Capitalisation in Company Law - Legal English; Kapitalizacja w prawie spółek – angielskie słownictwo prawnicze

4.8  3    45 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kapitał pożyczkowy
inizia ad imparare
loan capital
ograniczyć władzę
inizia ad imparare
to restrict powers
napotkać przeszkody
inizia ad imparare
to face obstacles
podnieść zyski
inizia ad imparare
to accrue benefits
obciążenie zmienne
inizia ad imparare
floating charge
zrzec się prawa (do czegoś)
inizia ad imparare
to waive the right
uchwała wymagająca kwalifikowanej większości głosów
inizia ad imparare
special resolution
+38 schede
La lezione è parte del corso
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(Un totale di 404 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.