Mikroby dla Łukaszka

 0    40 schede    pajermateusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Gatunki Clostridium rzadko przetrwalnikujące
inizia ad imparare
C. perfringens, C. ramosum
gatunki Clostridium aerotolerancyjne
inizia ad imparare
C. tertium, C. histolyticum
Występowanie Clostridium
inizia ad imparare
gleba, woda, ścieki, naturalna flora p. pokarmowego
Które Clostridium wywołują zapalenie okrężnicy?
inizia ad imparare
C. perfringens, C. difficile
Które Clostridium wywołują zgorzel gazową?
inizia ad imparare
C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum, C. sordelli
Przyczyny zdolności Clostridium do wywoływania zakażeń
inizia ad imparare
przetrwalniki, szybki wzrost w środ beztlen z bogatą pożywką, synteza toksyn entero i neuro)
Główne cechy C. perfringens
inizia ad imparare
G+, beztlenowa, rzadko wytwarza spory, nieruchliwa, rozpełza się na podłożu, szybko rośnie w tkankach, hemolizująca
Toksyna alfa C. perfringens?
inizia ad imparare
najważniejsza, jest fosfolipazą C (lecytynazą), lizuje erytrocyty, płytki i limfocyty, powoduje wzrost przepuszczalności naczyń, nekrozę mięśni, uszkodz wątroby i serca; GŁÓWNIE TYP A C. per.
Toksyna beta C. perfrinens?
inizia ad imparare
Powoduje porażenie jelit, zniszczenie błony śluzowej, nekrotyzujące zapalenie jelita (świński brzuch)
Toksyna epsilon C. perfringens?
inizia ad imparare
aktywowana przez trypsynę, zwiększa przepuszczalność naczyń ściany przewodu pokarmowego
Toksyna jota C. perfringens?
inizia ad imparare
GŁÓWNIE TYP E C. per. Powoduje nekrozę i wzrost przepuszczalności naczyń
Enterotoksyna C. perfringens?
inizia ad imparare
GŁÓWNIE TYP A; ciepłochwiejna, trypsyna zwiększa jej aktywność. Uwalniana podczas sporulacji w środowisku jelita cienkiego (nie dwunastnicy!); powoduje wzrost przepuszczalności naczyń i sekrecję płynów; stymuluje limfocyty T
Zakażenia tkanek miękkich od C. perfringens
inizia ad imparare
zapalenie tkanki łącznej, zapalenie powięzi, ropiejące zapalenie mięśni, nekrotyzujące zapalenie mięśni (silny bol, wstrząs, śmierć), zgorzel gazowa
Zatrucia pokarmowe od C. perfringens
inizia ad imparare
krótki okres inkubacji, skurcze brzucha i wodnista biegunka, brak gorączki i wymiotów. Głównie po spożyciu mięsa z C. per. typu A; enterotoksyna, GOTOWAĆ DO 74 c
Martwicze zapalenie jelita od C. perfringens
inizia ad imparare
nekrotyczne zapalenie jelit/świński brzuch; ostry ból brzucha, wymioty, krwawa biegunka, owrzodzenie i perforacja jelita. Śmiertelność do 50%, tox beta, typ C,
Sepsa od C. perfringens
inizia ad imparare
rzadko, ważne, jeśli jest duża hemoliza
Diagnostyka C. perfringens
inizia ad imparare
rośnie szybko na zwykłych podłożach, podłoże Schaedlera, podwójna hemoliza, wykrywanie lecytynazy na podłożu z żółtkiem,
Leczenie C. perfringens
inizia ad imparare
Zakażenia tk. miękkich-> chirurg i duże dawki penicyliny (i tak duża śmiertelność). Lżejsze zakaż penicyliną. Zatrucia pokarmowe samoistnie
Główne cechy C. tetani
inizia ad imparare
ruchliwa, robi spory, wygląd pałeczki dobosza, bardzo wrażliwa na tlen, trudna w hodowli, przetrwalniki na obwodzie
Tetanolizyna C. tetani
inizia ad imparare
inaczej hemolizyna, blokowana przez O2 i cholesterol.
