Średniowiecze - POLSKA (daty)

 0    112 schede    sabina13
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Wystąpienie Bezpryma, wojna domowa, wygnanie Mieszka II, śmierć Bezpryma
inizia ad imparare
1031
Najazd księcia czeskiego Brzetysława, wywiezienie relikwii, zgarnięcie Śląska i Małopolski
inizia ad imparare
1039
Koronacja Bolesława Szczodrego
inizia ad imparare
1076
Śmierć biskupa Stanisława, wygnanie Bolesława Szczodrego
inizia ad imparare
1079
Wyprawa Henryka V na Polskę, taktyka wojny podjazdowej, obrona Głogowa
inizia ad imparare
1109
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Podział kraju na dzielnice. Seniorem zostaje Władysław II
inizia ad imparare
1138
Zjazd w Łęczycy, wybór Kazimierza Sprawiedliwego na tron krakowski. Obalenie testamentu Krzywoustego, pierwszy przywilej stanowy Kościoła
inizia ad imparare
1180
Porozumienie Konrada Mazowieckiego z Krzyżakami. Przekazanie im ziemi chełmskiej
inizia ad imparare
1226
Podbój Prus i budowa państwa krzyżackiego nad Bałtykiem
inizia ad imparare
1230-1283
Bitwa pod Legnicą. Śmierć Henryka Pobożnego
inizia ad imparare
9 IV 1241
Wacław II czeski obejmuje rządy w Krakowie- przywileje dla duchowieństwa, rycerstwa i mieszczaństwa
inizia ad imparare
1291
Koronacja w Gnieźnie Przemysława II na króla Polski
inizia ad imparare
1295
Koronacja w Gnieźnie Wacława II na króla Polski
inizia ad imparare
1300
Walki Władysława Łokietka o jedność państwa
inizia ad imparare
1306-1320
Koronacja w Krakowie Władysława Łokietka na króla Polski, koniec rozbicia dzielnicowego
inizia ad imparare
1320
Bitwa pod Płowcami, pierwsze zwycięstwo wojsk polskich nad krzyżakami
inizia ad imparare
1331
Śmierć Władysława Łokietka
inizia ad imparare
1333
Panowanie Kazimierza Wielkiego
inizia ad imparare
1333-1370
Podbój Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego
inizia ad imparare
1340-1349
Pokój w Kaliszu z Krzyżakami
inizia ad imparare
1343
Założenie uniwersytetu w Krakowie
inizia ad imparare
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego; koniec panowania dynastii Piastów w Polsce
inizia ad imparare
1370
Panowanie Ludwika Andegaweńskiego w Polsce
inizia ad imparare
1370-1382
Przywilej w Koszycach
inizia ad imparare
1374
Układ w Krewie
inizia ad imparare
14 VIII 1385
Chrzest i koronacja Władysława Jagiełły
inizia ad imparare
1386
Odnowienie uniwersytetu w Krakowie
inizia ad imparare
1400
Bitwa pod Warną; śmierć Władysława III
inizia ad imparare
1444
Koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski, przywrócenie unii personalnej z Litwą
inizia ad imparare
1446
Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
inizia ad imparare
1454-1466
Sejm walny w Piotrkowie. Początek dwuizbowego sejmu
inizia ad imparare
1493
Kazimierz Sprawiedliwy
inizia ad imparare
1177-1194
Bitwa pod Mozgawą, powrót Mieszka III Starego do Krakowa
inizia ad imparare
1195
Zjazd w Gąsowie, zabójstwo Leszka Białego
inizia ad imparare
1227
Bolesław Wstydliwy pokonuje Konrada Mazowieckiego pod Suchodołem
inizia ad imparare
1243
Bolesław Wstydliwy w Krakowie
inizia ad imparare
1243-1279
Przywilej w Borzykowej; inwestytura w rekach duchowieństwa, sądy duchowne
inizia ad imparare
1210
Przywilej w Cieni, zwolnienie ludności dóbr kościelnych od ciężarów prawa książęcego
inizia ad imparare
1228
Przywilej w Lutomyślu, potwierdzenie przywilejów przez Wacława II Czeskiego
inizia ad imparare
1291
Koronacja Przemysła II w Gnieźnie
inizia ad imparare
26 VI 1295
Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
inizia ad imparare
1308/1309
Koronacja Wacława II Czeskiego na króla Polski w Gnieźnie, Łokietek na wygnaniu.
