Najważniejsze daty historyczne do egzaminu gizmazjalnego

 0    35 schede    ms97
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
966
inizia ad imparare
chrzest Polski
1000
inizia ad imparare
Zjazd w Gnieźnie
1025
inizia ad imparare
Koronacja Bolesława Chrobrego
1138
inizia ad imparare
testament Krzywoustego - początek rozbicia dzielnicowego
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
1241
inizia ad imparare
Bitwa pod Legnicą - największy najazd tatarów na Polskę
1320
inizia ad imparare
Koronacja Władysława Łokietka - koniec rozbicia dzielnicowego
1364
inizia ad imparare
Utworzenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego
1385
inizia ad imparare
Unia polsko-litewska w Krewie (Jagiełło i Jadwiga - charakter personalny)
15.07.1410
inizia ad imparare
Bitwa pod Grunwaldem
1454-1466
inizia ad imparare
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (król: Kazimierz Jagiellończyk; odzyskujemy Pomorze Gdańskie)
1525
inizia ad imparare
hołd pruski (Albrecht Hohenzollern i Zygmunt Stary)
1569
inizia ad imparare
Unia polsko-litewska w Lublinie (Zygmunt August -charakter realny)- powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573
inizia ad imparare
pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy po zatwierdzeniu pacta conventa
1605
inizia ad imparare
bitwa pod Kircholmem ze Szwecją (Jan Karol Chodkiewicz)
1610
inizia ad imparare
bitwa pod Kłuszynem z Rosją (Stanisław Żółkiewski)
1620
inizia ad imparare
przegrana bitwa pod Cecorą z Turkami (Stanisław Żółkiewski)
1621
inizia ad imparare
bitwa pod Chocimiem (Jan Karol Chodkiewicz)
1648
inizia ad imparare
powstanie Chmielnickiego
1655 - 1660
inizia ad imparare
potop szwecki
1672
inizia ad imparare
najazd turecki - utrata Kamieńca Podolskiego
1673
inizia ad imparare
bitwa pod Chocimiem - zwycięstwo nad Turkami (hetman Sobieski)
1683
inizia ad imparare
Odsiecz wiedeńska (Jan III Sobieski)
1717
inizia ad imparare
sejm niemy
1732
inizia ad imparare
Traktat Trzech Czarnych Orłów
1740
inizia ad imparare
założenie Collegium Nobilium
1764
inizia ad imparare
objęcie władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768
inizia ad imparare
Konfederacja Barska
1772
inizia ad imparare
pierwszy rozbiór polski
1773
inizia ad imparare
utworzenie KEN
3.05.1791
inizia ad imparare
ustanowienie Konstytucji
1792
inizia ad imparare
Konfederacja targowicka
1793
inizia ad imparare
drugi rozbiór polski
1794
inizia ad imparare
powstanie kościuszkowskie
1795
inizia ad imparare
trzeci rozbiór polski

Devi essere accedere per pubblicare un commento.