 mg - 1 g co 6 - 12 h
cefalosporyny II generacji - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefuroksym, cefaklor, cefamandol, ceftriazyna, cefonicid, cefprozil, ceforanid, cefotiam, cefoksytyna
cefalosporyny II generacji - spektrum działania
inizia ad imparare
ziarenkowce Gramm+ i Gramm-: Streptococcus oprócz Enterococcus, beztlenowce (bez cefakloru), N. gonorrhoeae, Moraxella; pałeczki Gramm-: H. influenzae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterobacter, pałeczki beztlenowe
mikroorganizmy oporne na cefalosporyny II generacji
inizia ad imparare
Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter
cefalosporyny II generacji - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia dróg oddechowych wywołane przez H. influenzae, rzeżączka, zakażenia układu moczowego; Cefprozil: zapalenia migdałków, ucha środkowego, oskrzeli, zatok, gardła
cefalosporyny II generacji podawane doustnie
inizia ad imparare
cefaklor, aksetyl cefuroksymu, cefprozil
cefamandol - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 0,05 - 0,1 mg/ kg mc. /24 h
cefaklor - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 500 mg - 1 g co 8 h
cefuroksym - dawkowanie
inizia ad imparare
dożylnie lub domięśniowo: 750 mg co 6-8h; w zapaleniu opon m-r 3 g co 8 h
aksetyl cefuroksymu - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 500 mg co 12 h
cefprozil - dawkowanie
inizia ad imparare
doustnie: 500 mg/ 24 h
cefalosporyny III generacji - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefpodoksym, cefotaksim, ceftyzoksym, cefiksym, cefoperazon, ceftazydym, cefsulodyna, cefpiramid
cefalosporyny III generacji - spektrum działania
inizia ad imparare
ziarenkowce Gramm+ oprócz Enterococcus i metycylinoopornych oraz koagulazoujemnych Staphylococcus, N. gonorrhoeae, Moraxella, beztlenowce; Gramm-: H. influenzae, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter
cefalosporyny III generacji - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, dróg moczowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, opon m-r, tkanek miękkich, skóry, stawów, kości, dróg rodnych, rzeżączka
cefalosporyny III generacji podawane doustnie
inizia ad imparare
cefpodoksym, cefetamet, ceftibuten, cefiksym,
cefotaksym - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 1 - 2 g co 6 - 8 h
ceftazidym - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 1 - 2 g co 8 h
ceftriakson - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 1 g co 12 - 24 h
cefalosporyny IV generacji - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefepim, cefpirom, cefklidyna
cefalosporyny IV generacji - spektrum działania
inizia ad imparare
jak III generacja oraz oporne na III generację wytwarzające cefalosporynazy lub enzymy o szerokim spektrum, m.in. Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Moraxella catarrhalis, N. gonorrhoeae, gronkowce
mikroorganizmy oporne na cefalosporyny IV generacji
inizia ad imparare
MRSA
cefalosporyny IV generacji - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
ciężkie zakażenia oporne na inne antybiotyki,
cefepim - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowe lub dożylne: 1 g co 12 h
cefalosporyny V generacji - przedstawiciele
inizia ad imparare
ceftobiprol
cefalosporyny V generacji - spektrum działania
inizia ad imparare
jak IV generacja + MRSA
klasyfikacja Williamsa - grupa 0
inizia ad imparare
cefalosporyny o niewielkiej aktywności przeciwbakteryjnej, dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego, podawane doustnie, działające na bakterie Gramm+
grupa 0 - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefadroksyl, cefaklor, cefaleksyna, cefprozil, cefradyna
klasyfikacja Williamsa - grupa 1
inizia ad imparare
cefalosporyny podawane pozajelitowo działające na bakterie Gramm+ oporne na penicylinazę gronkowcową
grupa 1 -przedstawiciele
inizia ad imparare
cefalotyna, ceftezol, cefazolina, cefapiryna, cefatrizyna
klasyfikacja Williamsa - grupa 2
inizia ad imparare
cefalosporyny aktywne wobec Enterobacteriaceae i H... Influenzae, oporne na β-laktamazy
grupa 2 - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefuroksym, cefotaksim, cefamandol, cefpodoksym, ceftriakson
klasyfikacja Williamsa - grupa 3
inizia ad imparare
cefalosporyny aktywne wobec Pseudomonas aeruginosa
grupa 3 - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefepim, ceftazidim, cefpirom, cefoperazon
klasyfikacja Williamsa - grupa 4
inizia ad imparare
cefalosporyny o szczególnej oporności na β-laktamazy Gramm-, wysoce aktywne wobec nich, a o niższej aktywności wobec bakterii Gramm+
grupa 4 - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefoksytyna, cefotetan
cefamycyny
inizia ad imparare
antybiotyki β-laktamowe działające jak penicyliny i cefalosporyny, wytwarzane przez Streptomyces
cefamycyny - przedstawiciele
inizia ad imparare
cefoksytyna, cefotetan
cefamycyny - spektrum działania
inizia ad imparare
bakterie Gramm-: Klebsiella, E. coli, Proteus spp., beztlenowce: B. fragilis
mikroorganizmy oporne na działanie cefamycyn
inizia ad imparare
Pseudomonas aeruginosa, bakterie Gramm+
cefoksytyna - okres półtrwania
inizia ad imparare
0,5 h
cefotetan - okres półtrwania
inizia ad imparare
3,5 h
cefamycyny - wydalanie
inizia ad imparare
wydalane z moczem w postaci niezmienionej
cefoksytyna - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 1 - 2 g co 6- 8 h
cefotetan - dawkowanie
inizia ad imparare
domięśniowo lub dożylnie: 1 - 2 g co 12 h

Przedmioty ścisłe w Fiszkotece

Nauka biologii i medycyny nie musi oznaczać zakuwania wiedzy z podręcznika. Taki sposób uczenia się nie jest zbyt wydajny i może prowadzić do frustracji. Aby uprzyjemnić sobie naukę i przede wszystkim sprawić, żeby przebiegała szybciej i skutecznej o wiele lepiej skorzystać z nowoczesnych metod nauki. Pomogą w tym interaktywne fiszki, dziś obejmujące także wiedzę z zakresu biologii, w tym antybiotyków. Można je znaleźć w Fiszkotece!

Cefalosporyny i cefamycyny

Cefalosporyny to antybiotyki beta-laktamowe działające bakteriobójczo. Mają bardzo szerokie zastosowanie, ale przede wszystkim wykorzystuje się je do ochrony pacjenta przed zakażeniami po operacjach. Służą także do leczenia zakażeń wywołanych pałeczkami Gram-ujemnymi. Natomiast cefamycyny także należą do grupy antybiotyków beta-laktamowych, jednak mają nieco inną budowę od cefalosporyn.

Zdobądź wiedzę o antybiotykach!

Fiszkoteka udostępnia cały zestaw fiszek, w których opisane są cefalosporyny i cefamycyny. Przeglądanie interaktywnych fiszek umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu antybiotyków beta-laktamowych w sposób szybki i efektywny. Dzięki Fiszkotece każdy studiujący medycynę czy interesujący się tą tematyką będzie mógł dowiedzieć się, czym są cefalosporyny, jak działają, jakie wywołują skutki uboczne czy jakie są przeciwwskazania do ich stosowania. Ponadto Fiszkoteka pozwoli zapoznać się z przedstawicielami cefalosporyn różnych generacji, opanować klasyfikację Williamsa a także zaznajomić się z podstawowymi informacjami o cefamycynach.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.