inizia ad imparare
1300
Zamordowanie Wacław III, wcześniej jego koronacja na króla Polski
inizia ad imparare
1306
Łokietek zajmuje Małopolskę, ziemię sieradzką, łęczycka, Pomorze Gdańskie i Kujawy
inizia ad imparare
1304-1306
"Bunt wójta Alberta" w Krakowie, stłumiony przez Łokietka
inizia ad imparare
1311/1312
Bunt wójta Przemka w Wielkopolsce
inizia ad imparare
1313/1314
Sąd papieski w Inowrocławiu-Krzyżacy muszą zwrócić Pomorze Gdańskie i zapłacić odszkodowanie
inizia ad imparare
1321
Zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków i początek najazdu na ziemie łęczycką-przyczynę wojny polsko-krzyżackiej.
inizia ad imparare
1329
Arcybiskup Janisław koronował Łokietka w Krakowie
inizia ad imparare
20 I 1320
Zajęcie Kujaw przez Krzyżaków
inizia ad imparare
1332
Proces w Warszawie; Krzyżacy zlekceważyli jego postanowienia a papież nie ingerował bo zapłacili zaległe świętopietrze
inizia ad imparare
1339
"Wieczysty pokój" w Kaliszu, Zakon zwrócił Polsce Kujawy i ziemie dobrzyńską, we władaniu ich zostały Pomorze i ziemia chełmińska
inizia ad imparare
1343
Kazimierz Wielki królem Polski
inizia ad imparare
1333 - 1370
Zjazd w Wyszechradzie, wykupienie od Jana Luksemburczyka jego uzurpowanych praw do korony Polski
inizia ad imparare
1335
II zjazd w Wyszechradzie; uznania przez Węgry praw polskich do Rusi Halicko-Włodzimierskiej w zamian za potwierdzenie praw sukcesyjnych Andegawenów do tronu polskiego.
inizia ad imparare
1338
Zrzeczenie się praw do zhołdowanych na rzecz Czech,Śląska Płocka
inizia ad imparare
1339
I wyprawa na Ruś Halicką
inizia ad imparare
1340
Wojna o Śląsk z Luksemburgami
inizia ad imparare
1345-1348
Pokój w Namysłowie z Czechami(Luksemburgami)
inizia ad imparare
1348
Opanowanie Rusi Halickiej
inizia ad imparare
1349
Bitwa z Litwinami o Ruś
inizia ad imparare
1350
Układ w Pradze inkorporacja Śląska do Czech, Mazowsze do Polski
inizia ad imparare
1356
Utworzenie sądu najwyższego prawa niemieckiego w Krakowie
inizia ad imparare
1356
Pokój z Giedyminem. Plany chrystianizacji Litwy
inizia ad imparare
1357
Kodyfikacja prawa zwyczajowego, statuty piotrkowsko-wiślickie
inizia ad imparare
1347
Zjazd monarchów w Krakowie "uczta u Wierzynka"
inizia ad imparare
1364
Ufundowanie Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1364
Adopcja księcia Kazia Słupskiego przez Kazimierza Wielkiego
inizia ad imparare
1368
Unia polsko -węgierska, panowanie Ludwika Andegaweńskiego
inizia ad imparare
1370-1382
Przywilej w Koszycach, pierwszy przywilej generalny dla szlachty, zmniejszenie podatku do 2 groszy(z 12), dodatkowo zobowiązał się do nie powierzania stanowisk m.in. starosty osobom innej narodowości
inizia ad imparare
1374
Przywilej w Budzie; zwolnienie szlachty od nadzwyczajnych podatków + król w podróży utrzymuje się sam
inizia ad imparare
1355
Bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego
inizia ad imparare
1382-1384
Jadwiga- król Polski
inizia ad imparare
1384-1399
Unia w Krewie; unia polsko-litewska; Jagiełło i możni polscy
inizia ad imparare
14 VIII 1385
Chrzest Jagiełły, małżeństwo Jagiełły i Jadwigi, koronacja 1387-chrzest Litwy
inizia ad imparare
1386
Ugoda w Ostrowie; Witold wielkim księciem litewskim
inizia ad imparare
1392
