753 pne - 1818

 0    191 schede    XIX LO klasa Ib
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
założenie Rzymu
inizia ad imparare
753 pne
Rzym republiką
inizia ad imparare
ok. 509 pne
reformy Solona
inizia ad imparare
594 - 591 pne
reformy Klejstenesa
inizia ad imparare
508 - 507 pne
reformy Peryklesa
inizia ad imparare
444 - 429 pne
bitwa pod Maratonem
inizia ad imparare
490 pne
bitwa pod Termopilami (Loenidas)
inizia ad imparare
480 pne
bitwa pod Salaminą
inizia ad imparare
480 pne
bitwa pod Platejami
inizia ad imparare
479 pne
wojny perskie
inizia ad imparare
490 - 449 pne
powstaje Związek Peloponeski
inizia ad imparare
555 pne
powstaje Związek Morski
inizia ad imparare
478 - 477 pne
Związek Morski przekształca się w ARCHE
inizia ad imparare
454 pne
bitwa pod Cheroneą (wygrywa Filip II)
inizia ad imparare
338 pne
powstaje Związek Koryncki
inizia ad imparare
337 pne
I wojny punickie
inizia ad imparare
264 - 241 pne
II wojny punickie
inizia ad imparare
218 - 201 pne
bitwa pod Kannami
inizia ad imparare
216 pne
bitwa pod Zamą
inizia ad imparare
202 pne
III wojny punickie
inizia ad imparare
149 - 146 pne
powstanie Saprtakusa
inizia ad imparare
73 - 71 pne
panuje G. J. Cezar
inizia ad imparare
49 - 44 pne
Oktawian August jedynym władcą Rzymu (prynicypiat)
inizia ad imparare
30 pne
edykt medilański
inizia ad imparare
313
sobór w Nicei
inizia ad imparare
325
przeniesienie stolicy cesarstwa do Konstatynopola
inizia ad imparare
330
Teodozjusz - religia chrześcijańska religią państwową
inizia ad imparare
380
zakaz czczenia starych bogów
inizia ad imparare
392
podział cesarstwa (zach. - Rawenna, wsch. - Konstantynopol)
inizia ad imparare
395
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
inizia ad imparare
476
Karol Młot pokonuje Arabów pod Poitiers (data dzienna)
inizia ad imparare
1 X 732
Państwo Franków - obalenie dynastii Merowingów, Pepin zostaje władcą
inizia ad imparare
751
Koronacja Karola Wielkiego
inizia ad imparare
800
traktat w Verdun: Państwo Franków - Francja, Włochy, Niemcy
inizia ad imparare
843
św. Cyryl i Metody w księstwie Wielkomorawskim
inizia ad imparare
863
powstanie Rusi Kijowskiej
inizia ad imparare
882
bitwa na Lechowym Polu (Węgrzy vs Otton - wygrał)
inizia ad imparare
955
rządy Mieszka I
inizia ad imparare
ok. 960 - 992
koronacja Ottona I
inizia ad imparare
962
ślub Dobrawy z Mieszkiem, układ z ks. Czech Bolesławem (prawdopodobnie)
inizia ad imparare
965
Chrzest Polski
inizia ad imparare
966
biskupswo misyjne w Poznaniu - Jordan z Włoch
inizia ad imparare
968
Bitwa pod Cedynią (data dzienna)
inizia ad imparare
24 VI 972
Dagome iudex
inizia ad imparare
991
śmierć Mieszka I, rządy Bolesława Chrobrego
inizia ad imparare
992
śmierć św. Wojciecha w Prusach
inizia ad imparare
997
Zjazd Gnieźnieński
inizia ad imparare
1000
Koronacja Chrobrego, śmierć Chrobrego, koronacja Mieszka II
inizia ad imparare
1025
Mieszko Lambert ucieka z kraju
inizia ad imparare
1031
Bezprym obejmuje władzę
inizia ad imparare
1031 - 1032
Powrót Mieszka II, zjednoczenie kraju
inizia ad imparare
1032 - 1034
władcą K. Odnowiciel, przeniesienie stolicy do Krakowa
inizia ad imparare
1039 - 1058
władcą Bolesław Śmiały(Szczodry), zatargi z bp Stanisławem, odbudowa archidiecezji Gnieźnieńskiej
inizia ad imparare
1058 - 1079 (1076)
Schizma Wschodnia
inizia ad imparare
1054
Władcą Władysław Herman
inizia ad imparare
1079 - 1102
Synod w Clermont (Urban II)
inizia ad imparare
1095
Pierwsza krucjata
inizia ad imparare
1096 - 1099
Podział Polski dokonany przez Hermana
inizia ad imparare
1097
władcą Bolesław Krzywousty, walki o tron z bratem Zbigniewem (oślepiony)
inizia ad imparare
1102 - 1138
Bitwa pod Głogowem, Henryk V pod pozorem pomocy Zbigniewowi atakuje Polskę
inizia ad imparare
1109
sobór w Wormacji
inizia ad imparare
1122
rozbicie dzielnicowe
inizia ad imparare
1138
Władysław Wygnaniec (próby przejęcia władzy)
inizia ad imparare
1138 - 1146 (od 1141)
Zjazd w Łęczycy - przejęcie władzy przez Kazimierza Sprawiedliwego, złamanie zasad senioratu i pryncypiatu
inizia ad imparare
1180
Wielka Karta Swobód
inizia ad imparare
1215
Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Pl.
