najważniejsze daty

 0    54 schede    aniapuscian
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
HENRYK WALEZY 1573-1574
inizia ad imparare
artykuły henrykowskie, pacta conventa(zobowiązanie króla wobec szlachty)
STEFAN BATORY 1576-1586
inizia ad imparare
wojna z Rosją o inflanty
ZYGMUNT III WAZA 1587-1632
inizia ad imparare
przenosi stolicę do Warszawy, unia Brzeska 1590
WŁADYSŁAW IV WAZA 1648-1668
inizia ad imparare
buduje w Warszawie kolumnę
JAN KAZIMIERZ WAZA
inizia ad imparare
potop szwedzki
MICHAŁ WIŚNIOWIECKI 1669-1696
inizia ad imparare
,
JAN III SOBIESKI 1674-1696
inizia ad imparare
Bitwa pod Wiedniem
AUGUST II MOCNY 1697-1706
inizia ad imparare
,
STANISŁAW LESZCZYŃSKI 1704-1709
inizia ad imparare
,
AUGUST III SAS 1733-1763
inizia ad imparare
,
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 1764-1795
inizia ad imparare
,
1000r (CHROBRY I OTTON III)
inizia ad imparare
ZJAZD W GNIEŹNIE
1025r
inizia ad imparare
KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO I MIESZKA II
1039 (KAZIMIERZ ODNOWICIEL)
inizia ad imparare
PRZENOSI STOLICĘ DO KRAKOWA
1076
inizia ad imparare
KORONACJA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO I ŚMIERĆ ŚW. STANISŁAWA
1096
inizia ad imparare
I WYPRAWA KRZYŻOWA
1138-1320 (B. KRZYWOUSTY)
inizia ad imparare
PODZIAŁ POLSKI NA DZIELNICE
1088
inizia ad imparare
PIERWSZY UNIWERSYTET W EUROPIE
1226 (KONRAD MAZOWIECKI)
inizia ad imparare
SPROWADZENIE KRZYŻAKÓW DO POLSKI
1241
inizia ad imparare
NAJAZD MONGOŁÓW NA POLSKĘ
1320
inizia ad imparare
ZJEDNOCZENIE ZIEM POLSKI PRZEZ ŁOKIETKA, KORONACJA
1331 (ŁOKIETEK)
inizia ad imparare
BITWA POD PŁOWCAMI
LUDWIK WĘGIERSKI
inizia ad imparare
I PRZYWILEJ KOSZYCKI
1493 (JAN OLBRACHT)
inizia ad imparare
I SEJM WALNY
RUSYFIKACJA ZIEM ZABORU ROSYJSKIEGO
inizia ad imparare
-ZLIKWIDOWANIE ODRĘBNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO - WYNARODOWIENIE POLAKÓW
GERMANIZACJA ZIEM ZABORU PRUSKIEGO
inizia ad imparare
-RUGI PRUSKIE -"KULTUR CAMP"-WALKA O KULTURĘ
AUTONOMIA GALICYJSKA
inizia ad imparare
SWOBODY POLAKÓW W ZABORZE AUSTRIACKIM
STYL GOTYCKI
inizia ad imparare
duże okna, rozety, ostre łuki, wysokie wieże, krzyżowo żebrowe sklepienia, zastąpienie kamieni gegłą
STYL ROMAŃSKI
inizia ad imparare
małe okna, grube mury z kamienia, okrągłe łuki, krzyżowo kołowe sklepienia, rotundy
972r.
inizia ad imparare
Mieszko I zwycięża z Niemcami (CEDYNIA)
1109r.
inizia ad imparare
Krzywousty zwycięża z Niemcami (GŁOGÓW)
1410r.
inizia ad imparare
Bitwa pod GRUNWALDEM(Jagiełło, Krzyżacy)
1454-1466
inizia ad imparare
wojna 13- letnia z zakonem
1525r.
inizia ad imparare
Hołd Pruski(Zygmunt Stary)
1655r.
inizia ad imparare
Potop Szwedzki (Jan Kazimierz)
1241r.
inizia ad imparare
bitwa pod Legnicą, Najazd Mongołów, śmierć Pobożnego
1364
inizia ad imparare
założenie Akademii Krakowskiej
1385r.
inizia ad imparare
I Unia z Litwą (unia personalna)
1498r.
inizia ad imparare
Vasco da Gama, odkrycie Ameryki
Ferdynand Magellan
inizia ad imparare
opłyną Kulę Ziemską
992
inizia ad imparare
Mieszko I
992-1025
inizia ad imparare
Bolesław Chrobry
1025-1034
inizia ad imparare
Mieszko II
1058-1079
inizia ad imparare
Bolesław Szczodry
Bolesław Krzywousty
inizia ad imparare
,
1314-1333
inizia ad imparare
Władysław Łokietek
1333-1370
inizia ad imparare
Kazimierz Wielki
1370-1386
inizia ad imparare
Władysław Jagiełło
1434-1444
inizia ad imparare
Władysław III Warneńczyk(król Polski i Węgier, bitwa pod Warną)
1501-1506
inizia ad imparare
Aleksander
1491-1501
inizia ad imparare
Jan Olbracht
1506-1548
inizia ad imparare
Zygmunt I Stary
1548-1572
inizia ad imparare
Zygmunt II August
1573r.
inizia ad imparare
akt konfederacji Warszawskiej

Devi essere accedere per pubblicare un commento.