Średniowieczna POLSKA- pojęcia

 0    71 schede    Luscinia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kronika polska
inizia ad imparare
Kronika Galla Anonima, obejmująca historię państwa polskiego do 1113r
Oda
inizia ad imparare
Żona Mieszka I z rodu Dytryków, władających Marchią Północną.
Zbrojna drużyna
inizia ad imparare
Militarna podstawa władzy księcia Mieszka I. Za panowania Chrobrego- wojsko zawodowe.
Ibrahim ibn Jakub
inizia ad imparare
Kronikarz arabski, pozostawił dzieło, opisujące swoją podróż do krajów słowiańskich.
"Pancerni"
inizia ad imparare
Wojownicy konni, okryci kolczugą, wchodzący w skład zbrojnej drużyny.
"Tarczownicy"
inizia ad imparare
Piechota zbrojnej drużyny.
Komes
inizia ad imparare
Urzędnik książęcy, zawiadujący grodami.
Gniezno i Poznań
inizia ad imparare
Główne grody królestwa polskiego.
Stan
inizia ad imparare
Obowiązek żywienia księcia i jego orszaku w trakcie podróży, nałożony na chłopów.
Powóz
inizia ad imparare
Obowiązek przewożenia książęcych zasobów i danin.
Przewód
inizia ad imparare
Obowiązek przeprowadzania książęcych ludzi, stad i wozów.
Podwody
inizia ad imparare
Obowiązek dostarczania koni funkcjonariuszom i gońcom książęcym.
"Żywot św. Metodego"
inizia ad imparare
Dzieło anonimowego autora, traktujące o chrzcie księcia Wiślan.
Biskup Wojciech
inizia ad imparare
Pochodzący z rodu Sławnikowiców misjonarz i biskup Pragi. W 997r poniósł śmierć na ziemi Prusów. Inaczej "Adalbert".
Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
inizia ad imparare
3 pierwsze biskupstwa, podlegające arcybiskupstwu w Gnieźnie.
Dagome iudex
inizia ad imparare
Dokument, wydany prawdopodobnie przez Mieszka I po przyjęciu chrztu, powierzający ziemie państwa polskiego opiece papieża.
Hodo
inizia ad imparare
Margrabia Marchii Łużyckiej. W 972r najechał państwo Mieszka, doszło do bitwy pod Cedynią, zakończonej zwycięstwem Polski.
Niemcza
inizia ad imparare
Gród polski, wsławił się obroną podczas walk z Henrykiem II.
Budziszyn
inizia ad imparare
Miejsce zawarcia pokoju między B. Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II. Polska zachowuje Milsko i Łużyce. 1018r.
Włodzimierz Wielki
inizia ad imparare
Wielki książę kijowski. W 981r najechał państwo Mieszka I, przyłączając grody czerwieńskie.
Wichman
inizia ad imparare
Graf niemiecki. Na czele pogańskich Redarów najechał państwo Mieszka I w 967r. Walki zakończyły się zwycięstwem Polski.
Włócznia św. Maurycego
inizia ad imparare
Symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Kopię otrzymał Bolesław Chrobry.
Przecława
inizia ad imparare
Księżniczka Rusi Kijowskiej, zaręczona z Chrobrym. Odrzucenie Polaka było jedną z przyczyn wyprawy króla na Ruś w 1018r.
Bezprym
inizia ad imparare
Brat Mieszka II Lamberta. W wyniku walk, Mieszko opuścił kraj w 1031r.
Dytryk
inizia ad imparare
Bratanek B. Chrobrego. Po powrocie Mieszka II do kraju otrzymuje część ziemi. Pozostałe tereny obejmuje Otton- brat Mieszka II.
Rycheza
inizia ad imparare
Żona Mieszka II, królowa Polski i matka Kazimierza Odnowiciela.
Miecław
inizia ad imparare
Namiestnik mazowiecki, zwyciężony przez K. Odnowiciela.
Brzetysław I
inizia ad imparare
Książę czeski, złupił Małopolskę i Wielkopolskę, zdewastował Gniezno i wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha.
Stanisław ze Szczepanowa
inizia ad imparare
Biskup krakowski. W wyniku zatargu z Bolesławem Śmiałym zginął śmiercią męczeńską. Zwolennicy biskupa zmusili wtedy króla do ucieczki na Węgry.
Sieciech
inizia ad imparare
Palatyn, sprawujący rzeczywistą władzę w Polsce za panowania Wł. Hermana. Obalony przez synów króla; Zbigniewa i Bolesława.
Henryk V
inizia ad imparare
Cesarz. Poparł Zbigniewa, księcia Wielkopolski, w walce z bratem Bolesławem i na jego prośbę najechał na Polskę w 1109r; dochodzi do bitwy na Psim Polu i obrony Głogowa.
Otton z Bambergu
inizia ad imparare
Misjonarz, prowadzący akcję chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim w 1140r.
Wolin i Włocławek
inizia ad imparare
Biskupstwa, założone przez Bolesława Krzywoustego.
Ryksa
inizia ad imparare
Najstarsza córka Bolesława Krzywoustego. Wydając ją za Magnusa król zawarł sojusz z Danią.
Merseburg
inizia ad imparare
Miejsce spotkania Bolesława Krzywoustego z cesarzem Lotarem w 1135r. Wydana zostaje bulla gnieźnieńska.
Bulla gnieźnieńska
inizia ad imparare
Wydany w Merseburgu dokument, znoszący zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim.
