daty do egzaminu gim

 0    35 schede    zuziabanach26
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
1410
inizia ad imparare
bitwa pod grunwaldem. zwycięstwo polski i litwy (pod dowództwem władysława jagiełłły) nad krzyżakami (urlich von jungingen)
1610
inizia ad imparare
zajęcie moskwy przez hetmana stanisława żółkiewskiego
1791
inizia ad imparare
uchwalenie konstytucji 3 maja. pierwszej w europie
1411
inizia ad imparare
I pokój toruński. litwa odzyskuje żmudź od <1454 do 1466> wojna 13letnia z zakonem krzyżackim, zwycięstwo polski (kazimierz jagiellończyk)
1466
inizia ad imparare
II pokój toruński. polska odzyskała pomorze gdańskie, ziemię hełmińską i warmię
1505
inizia ad imparare
konstytucja nihil novi (aleksander jagiellończyk na sejmie w radomiu)
1525
inizia ad imparare
hołd pruski (pokój krakowski z krzyżakami) zygmunt stary przyjmuje hołd lenny od albrechta hohenzollerna. przestaje istnieć państwo zakonu krzyżackiego
1569
inizia ad imparare
unia lubelska za panowania zygmunta augusta. powstala rzeczpospolita obojga narodów
1573
inizia ad imparare
I wolna elekcja. królem polski zostaje henryk walezy.
1605
inizia ad imparare
zwycięstwo jana karola chodkiewicza pod kircholem nad armią szwedzką
1655-1660
inizia ad imparare
potop szwedzki. najazd szwedów na polskę za jana kazimierza
1683
inizia ad imparare
odsiecz wiednia. jan III sobieski zwyciężył turków
1772
inizia ad imparare
I rozbiór polski. PRUSY AUSTRIA ROSJA
1788-1792
inizia ad imparare
obrady sejmu wielkiego 4letniego
1793
inizia ad imparare
II rozbiór polski. PRUSY ROSJA
1794
inizia ad imparare
powstanie kościuszkowskie
1795
inizia ad imparare
III rozbiór polski. PRUSY AUSTRIA ROSJA. koniec pierwszej rzeczpospolitej
1797
inizia ad imparare
powstanie legionów polskich jana henryka dąbrowskiego we włoszech. józek wybicki napisał pieśń 'mazurek dąbrowskiego', ktory od roku 1927 stał się hymnem narodowym polski
966
inizia ad imparare
chrzest polski
1000
inizia ad imparare
zjazd w gnieźnie (bolesław chrobry)
1025
inizia ad imparare
koronacja i śmierć bolesława chrobrego
1138
inizia ad imparare
testament bolesława krzywousty (HEJ DZIEFCZYNY W GÓRĘ BIUSTY IDZIE BOLEK KRZYWOUSTY)
1226
inizia ad imparare
sprowadzenie krzyżaków do polski przez Konrada I Księcia Mazowieckiego
1241
inizia ad imparare
bitwa pod Legnicą z tatrami. klęska henryka pobożnego
1308
inizia ad imparare
utrata pomorza gdańskiego przez polskę na rzecz krzyżaków
1320
inizia ad imparare
koronacja władysława łokietka na króla polski (pierwsza koronacja w krakowie) /ostateczny koniec rozbicia dzielnicowego/
1364
inizia ad imparare
założenie akademii krakowskiej przez kazimierza wielkiego
1374
inizia ad imparare
przywilej koszycki, I nadany dla szlachty przez króla ludwika andygaweńskiego IX węgiersiego
1385
inizia ad imparare
unia w krewie. jagiełło, książę litwy, przyjmuje chrzest i poślubia jadwigę andygaweńską
1807
inizia ad imparare
powstanie księstwa warszawskiego pod protektoratem francji napoleona bonaparte
1815
inizia ad imparare
na kongresie wiedeńskim zostaje utworzone królestwo polskie pod berłem cara rosji
1830
inizia ad imparare
(29/30 listopada) powstanie listopadowe
1846
inizia ad imparare
powstanie krakowskie
1863
inizia ad imparare
(22/23 stycznia) powstanie styczniowe. największe powstanie w XIX w.
1918
inizia ad imparare
11 listopada- odzyskanie niepodległości

Devi essere accedere per pubblicare un commento.