polska po kongresie wiedenskim do powstania styczniowego

 0    30 schede    kicia14128
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1813
inizia ad imparare
armia rosyjska opanowała księstwo warszawskie
1814
inizia ad imparare
car Aleksander pierwszy zezwolil polskim żołnierzom napoleońskim na powrót do kraju ze sztandarami i pod bronią
książe Adam Czartoryski
inizia ad imparare
stal na czele stronnictwa, które wierzyło w odbudowe państwa pod berłem cara rosyjskiego
1815
inizia ad imparare
kongres wiedeński miał na celu przywrócenie starego ładu z 1795 roku
jak inaczej nazywało sie królestwo polskie
inizia ad imparare
Królestwo Kongresowe albo KOngresówka
1815 listopad
inizia ad imparare
królestwo polskie dostało od cara konstytucję przygotowaną pod kierunkiem Adama Czartoryskiego
Konstytucja przyznawała Królestwu Kongresowemu znaczną autonomię
inizia ad imparare
Autonomia czyli nietykalność osobista wolność druku swobodę wyznania prawo posługiwania się językiem polskim jako urzędowym
Ksawery Drucki-Lubecki
inizia ad imparare
ściągał on zaległe podatki wprowadził nowe podatki, energicznie wspierał przemysł Królestwa
1816
inizia ad imparare
powstanie Uniwersytetu Warszawskiego
1815
inizia ad imparare
król Prus utworzył wielkie księstwo poznańskie powstałe z: księstwo poznańskie i bydgoskie
germanizacja
inizia ad imparare
polityka która miała uczynić z nich Niemców. Władze usuwały język polski ze śląskich szkoł i kościołów
Galicja
inizia ad imparare
Polacy,Żydzi, Ukraińcy
towarzystwo patriotyczne
inizia ad imparare
Walerian Łukasiński-pragnęli utrzymać więź między Polakami z trzech zaborów. czekali na wybuch powstania
sprzysiężenia podchorążych powstały w 1828
inizia ad imparare
Na jego czele stał podporucznik Piotr Wysocki-chcieli niepodległego państwa
29 listopada 1830
inizia ad imparare
noc listopadowa
1831
inizia ad imparare
bitwa pod Grochowem bitwa pod Ostrołęką
1832
inizia ad imparare
Mikołaj 1 zastąpił konstytucję Królestwa Polskiego Statutem Organicznym
1831/1832
inizia ad imparare
wielka emigracja na zachód
Hotel Lambert
inizia ad imparare
czekali na wybuch wojny miedzy zaborcami co mogło nigdy nie nastąpić
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
inizia ad imparare
równość, republika, niepodległość, zniesienie przywilejów szlachty,
mesjanizm
inizia ad imparare
tłumaczył sens klęski i cierpień dawał nadzieję na przyszłe zwycięstwo
1846
inizia ad imparare
powstanie krakowskie -klęska
rabacja
inizia ad imparare
Jakub Szela dowódca chłopów rabować mordować
1855
inizia ad imparare
śmierć Mikołaja rządy Aleksandra drugiego
odwilż
inizia ad imparare
kilkuletni okres carskich ustępstw
rewolucja moralna
inizia ad imparare
Patriotyzm, gorliwa religijność
Aleksander Wielopolski
inizia ad imparare
polityk który tak jakby współpracował z Rosją dążył do autonomi polski w zamian za lojalność wobec Rosji
1862branka
inizia ad imparare
pobór młodych ludzi do wojska
22/23 stycznia 1863
inizia ad imparare
powstanie styczniowe
powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej
inizia ad imparare
1863 Romuald Traugutt dyktator powstania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.