dalej dalej dalej xD

 0    68 schede    agnieszkadorsz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Data śmierci Stalina.
inizia ad imparare
5 marca 19453r.
Kto prowadził walkę o władzę po śmierci Stalina?
inizia ad imparare
Grigorian Malenkow, Ławrienij Berii i Wiaczesławem Mołotowem.
kto stał na czele NKWD?
inizia ad imparare
Ławrientij Berii.
Po śmierci Ławrientija Berii, kto zaczął ubiegać się o władzę?
inizia ad imparare
Nikołaj Bułganin, i Nikita Chruszczow.
Kto został I sekretarzem Komitetu CENTRALNEGO KPZR?
inizia ad imparare
Nikita Chruszczow.
w któym roku Nikita Chruszczow został usunięty ze stanowiska?
inizia ad imparare
1965r.
Co ogłosił Nikita Chruszczow w swoim referacie ogłoszonym na XX Zjeździe KZPR w 24 na 25 lutego 1956r?
inizia ad imparare
Skrytykował w nim politykę Stalina.
Jak nazywamy okres od śmierci Stalina?
inizia ad imparare
Odwilżą.
W któym roku miała miejsce amnestia przewidziana dla zbrodniarzy kryminalnych w ZSRR?
inizia ad imparare
1953r.
W któym roku do NATO wstąpiła Turcja?
inizia ad imparare
1952r
Kiedy do NATO wstąpiło RFN?
inizia ad imparare
w 1955r.
Co to był układ Warszawski i kto do niego należał?
inizia ad imparare
14 maja 1955r. Miał byś to układ ochronny przed NATO.
2 państwa które pierwsze wystąpiły z układu warszawskiego?
inizia ad imparare
Albania i Rumunia.
Kto został przywódcą Jugosławii po wojnie?
inizia ad imparare
Josip Bros Tito
Josip Bros Tito chciał zbudować po wojnie...
inizia ad imparare
państwo socjalistyczne takie jak Rosja ale z kilkoma zmianami.
Dlaczego Stalin uznał Josipa Bros Tito za wroga?
inizia ad imparare
ponieważ Josip Broz Tito chciał stworzyć państwo socjalistyczne ale dodać do niego zmiany.
W którym roku miał miejsce atak na Josipa Bros Tito?
inizia ad imparare
1948r.
Z kim nawiązał współpracę Josip bros Tito by uchronić się od ataków?
inizia ad imparare
z państwami Zachodnimi.
Kiedy umarł Josip Bros Tito?
inizia ad imparare
1980r.
Kto został premierem po śmierci Stalina?
inizia ad imparare
Imre Nagy.
Jakie zmiany wprowadził Imre Nagy za swoich rządów?
inizia ad imparare
Ograniczył represje, i jednocześnie nakierował gospodarkę na produkcję rolną.
w Któym roku i przez kogo zostały zatrzymane reformy Nagy'ego?
inizia ad imparare
w roku 1955r i przez Matyasa Rakosiego.
Czemu usunięto z partii Imre Nagy'ego?
inizia ad imparare
był przewodniczącym partii Rolników ale został usunięty za "propagowanie własnej drogi do komunizmu"
Kiedy pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie zebrał się tłum demonstrantów?
inizia ad imparare
23 października 1956r.
Co zrobiono w celu ratowania sytuacji podczas zebrania się tłumu demonstrantów w Budapeszcie?
inizia ad imparare
W nocy sekretarzem został skłonny do kompromisów Imre Nagy.
CO stało się 1 listopada 1956r?
inizia ad imparare
Premier stworzył rząd koalicyjny i wygłosił wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego i przywrócenie demokracji.
Do kogo zwrócił się Imre Nagy o nadanie państwu miana "neutralnego"?
inizia ad imparare
zwrócił się do ONZ.
Jak ZSRR zareagował na nadanie Węgrom miana "neutralnego"?
inizia ad imparare
Powołał swoj własny rząd na którego czele stał Janos Kadar podległy ZSRR.
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Węgier?
inizia ad imparare
4 Listopada 56r.
W któym roku Imre Nagy został skazany na śmierć?
inizia ad imparare
1958r.
Kto nadszedł Węgrom z pomocą zamiast namawiających ich do oporu państw zachodnich?
inizia ad imparare
Polacy.
Na czym polegała taktyka krojenia salami?
inizia ad imparare
Określenie polityki stopniowego pozbywania się przedstawicieli partii demokratycznych oraz przejęcia władzy przez komunistów w państwach zajętych lub wyzwolonych po II wojnie światowej przez ZSRR, pierwszy raz na Węgrach.
Kto zajął jedno z czołowych miejsc w rządzie, od jego nazwiska polityka wewnętrzna zsrr zyskała miano "żdanowszczyzny"
inizia ad imparare
Andriej Żdanow.