Neurotoksyna C. tetani
inizia ad imparare
inaczej tetanospazmia. Powoduje tężec. Uwalniana w czasie lizy. typ A-B. Łańcuch lekki (A)- endopeptydaza rozcinająca białka w krążeniu krwi i uwalnianiu transmit.; inaktywuje białka uwaln GABA i Gly
Epidemiologia C. tetani
inizia ad imparare
przetrwalniki rozpowszechnione, w żyznej glebie i przejściowo w p. pokarm.
Tężec
inizia ad imparare
inkubacja zależy od odległości rany od OUN. T. uogólniony najczęściej (szczękościsk, sardon uś, opistonus, slinotok, arytmia, poty). T. miejscowy w miejscu zranienia, T. głowy b. źle rokuje; T. noworodków 90% śmierć, reszta upośledzenie (kraje ubigie)
Diagnostyka tężca
inizia ad imparare
podstawa to objawy, posiewy na ogół ujemne, bo potrzeba mało laseczek. Szybki wychwyt toksyny= brak możliwości wykrycia u zarażonych
Leczenie tężca
inizia ad imparare
chirurg, metronidazol (bo penicylina hamuje GABA), Ig p/tężcowa, 3x szczepienie toksoidem. Trzeba czekać na regenerację synaps
Główne cechy C. botulinum
inizia ad imparare
tworzy spory, beztlenowa, wymagająca. zatrucia u ludzi tyoy A, B, E,F
Toksyna botulinowa
inizia ad imparare
typ A-B. Połączona z nietox białkami chroniącymi przed enzymami. Pozostaje w synapsie ner-mięś. A (endopeptydaza) inaktywuje uwalnianie Ach->paraliż wiotki (zatrucie jadem kiełbasianym)
Postaci botulizmu
inizia ad imparare
*klasyczny (zatrucie pok)- od przetworów i konserw rybnych *u niemowląt (pokarm ze sporami- mleko w proskzu, miód) *b. przyranny *b. aerogenny- broń biologiczna
Botulizm pokarmowy
inizia ad imparare
osłabienie, zawroty głowy. Zaburzenia widzenia, zaparcia, xerostomia, bez gorączki, paraliż wiotki, śmierć często. Powrót do zdrowia wiele lat
Botulizm niemowląt
inizia ad imparare
najczestszy b. w USA (bo brak konkurencji w jelicie), najpierw obj. nieswoiste, później paraliż, rzadko śmierć
Botulizm przyranny
inizia ad imparare
tak jak w pokarmowym, ale słabsze objawy i dłuższa inkubacja
Diagnostyka C. botulinum
inizia ad imparare
Potwierdzenie pokarmowego- obecność tox w pokarmie, surowicy, kale, treści żolądka. Niemowlęcy- izolacja laseczek lub tox z kału.
Leczenie botulizmu
inizia ad imparare
podtrzymanie oddechu, płukanie żołądka, penicylina lub metronidazol, antytoksyna botulinowa A, B, E. Możliwe nawroty. Nie podawać miodu dzieciom <1r.ż
Toksyny C. difficile
inizia ad imparare
enterotox (tox A)- chemotakt dla neutrofilów- uwalnianie cytokin zapalnych, wzrost przepuszczalności, biegunki cytotox (B)- reorganizacja cytoszkieletu; przyczepiają się za pomocą SLP
Zakażenia C. difficile
inizia ad imparare
namnażają się w j. grubym; biegunki poantyb., rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
Diagnostyka C. difficile
inizia ad imparare
objawy kliniczne, toksyna w kale, test lateksowy na tox A, ELISA, test membranowy, PCR (wykrywa tox binarną), hodowla na CCCA, zapach koński, świeci na zielono w UV
Leczenie C. difficile
inizia ad imparare
łagodne zakażenia ustępują po odstawieniu antybiotyku, poważne wymagają metronidazolu i wankomycyny (ale terapię trzeba powtórzyć, bo są spory)
C. septicum
inizia ad imparare
martwica mięśni niezwiązana z urazem (jeśli chorzy mają cukrzycę, białaczkę, raka j. grubego), zgorzel gazowa, śmierć po 1-2dniach
C. sordelli
inizia ad imparare
śmiertelny wstrząs toksyczny po poronieniach
C. tertium
inizia ad imparare
zranienia powypadkowe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.