Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 schede    Clavia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966
Zjazd w Gnieźnie
inizia ad imparare
1000
Podział Polski na dzielnice
inizia ad imparare
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
inizia ad imparare
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
inizia ad imparare
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
inizia ad imparare
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
inizia ad imparare
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
inizia ad imparare
1343
Unia polsko - litewska
inizia ad imparare
1385
Bitwa pod Grunwaldem
inizia ad imparare
1410
Pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
inizia ad imparare
1431-1435
Bitwa po Warną
inizia ad imparare
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
inizia ad imparare
1454-1466
II pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
inizia ad imparare
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
inizia ad imparare
1525
Unia lubelska z Litwą
inizia ad imparare
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
inizia ad imparare
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
inizia ad imparare
1573
Unia brzeska
inizia ad imparare
1596
Początek wojny ze Szwedami
inizia ad imparare
1600
Bitwa pod Kircholmem
inizia ad imparare
1605
Wojna trzydziestoletnia
inizia ad imparare
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
inizia ad imparare
1622
Bitwa morska pod Oliwą
inizia ad imparare
1627
Pokój w Altmarku
inizia ad imparare
1629
Wojny polsko-rosyjskie
inizia ad imparare
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
inizia ad imparare
1620-1699
Klęska pod Cecorą
inizia ad imparare
1620
Bitwa pod Chocimiem
inizia ad imparare
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
inizia ad imparare
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
inizia ad imparare
1673
Odsiecz wiedeńska
inizia ad imparare
1683
Pokój w Karłowicach
inizia ad imparare
1699
Sejm Niemy
inizia ad imparare
1717
Konfederacja barska
inizia ad imparare
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1772
Sejm Wielki Czteroletni
inizia ad imparare
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
inizia ad imparare
1791
Konfederacja Targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
inizia ad imparare
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
inizia ad imparare
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1807
Wojna z Austrią
inizia ad imparare
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
inizia ad imparare
1815
Wybuch powstania listopadowego
inizia ad imparare
1830
Wybuch powstania krakowskiego
inizia ad imparare
1846
Wybuch powstania styczniowego
inizia ad imparare
1863
I wojna światowa
inizia ad imparare
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
inizia ad imparare
1914
Odzyskanie niepodległości
inizia ad imparare
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
inizia ad imparare
1919
Wojna polsko-bolszewicka
inizia ad imparare
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
inizia ad imparare
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
inizia ad imparare
1921
Konstytucja marcowa
inizia ad imparare
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
inizia ad imparare
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
inizia ad imparare
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
inizia ad imparare
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
inizia ad imparare
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
inizia ad imparare
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
inizia ad imparare
1945
Polska w okresie stalinizmu
inizia ad imparare
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
inizia ad imparare
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
inizia ad imparare
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
inizia ad imparare
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.