ONZ – misje pokojowe i walka z terroryzmem

 0    18 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie działania może podejmować ONZ w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa?
inizia ad imparare
Rada Bezpieczeństwa może upoważnić regionalne organizacje państw lub koalicje krajów zainteresowanych do podjęcia stosownych działań; ONZ może zaangażować się za pośrednictwem oddziały służące pod dowództwem operacyjnym ONZ
Czym są misje pokojowe ONZ?
inizia ad imparare
jedną z form działania ONZ na rzecz pokoju; specjalną pomocą organizowaną przez członków ONZ krajom dotkniętym konfliktami wewnętrznymi lub międzynarodowymi
Kiedy ONZ może bezpośrednio zaangażować się w działania na rzecz pokoju?
inizia ad imparare
gdy zaangażowanie stron konfliktu jest uważane za niewłaściwe lub jest niewykonalne
Uczestnicy misji pokojowych ONZ
inizia ad imparare
siły wojskowe i policyjne; personel cywilny
Podstawowe zadania uczestników misji pokojowych
inizia ad imparare
obserwacja procesów pokojowych po zakończeniu konfliktu; pomoc byłym uczestnikom konfliktu; nadzór nad wprowadzeniem ustaleń dotyczących podziału władzy (np. pomoc przy przeprowadzeniu wyborów); umacnianie rządów; wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego po zakończeniu konfliktu
Do jakich działań uprawnieni są członkowie misji pokojowych ONZ?
inizia ad imparare
obserwacji i bezstronnego raportowania o przebiegu zawieszenia broni; pomocy i nadzorowania wycofania wojsk; wprowadzenie w życie elementów traktatu lub rozejmu pokojowego
Do jakich działań nie są uprawnieni członkowie misji pokojowych ONZ?
inizia ad imparare
nie mogą angażować się w konflikt zbrojny
Kto jest odpowiedzialny za tworzenie nowej misji pokojowej?
inizia ad imparare
Rada Bezpieczeństwa ONZ (poparcie 9 z 15 członków – gdy jeden ze stałych członków zgłosi veto wniosek upada); również wszelkie zmiany wymagają przegłosowania
Kto przewodzi misjom pokojowym?
inizia ad imparare
w większości przypadków Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego
Czym są oddziały pokojowe?
inizia ad imparare
Błękitne Hełmy – kontyngenty żołnierzy wysyłane przez państwa członkowskie ONZ – biorą udział w misjach na zasadach wynegocjowanych przez rządy swoich państw i stale pozostają w ich władzy
Działania ONZ dotyczące walki z terroryzmem
inizia ad imparare
Rezolucja RB 1269; Rezolucja 1368; Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
Czym jest Rezolucja RB 1269
inizia ad imparare
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1999 roku potępiającą wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne, jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego, kiedy i przeciwko komu zostały popełnione
Czym jest Rezolucja 1368?
inizia ad imparare
rezolucją ONZ z 2001 roku potępiającą akt terrorystyczny z 11 września tego roku, jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa światowego – wezwanie członków ONZ do ścigania winnych zamachów w USA
Czym jest Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu?
inizia ad imparare
dokumentem przyjętym przez ONZ 8 września 2006 roku, w którym określone są strategie walki z terroryzmem; strategia łączy poszczególne podmioty systemu ONZ w celu wspólnych działań w walce z terroryzmem
Co przewiduje Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu?
inizia ad imparare
wzmocnienie roli ONZ w walce z terroryzmem; podjęcie działań umożliwiających udział poszczególnych państw w walce z terroryzmem; analiza przyczyn rozprzestrzeniania się terroryzmu; zapobieganie i zwalczanie terroryzmu; zapewnienie ochrony prawa człowieka podczas zwalczania terroryzmu
Ile misji pokojowych jest prowadzonych obecnie?
inizia ad imparare
piętnaście
Ile misji pokojowych zostało już zakończonych?
inizia ad imparare
51
Gdzie między innymi obecnie prowadzone są misje pokojowe ONZ?
inizia ad imparare
na Cyprze; w Kosowie; w Timorze Wschodnim; na Haiti; w Darfurze; w Kongo; w Libanie; na wzgórzach Golan

Devi essere accedere per pubblicare un commento.