Zjazd na wyspie Salin; porozumienie Litwy z Krzyzakami
inizia ad imparare
1398
Klęska Witolda w bitwie nad rzeką Worlską przeciw Tatarom
inizia ad imparare
1399
Unia wileńsko-radomska; Witold uznaje zwierzchnictwo Jagiełły
inizia ad imparare
1401
Unia horodelska; Litwa niezależnym krajem na czele którego stoi książę podległy królowi polskiemu
inizia ad imparare
1413
Pokój melneński z Krzyżakami, rozluźnienie unii polsko-litewskiej
inizia ad imparare
1422
Unia grodzieńska, Zygmunt Kiejstutowicz księciem Litwy nowo wybierany po nim ksiązę będzie kandydatem Polski I Litwy
inizia ad imparare
1432
Kazimierz Jagiellończyk wielkim księciem litewskim
inizia ad imparare
1440-1446
Unia personalna z Litwą (Kazimierz Jagiellończyk)
inizia ad imparare
1447-1492
Aleksander (Litwa), Jan Olbracht(Polska), zerwanie unii personalnej
inizia ad imparare
1492
Unia wileńska, w przyszłości odnowienie unii personalnej, obowiązek wzajemnej pomocy wojskowej
inizia ad imparare
1499
Unia w Mielniku, Aleksander władca dla Litwy i Polski wybierany na sejmie elekcyjnym w Piotrkowie (1505-stracił moc prawna, przez sejm litewski)
inizia ad imparare
1501
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1409-1411
Wybuch antykrzyżackiego powstania Żmudzi litewskiej
inizia ad imparare
1409
Zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków
inizia ad imparare
1409
Bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
15 VII 1410
Zwycięstwo nad Krzyżakami w bitwie pod Koronowem
inizia ad imparare
1410
I pokój toruński; Żmudź przy Litwie, ziemia dobrzyńska w Polsce
inizia ad imparare
1411
Wojna głodowa z Zakonem
inizia ad imparare
1414
Wojna z Zakonem zjednoczonym z Świdrygiełła o Wołyń i Podole
inizia ad imparare
1431-1435
Bitwa pod Wiłkomierzem (Zygmunt Kiejstutowicz), pokój w Brześciu Kujawskim, pokój brzeski
inizia ad imparare
1435
Antykrzyżackie powstanie w Prusach
inizia ad imparare
1454
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim, odzyskanie Pomorza Gdańskiego
inizia ad imparare
1454-1466
Wydanie aktu inkorporacji Prus i Pomorza do Korony przez króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka
inizia ad imparare
6 VII 1454
Klęska pospolitego ruszenia w bitwie pod Chojnicami
inizia ad imparare
18 IX 1454
Zwycięstwo Piotra Dunina nad Krzyżakami pod wsią Świecino
inizia ad imparare
1462
Klęska floty Krzyżackiej na Zalewie Wiślanym
inizia ad imparare
1463
II pokój toruński; powstanie Prus Królewskich
inizia ad imparare
1466
Przywilej piotrkowski, Jagiełło, potwierdzenie przywilejów andegaweńskich
inizia ad imparare
1388
Przywilej czerwiński; nienaruszalność szlacheckich dóbr ziemskich
inizia ad imparare
1422
Przywilej warcki, prawo wykupienia sołectwa
inizia ad imparare
1423
Przywileje jedleńsko- krakowskie
inizia ad imparare
1430-1433
Przywilej cerkwicko- nieszawski; Kazimierz Jagiellończyk
inizia ad imparare
1454
Przywilej piotrkowski II, Jan Olbracht
inizia ad imparare
1496
Konstytucja nihil novi wydana przez sejm w Radomiu
inizia ad imparare
1505
Wyprawa mołdawska, nieudane oblężenie Suczawy, porażka pod Kozminem
inizia ad imparare
1497
Zatwierdzenie "Statutu Łaskiego"-zbioru praw obowiązujących
inizia ad imparare
1506

Devi essere accedere per pubblicare un commento.