Konrad III
inizia ad imparare
Cesarz. W nadziei na jego pomoc, Władysław Wygnaniec udaje się do Saksonii- bezskutecznie.
Krzyszków
inizia ad imparare
Miejsce hołdu, złożonego Barbarossie przez Bolesława Kędzierzawego w 1157r.
Gedko
inizia ad imparare
Biskup. Po sporze z Mieszkiem III Starym osadza w Krakowie Kazimierza Sprawiedliwego.
Łęczyca
inizia ad imparare
Miejsce zjazdu i nadania przez Kazimierza Sprawiedliwego pierwszych przywilejów Kościoła; swobody dziedziczenia dóbr, zwolnienia z opłat i własnego sądownictwa.
Henryk Kietlicz
inizia ad imparare
Biskup. Doprowadził do nadania Kościołowi przywilejów w Łęczycy.
Mozgawa
inizia ad imparare
Miejsce bitwy Mieszka Starego przeciw Leszkowi Białemu w 1195r. Nierozstrzygnięta.
Wincenty Kadłubek
inizia ad imparare
Biskup lwowski, mianowany przez Leszka Białego w 1207r.
Konrad Mazowiecki
inizia ad imparare
Współrządca małopolski. W 1226r sprowadza do Polski krzyżaków.
Gąsaw
inizia ad imparare
Miejsce zjazdu książąt; Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego. Władców najeżdża Świętopełk, mordując Leszka Białego w 1227r.
Złotoryja
inizia ad imparare
Miasto, lokowane przez Henryka Brodatego na prawie magdeburskim.
Legnica
inizia ad imparare
Miejsce bitwy monarchii Henryków Śląskich z Tatarami w 1241r. Ginie Henryk Pobożny.
Mściwoj II
inizia ad imparare
Książę gdański. Przepisał on Pomorze Wschodnie Przemysłowi II Czeskiemu.
Jakub Świnka
inizia ad imparare
Arcybiskup. Koronował Przemysła II w Gnieźnie w 1295r.
Rogoźno
inizia ad imparare
Miejsce morderstwa na Przemyśle II, dokonanego przez Brandenburczyków.
Starosta
inizia ad imparare
Urząd królewski, powołany przez Wacława II Czeskiego w celu reprezentowania władcy oraz nadzorowania administracji skarbowej, policyjnej i sądów.
Jan Muskata
inizia ad imparare
Biskup krakowski. Wraz z wójtem Albertem wszczął bunt mieszczański przeciwko Łokietkowi w 1311r.
Janisław
inizia ad imparare
Arcybiskup, przewodniczący sądowi papieskiemu w Inowrocławiu. Nakazał zwrócenie Polsce Pomorza.
Jan Luksemburski
inizia ad imparare
Król Czech, sprzymierzony z krzyżakami przeciw Łokietkowi. Złupił Wielkopolskę i zagarnął Kujawy w latach 1320-32r.
Rozejm "quo"
inizia ad imparare
Rozejm zawarty z krzyżakami w 1333r, na mocy którego zachowali oni zdobyte ziemie.
Płowce
inizia ad imparare
Miejsce wygranej bitwy z Krzyżakami z 1331r.
Zjazd w Wyszehradzie
inizia ad imparare
Układ między Kazimierzem Wielkim i węgierskimi Andegawenami, zwarty w 1335r, wg. którego mają oni przejąć tron Polski w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego oraz uznanie zwierzchnictwa Jana Luksemburskiego nad Śląskiem.
Sąd papieski w Warszawie
inizia ad imparare
Sąd z 1339r; nakaz zwrócenia Polsce Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej, nieuznany przez Krzyżaków.
Pokój w Kaliszu
inizia ad imparare
Pokój polsko-krzyżacki z 1343r; Polska odzyskuje Kujawy, a Pomorze przekazuje jako "wieczystą jałmużnę".
Akademia Krakowska
inizia ad imparare
Uczelnia założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364r.
Statut piotrkowski i wiślicki
inizia ad imparare
Kodyfikacja prawa w Wielkopolsce i Małopolsce, stworzona przez Kazimierza Wielkiego.
Urzędy nadworne
inizia ad imparare
Wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego; marszałek, miecznik i stolnik.
Urzędy koronne
inizia ad imparare
Wpr. przez K. wielkiego; kanclerz, podskarbi.
Kazik Słupski
inizia ad imparare
Książę inowrocławski, słupski i dobrzyński, usynowiony przez Kazimierza Wielkiego.
Uczta u Wierzynka
inizia ad imparare
Zorganizowane w 1364r spotkanie europejskich monarchów i książąt.
Jerzy Trojdenowic
inizia ad imparare
Książę ruski. Po jego śmierci do 1366r nastąpiły walki o tron, obiecany Kazimierzowi Wielkiemu.
Pokój w Namysłowie
inizia ad imparare
Pokój, zawarty w 1348r po nieudanej wojnie K. Wielkiego z Luksemburgami o Śląsk.
Bitwa pod Suchodołem
inizia ad imparare
Bitwa stoczona w 1243r między wojskami małopolskimi Bolesława Wstydliwego, a rycerstwem mazowieckim Konrada I. Konrad traci Kraków.
Lestek i Siemomysł
inizia ad imparare
Bracia Siemowita- założyciela dynastii Piastów.
Siemowit
inizia ad imparare
Legendarny założyciel dynastii Piastów.
Zjazd w Cieni
inizia ad imparare
Zjazd możnych krakowskich z Władysławem Laskonogim, obejmującym władzę w Krakowie. Książę zatwierdził stare prawa i przywileje Kościoła.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.