historia 6-13

 0    86 schede    tajka8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1423
inizia ad imparare
przywilej w Warcie
1520
inizia ad imparare
sejm - pańszczyzna to 1 dzień w tygodniu od 1 łana
1496
inizia ad imparare
1 chłop ze wsi może odejść do miasta
po 1520
inizia ad imparare
władza królewska nie może ingerować w stosunki pan-poddany
1496
inizia ad imparare
Jan Olbracht, przywilej
1504
inizia ad imparare
przywilej dla duchowieństwa (taki jak w 1496)
1493
inizia ad imparare
sejm walny w Piotrkowie
1501
inizia ad imparare
przywilej mielnicki
1505
inizia ad imparare
sejm w Radomiu, Nihil novi
od 1573
inizia ad imparare
sejm walny przynajmniej raz na 2 lata, do 6 tyg. (+2), sejmy nadzwyczajne 2 tyg.
1652
inizia ad imparare
liberum veto po raz pierwszy...
1504
inizia ad imparare
sejm zabronił królowi nadawania królewszczyzn bez zgody parlamentu
1529
inizia ad imparare
elekcja vivente rege
1536
inizia ad imparare
sejm w Krakowie, postulat elekcyjności tronu
1548-1572
inizia ad imparare
Zygmunt August
1562
inizia ad imparare
sejm w celu uzyskania zgody na podatki
1563-1569
inizia ad imparare
sejmy egzekucyjne
1501-1506
inizia ad imparare
Aleksander Jagiellończyk
1506-1548
inizia ad imparare
Zygmunt Stary
1462-1505
inizia ad imparare
Iwan III
1480
inizia ad imparare
uniezależnienie Moskwy od Mongołów
1505-1533
inizia ad imparare
Wasyl III
1547-1584
inizia ad imparare
Iwan IV Groźny
1512
inizia ad imparare
Moskwa vs Litwa
1514
inizia ad imparare
zwycięstwo wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Orszą
1515
inizia ad imparare
Wiedeń, Zygmunt Stary, Maksymilian Habsburg, Władysław Jagiellończyk
1522
inizia ad imparare
koniec wojny z Rosją
1519-1521
inizia ad imparare
wojna polsko-krzyżacka
1525
inizia ad imparare
hołd pruski
1526
inizia ad imparare
Turcy najechali na Węgry, śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem
1530
inizia ad imparare
wasal Turcji - Mołdawia - zajmuje Pokucie
1531
inizia ad imparare
Obertyn, hetman Jan Tarnowski, zwycięstwo
1526
inizia ad imparare
po śmierci książąt mazowieckich ZS bierze Warszawę
1529
inizia ad imparare
utworzenie województwa mazowieckiego
1557
inizia ad imparare
wojna między Szwecją, Danią, Polską, Rosją o Inflanty
1561
inizia ad imparare
hołd w Wilnie (Kettler do ZA)
1563-1570
inizia ad imparare
wojna północna
1568
inizia ad imparare
utworzenie Komisji Morskiej
1569
inizia ad imparare
unia lubelska, 1.07
1572
inizia ad imparare
śmierć Zygmunta Augusta
04-05.1573
inizia ad imparare
pierwsza wolna elekcja
1573
inizia ad imparare
konfederacja warszawska
21.02.1574
inizia ad imparare
Henryk Walezy nie zaprzysiągł artykułów henrykowskich podczas sejmu koronacyjnego
06.1574
inizia ad imparare
ucieczka Walezego
1575
inizia ad imparare
podwójna elekcja - Batory i Maksymilian II Habsburg
1579
inizia ad imparare
Połock
1580
inizia ad imparare
Wielkie Łuki
1581
inizia ad imparare
Psków niezdobyty
1582
inizia ad imparare
rozejm w Jamie Zapolskim
1578
inizia ad imparare
powołanie Trybunału Koronnego
1581
inizia ad imparare
powołanie Trybunału Litewskiego
1586
inizia ad imparare
śmierć Batorego
1587
inizia ad imparare
koronacja Zygmunta III Wazy
1417
inizia ad imparare
pierwszy polski prymas - Mikołaj Trąba
1520
inizia ad imparare
zakaz wwożenia edyktów Lutra do Polski
1552
inizia ad imparare
kalwinizm - projekt utworzenia Kościoła narodowego
1555
inizia ad imparare
kościół kalwiński
1562-1565
inizia ad imparare
bracia polscy - arianie
1570
inizia ad imparare
Sandomierz, porozumienie protestantów
1555
inizia ad imparare
pokój religijny w Niemczech, przybywa nuncjusz papieski
1564
inizia ad imparare
jezuici do Braniewa!
1577
inizia ad imparare
przyjęcie ustaw soboru trydenckiego w Piotrkowie przez ogólnokrajowy synod
1596
inizia ad imparare
unia brzeska
1437-1496
inizia ad imparare
Kallimach (Filip Buonaccorsi)
1459-1508
inizia ad imparare
Konrad Celtis
1518
inizia ad imparare
ślub ZS z Boną Sforzą
1551
inizia ad imparare
pierwsze kalwińskie gimnazjum w Pińczowie
1519
inizia ad imparare
Akademia Lubrańskiego
1594
inizia ad imparare
akademia w Zamościu
1578
inizia ad imparare
Akademia Wileńska
1473-1543
inizia ad imparare
Mikołaj Kopernik
1517
inizia ad imparare
Maciej z Miechowa, Traktat o dwu Sarmacjach
1415-1480
inizia ad imparare
Jan Długosz
1512-1589
inizia ad imparare
Marcin Kromer, O pochodzeniu i dziejach Polaków
1495-1575
inizia ad imparare
Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata
1505-1569
inizia ad imparare
Mikołaj Rej
1543
inizia ad imparare
Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem; Łaski, czyli o karze za mężobójstwo (Modrzewski)
1567/68
inizia ad imparare
Żywot człowieka poczciwego
1530-1584
inizia ad imparare
Jan Kochanowski
1550-1581
inizia ad imparare
Mikołaj Sęp-Szarzyński
1503-1572
inizia ad imparare
Andrzej Frycz Modrzewski
1554
inizia ad imparare
O naprawie RP
1513-1566
inizia ad imparare
Stanisław Orzechowski
1564
inizia ad imparare
Quincunx
1473
inizia ad imparare
pierwsza oficyna drukarska w Krakowie
1475
inizia ad imparare
Wrocław, pierwsze pisma po polsku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.