Kiedy powstała Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego?
inizia ad imparare
w październiku 1952r.
kto doprowadził do śmierci Ławrentija Berii?
inizia ad imparare
Nikita Chruszczow.
skąd wzięła się nazwa odwilż?
inizia ad imparare
pochodzi z książki Llii Erenburg, w któej krytykowano STALINIZM.
Kto stał na czele armii węgierskiej?
inizia ad imparare
Pal Maleter.
Jak się nazywał wysoki funkcjonariusz MBP(ministerstwo bezpieczeństwa publicznego) który prysnął na zachód do Berlina w 53r?
inizia ad imparare
Józef Światło.
Co zrobił Józef Światło gdy dotarł do Berlina?
inizia ad imparare
poprosił o azyl i w zamian wyśpiewał wszystko co wiedział i dostał nową tożsamość.
W 54 r, na antenie jakiego radia, zaczęły ukazywać się audycje Józefa Światła.
inizia ad imparare
Radio Moskwa.
Jak nazywał się słynny kurier z Warszawy któy w czasie wojny przedzierał się do Hiszpanii itd.
inizia ad imparare
Jan Nowak Jeziorański. a drugi to Aleksander Spiczyński.
W którym roku zlikwidowano MBP? i zastąpiono je MSW(ministerstwo spraw wewnętrznych)
inizia ad imparare
1954r.
w którym roku Gomółka wychodzi z więzienia?
inizia ad imparare
1954r
Na czoło ruchu odnowy wysunęło się pismo, tygodnik któy nazywał się ...?
inizia ad imparare
"po prostu"
Jak nazywał się ostatni premier PRL?
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki
najlepszy pisarz tego okresu?
inizia ad imparare
Marek Łasko
Kto pracował w redakcji tygodnika "po prostu"?
inizia ad imparare
Ryszard Tuski, Agnieszka Osiecka, Marek Hłasko, Jan Olszewski, Jerzy Urban
W którym roku odbyła się wystawa warszawskiego arsenału malarstwa?
inizia ad imparare
1955r
Jak się nazywała menda która budowała kult jednostki Stalina a po jego śmierci napisał poemat dla dorosłych czyli zryw od socjalizmu?
inizia ad imparare
Adam Ważyk.
20 zjazd KPZR KIEDY BYŁ?
inizia ad imparare
luty 56r.
W partii komunistycznej na innego człowieka mówiło się...
inizia ad imparare
toważyszu / obywatelu
Rozpoczęły się walki o władzę. "partyjni" dzielili się na...
inizia ad imparare
Puławianów i Natolińczyków
kto należał do Puławianów?
inizia ad imparare
Zambrowski, Albrecht Staszewski, Marwin, Morawski,
Kto należał do Natolińczyków
inizia ad imparare
Nowak, Jóźwiak, Zawacki, Rokossowski.
Kiedy zmarł Bolesław Bierut?
inizia ad imparare
12 marca 56r.
plenum zjazd KC PZPR.
inizia ad imparare
marzec 56r
Kto był następcą Bieruta?
inizia ad imparare
Edward Ochaba (kandydat kompromisowy)
Jak nazywał się zakład w Poznaniu w któym doszło do protestów robotników?
inizia ad imparare
zakłady Cegielskiego
Dlaczego w zakłądach Cegielskiego doszło do protestów?
inizia ad imparare
ponieważ były niskie płace i niesprawiedliwy podział mieszkań.
Wiosna 56r, załoga Cegielskiego (zakłądy im Stalina) zażądała obniżenia norm, podwyższenia płac czy dyrekcja dotrzymała obietnic?
inizia ad imparare
Ani władza zwierzchnia ani Dyrekcja nie dotrzymała obietnic.
Kiedy doszło do strajku wśród załogi Cegielskiego?
inizia ad imparare
28 czerwca 56r.
Kto stał na czele Wojska Polskiego w 1955r?
inizia ad imparare
Konstanty Rokossowski przybyły z ZSRR.
Kiedy powstał dyskusyjny klub Krzywego koła który grupował polską inteligencję?
inizia ad imparare
Wiosną 1955r.
Demonstracje w Poznaniu.
inizia ad imparare
28-30 czerwca 1956r.
Kto zadecydował użycia wojsk przeciw strajkującym robotnikom?
inizia ad imparare
Józef Cyrankiewicz.
VIII Plenum KC PZPR przybywa delegacja radziecka z Chruszczowem
inizia ad imparare
19 października 56r.
20 października 56r
inizia ad imparare
Gomółka zostaje wybrany na I sekretarza PZPR, dzięki puławianom.
Zamknięcie pisma "po prostu"
inizia ad imparare
październik 1957r, milicja rozpędziła protestantów.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.