logika prawnicza

 0    7 schede    Kamilamila15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Zdanie w sensie logicznym
inizia ad imparare
jest to takie wyrażenie które jest albo prawdziwe albo fałszywe
Zmienną zdaniową
inizia ad imparare
nazywamy takie wyrażenie za które wolno wstawić dowolne zdanie. jako zmienną zdaniową używamy małych liter p, q, r itp.
Spójnikami logicznymi
inizia ad imparare
nazywamy takie wyrażenie posiadającę tą właściwość że po dołączeniu do niego zdania otrzymuje się nowe zdanie, którego wartość logiczna zależy wyłącznie od wartości logicznej zdania dołączonego.
Spójnikiem jednoargumentowym
inizia ad imparare
nazywamy takie wyrażenie które po dołączeniu do niego jednego zdania jako argumentu daje nowe zdanie o wartości logicznej wyznaczonej w sposób szczególny przez wartość zdania dołączonego.
Zdaniem zanegowanym
inizia ad imparare
nazywamy takie zdanie dołączone do spójnika negacji jako jego argument.
negacją
inizia ad imparare
nazywamy takie zdanie dołączone do spójnika negacji jako jego argument
Spójnikiem dwuargumentowym
inizia ad imparare
nazywamy takie wyrażenie, które po dołączeniu do niego dwóch zdań jako argumentów daję nowe zdanie o watrości logicznej wyznaczonej w szczególny sposób przez wartości logiczne dołączonych zdań.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.