historia daty

5  1    26 schede    toll
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
9/10 II 1940
inizia ad imparare
pierwsza deportacja w głąb ZSRR
12 X 1939
inizia ad imparare
utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
13 XI 1939
inizia ad imparare
powołanie Związku Walki Zbrojnie (ZWZ)
20 IV 1940
inizia ad imparare
powstanie Związku Odwetu w ramach ZWZ
IV 1941
inizia ad imparare
utworzenie Kierownictwa Walki Cywilnej
30 IX 1939
inizia ad imparare
powołanie polskiego rządu emigracyjnego w Paryżu
VI 1940
inizia ad imparare
ewakuacja polskich władz do Londynu
VIII-X 1940
inizia ad imparare
udział polskich pilotów w bitwie o Anaglie
27 IV 1940
inizia ad imparare
założenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz
14 II 1942
inizia ad imparare
przekształcenie ZwZ w Aramie Krajową
5 I 1942
inizia ad imparare
powstanie Polskiej Partii Robotniczej
III-VIII 1942
inizia ad imparare
ewakuacja Armii Polskiej z ZSRR
30 VII 1941
inizia ad imparare
układ Sikorski-Majski
VI 1942
inizia ad imparare
początek zajęć na tajnym Uniwersytecie Jagielońskim
4 I 1944
inizia ad imparare
przekroczenie granic II RP przez Aramie Czerwoną
19 IV - 16 V 1943
inizia ad imparare
powstanie w getcie warszawskim
20 IX 1942
inizia ad imparare
powstanie Narodowych Sił Zbrojnych
22 I 1943
inizia ad imparare
utworzenie Kierownictwa Dywersji
18 V 1944
inizia ad imparare
zdobycie Monte Cassino 2. Korpus Polski
14 VII 1943
inizia ad imparare
śmierć gen. Sikorskiego
10 VIII 1943
inizia ad imparare
rozpoczęcie formowania 1 Korpusu Polskiego w ZSRR
18 III 1945
inizia ad imparare
zajęcie Kołobrzegu przez 1 Armie WP
2 IX 1945
inizia ad imparare
założenie organizacji Wolność i Niezależność
31 XII 1943/ 1 I 1944
inizia ad imparare
powstanie Krajowej Rady Narodowej (KRN)
IV-V 1945
inizia ad imparare
udział 1 i 2 Armii WP w operacji berlińskiej
17:00 1 VIII - 2 X 1944
inizia ad imparare
powstanie warszawskie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.