Kończyna g órna

 0    72 schede    Bikerka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
n thoracicus longus
inizia ad imparare
nerw piersiowy długi
m levator scapulae
inizia ad imparare
m dźwigacz łopatki
m supraspinatus
inizia ad imparare
m nadgrzebieniowy
m teres major/minor
inizia ad imparare
m obły większy/mniejszy
fasciculus medialis/lateralis/posterior
inizia ad imparare
pęczek przyśrodkowy/boczny/tylny
n musculocutaneus
inizia ad imparare
m mięśniowoskórny
n axillaris
inizia ad imparare
n pachowy
n suprascapularis
inizia ad imparare
n nadłopatkowy
n cutaneus antebrachii medialis
inizia ad imparare
n skórny przyśrodkowy przedramienia
m brachialis
inizia ad imparare
m ramienny
arteria circumflexa humeri posterior
inizia ad imparare
t okalająca ramię tylna
arteria thoracodorsalis
inizia ad imparare
t piersiowogrzbietowa
arteria collateralis ulnaris superior
inizia ad imparare
tętnica poboczna łokciowa górna
vena cephalica/basilica
inizia ad imparare
żyła odpromieniowa/odłokciowa
caput mediale/longum/laterale tricipitis brachii
inizia ad imparare
głowa przyśrokowa/długa/boczna m trójgłowego ramienia
m supinator
inizia ad imparare
m odwracacz
musculus anconeus
inizia ad imparare
mięsień łokciowy
m flexor carpi radialis
inizia ad imparare
m zginacz nadgarstka promieniowy
aponeurosis palmaris
inizia ad imparare
rozcięgno dłoniowe
m flexor carpi ulnaris
inizia ad imparare
m zginacz nadgarstka łokciowy
m flexor pollicis longus
inizia ad imparare
m zginacz kciuka długi
m pronator quadratus
inizia ad imparare
m nawrotny czworoboczny
m extensor digitorum
inizia ad imparare
m prostownik palców
m extensor digiti minimi
inizia ad imparare
m prostownik palca małego
m abductor pollicis longus
inizia ad imparare
m odwodziciel kciuka długi
m extensor pollicis brevis/longus
inizia ad imparare
m prostownik kciuka krótki/długi
retinaculum extensorum/flexorum
inizia ad imparare
troczek prostowników/zginaczy
m adductor pollicis
inizia ad imparare
m przywodziciel kciuka
m opponens digiti minimi
inizia ad imparare
m przeciwstawiacz palca małego
m interosseus dorsalis
inizia ad imparare
m międzykostny grzbietowy
m trapezius
inizia ad imparare
m czworoboczny
m rhomboideus major/minor
inizia ad imparare
m równoległoboczny większy/mniejszy
m erector spinae
inizia ad imparare
m prostownik grzbietu
m latissimus dorsi
inizia ad imparare
m najszerszy grzbietu
m infraspinatus
inizia ad imparare
m podgrzebieniowy
m subscapularis
inizia ad imparare
m podłopatkowy
radix anterior C5-Th1
inizia ad imparare
korzeń przedni c5-th1
truncus sup/medius/inf
inizia ad imparare
pień górny/środ/dolny
radix medialis/lateralis nervi mediani
inizia ad imparare
korzeń przyśrodkowy/boczny nerwu pośrodkowego
n medianus
inizia ad imparare
n pośrodkowy
n cutaneus antebrachii lateralis
inizia ad imparare
n skórny boczny przedramienia
n ulnaris
inizia ad imparare
n łokciowy
n radialis
inizia ad imparare
n promieniowy
nn subscapulares
inizia ad imparare
nn podłopatkowe
n cutaneus brachii medialis
inizia ad imparare
n skórny przyśrodkowy ramienia
n intercostobrachialis
inizia ad imparare
n międzyżebroworamienny
m biceps brachii caput breve/longum
inizia ad imparare
m dwugłowy ramienia głowa krótka/długa
m coracobrachialis
inizia ad imparare
m kruczoramienny
arteria/vena axillaris
inizia ad imparare
t/ż pachowa
arteria thoracoacromialis
inizia ad imparare
t piersiowobarkowa
arteria subscapularis
inizia ad imparare
t podłopatkowa
arteria circumflexa scapulae
inizia ad imparare
t okalająca łopatkę
arteria brachialis
inizia ad imparare
t ramienna
arteria profunda brachii
inizia ad imparare
tętnica głęboka ramienia
ramus superficialis/profundus nervi radialis
inizia ad imparare
gałaź powierzchowna/głęboka n promieniowego
ramus dorsalis manus nervi ulnaris
inizia ad imparare
gałąź grzbietowa ręki nerwu łokciowego
nervi digitales palmares communes
inizia ad imparare
nerwy dłoniowe palców wspólne
arcus palmaris superficialis
inizia ad imparare
łuk dłoniowy powierzchowny
m brachioradialis
inizia ad imparare
m ramiennopromieniowy
m extensor carpi radialis longus/brevis
inizia ad imparare
m prostownik nadgarstka promieniowy długi/krótki
m pronator teres
inizia ad imparare
m nawrotny obły
m palmaris longus
inizia ad imparare
m dłoniowy długi
m flexor digitorium superficialis/profundus
inizia ad imparare
m zginacz palców powierzchowny/głęboki
membrana interossea antebrachii
inizia ad imparare
błona międzykostna przedramienia
m extensor carpi ulnaris
inizia ad imparare
m prostownik nadgarstka łokciowy
m extensor indicis
inizia ad imparare
m prostownik palca wskazującego
m abductor pollicis brevis
inizia ad imparare
m odwodziciel kciuka krótki
m flexor pollicis brevis
inizia ad imparare
m zginacz kciuka krótki
m opponens pollicis
inizia ad imparare
m przeciwstawiacz kciuka
m abductor digiti minimi
inizia ad imparare
m odwodziciel palca małego
musculus flexor digiti minimi
inizia ad imparare
m zginacz palca małego
m lumbricalis
inizia ad imparare
m glistowaty

Devi essere accedere per pubblicare un commento.