Courts and Lawyers – Legal English; Sądy i prawnicy – angielskie słownictwo prawnicze

3.7  7    48 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sąd apelacyjny
inizia ad imparare
appellate court = Court of Appeal
Sąd Koronny
inizia ad imparare
Crown Court
Sąd Najwyższy
inizia ad imparare
Supreme Court
sąd dla nieletnich
inizia ad imparare
juvenile court
sąd niższej instancji
inizia ad imparare
lower court
sąd pokoju dla drobnych spraw i wstępnych przesłuchań
inizia ad imparare
magistrates' court
fikcyjny sąd (dla studentów prawa)
inizia ad imparare
moot court
sąd rozpatrujący drobne wykroczenia
inizia ad imparare
small-claims court
trybunał
inizia ad imparare
tribunal
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
inizia ad imparare
affidavit
odpowiedź na pozew
inizia ad imparare
answer
akta lub streszczenie sprawy
inizia ad imparare
brief
powództwo, skarga
inizia ad imparare
complaint
nakaz lub postanowienie sądu
inizia ad imparare
injunction
wniosek
inizia ad imparare
motion
zawiadomienie
inizia ad imparare
notice
pismo procesowe
inizia ad imparare
pleading
wezwanie do sądu
inizia ad imparare
writ
pozwany (w procesie cywilnym)
inizia ad imparare
defendant = respondent
sędzia
inizia ad imparare
judge
powód
inizia ad imparare
claimant = (US) petitioner
biegły sądowy
inizia ad imparare
expert witness
apelant
inizia ad imparare
appellant = (US) petitioner
adwokat
inizia ad imparare
advocate
sekretarz
inizia ad imparare
clerk
funkcjonariusz
inizia ad imparare
bailiff
prawo cywilne
inizia ad imparare
civil law
prawo zwyczajowe
inizia ad imparare
common law = case law
prawo karne
inizia ad imparare
criminal law = penal law
dyrektywa
inizia ad imparare
directive
ustawa
inizia ad imparare
statute
zarządzenie (organ lokalny)
inizia ad imparare
ordinance = bylaw
zarządzenie
inizia ad imparare
regulation
projekt ustawy
inizia ad imparare
bill
sporządzić projekt dokumentu
inizia ad imparare
to draft a document
wydać dokument
inizia ad imparare
to issue a document
włączyć do dokumentacji
inizia ad imparare
to file a document with sb
dostarczyć komuś dokument
inizia ad imparare
to serve a document on sb
dostarczyć komuś dokument (oczekując podjęcia decyzji)
inizia ad imparare
to submit a document to sb
(UK) adwokat
inizia ad imparare
barrister
(US) adwokat
inizia ad imparare
attorney
radca prawny (zatrudniony w przedsiębiorstwie)
inizia ad imparare
in-house counsel
radca prawny
inizia ad imparare
solicitor
pozbawić uprawnień adwokackich
inizia ad imparare
to disbar a lawyer
udzielać porad prawnych klientom
inizia ad imparare
to advise clients
procesować się
inizia ad imparare
to litigate cases
być prawnikiem
inizia ad imparare
to practise law
badać prawo
inizia ad imparare
to research law

Commenti:

matimod19 Ha scritto: 2012-05-27 12:01:39
:( żal mi tego :( wyszukuje to w "angielski na poziomie postawówki" :(

paulinaferens Ha scritto: 2013-06-06 12:50:13
to dziwne, bo ja studiuję tłumaczenia prawne i mam to samo. pzdr:)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.