inizia ad imparare
1226
Zjazd w Gąsawie
inizia ad imparare
1227
bitwa pod Legnicą, najazd Mongołów, ginie Henryk Pobożny
inizia ad imparare
1241
Ostatnia (7) krucjata
inizia ad imparare
1291
Jakub Świnka koronuje w Gnieźnie Przemysła II
inizia ad imparare
1295
zamach na Przemysła II, śmierć
inizia ad imparare
1296
rządy Wacława II (dynastia Przemyślidów)
inizia ad imparare
1300 - 1305
rządy Wacława III
inizia ad imparare
1305- 1306
rządy Władysława Łokietka (koronacja)
inizia ad imparare
1306 - 1333 (1320)
król Anglii zwołuje Stany Generalne
inizia ad imparare
1302
Polska utraciła Pomorze Gdańskie
inizia ad imparare
1308
bitwa pod Płowcami - nierozstrzygnięta, zapisywana jako sukces Polaków
inizia ad imparare
1331
królem Kazimierz Wielki
inizia ad imparare
1333 - 1370
pokój Kaliski - odzyskujemy ziemię Dobrzańską i Kujawy
inizia ad imparare
1343
pokój w Namysłowie, nie odzyskujemy Śląska
inizia ad imparare
1348
założenie Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1364
Ludwik Angegaweński (Węgierski) królem, unia personalna
inizia ad imparare
1370 - 1382
przywilej koszycki
inizia ad imparare
1374
Jadwiga królową Polski
inizia ad imparare
1384 - 1399
unia personalna w Krewie - chrzest, ślub, chrystianizacja Litwy, przyłączenie krajów
inizia ad imparare
1385
W. Jagiełło panuje w Polsce
inizia ad imparare
1386 - 1434
wojna Stuletnia (Anglia vs Francja)
inizia ad imparare
1337 - 1453
przywilej piotrkowski
inizia ad imparare
1388
bitwa pod Grunwaldem (data dzienna)
inizia ad imparare
15 VII 1410
I pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1411
przywilej czerwiński
inizia ad imparare
1422
przywilej warcki
inizia ad imparare
1423
prywilej brzeski
inizia ad imparare
1425
przywileje jedleńsko-krakowskie
inizia ad imparare
1430 - 1433
odnowienie Akademii Krakowskiej
inizia ad imparare
1400
unia w Horodle (pl - lit) de facto przeiwko Krzyżakom
inizia ad imparare
1413
przywileje cerkwicko-nieszawskie
inizia ad imparare
1454
rozpoczyna się wojna 13-letnia
inizia ad imparare
1454
koniec wojny 13-letniej, II pokój w Toruniu
inizia ad imparare
1466
przywilej piotrkowski
inizia ad imparare
1496
przywilej mielnicki
inizia ad imparare
1501
przywilej radomski - konstytucja "nihil novi"
inizia ad imparare
1505
panowanie Władysława Warneńczyka
inizia ad imparare
1434 - 1444
personalna unia polsko-węgierska
inizia ad imparare
1440 - 1444
bitwa pod Warną
inizia ad imparare
1444
Kazimierz Jagiellnończyk
inizia ad imparare
1444 - 1492
sobór w Konstancji (Pl - PAweł Włodkowic)
inizia ad imparare
1414 - 1418
Jan Olbracht
inizia ad imparare
1492 - 1501
Aleksander Jagiellończyk
inizia ad imparare
1501 - 1506
pierwszy drukowany egzemplaż Biblii
inizia ad imparare
1450
upadek Konstantynopola
inizia ad imparare
1453
odkrycie Ameryki
inizia ad imparare
1492
Portugalczycy odkrywają Brazylię
inizia ad imparare
1500
pierwszy przewóz murzynów z Afryki do Ameryki
inizia ad imparare
1501
bitwa pod Orszą (data dzienna)
inizia ad imparare
08 IX 1514
Magellan opływa Ziemię (śmierć)
inizia ad imparare
1519 - 1522 (1521)
Zygmunt I Stary
inizia ad imparare
1506 - 1548
wystąpienie M. Lutra w Wittenberdze (data dzienna)
inizia ad imparare
31 X 1517
hołd pruski Albrechta Hohenzollerna
inizia ad imparare
1525
Zygmunt II August
inizia ad imparare
1548 - 1572
sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych
inizia ad imparare
1561
pacta conventa, artykuły henrykowskie, konfederacja warszawska
inizia ad imparare
1573
Henryk Walezy
inizia ad imparare
1573 - 1574
realno-personalna unia lubelska
inizia ad imparare
1569
Stefan Batory
inizia ad imparare
1576 - 1586
wojny z Rosją
inizia ad imparare
1579 - 1582
rozejm w Jamie Zapolskim
inizia ad imparare
1582
Zygmunt III Waza
inizia ad imparare
1587 - 1632
Władysław VI Waza
inizia ad imparare
1632 - 1648
Jan II Kazimierz
inizia ad imparare
1648 - 1668
sobór w Trydencie - kontrreformacja
inizia ad imparare
1545 - 1563
unia Brzeska - powstaje kościół unicki
inizia ad imparare
1596
Henryk IV wydaje edykt nantejski - wolność wyznania dla protestantów
inizia ad imparare
1598
bitwa pod Kircholmem - hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów (data dzienna)
inizia ad imparare
27 IX 1605
bitwa pod Kłuszynem - hetman Żółkiewski pokonuje Rosjan
inizia ad imparare
1610
wojna o Inflanty cz. 1
inizia ad imparare
1600 - 1611
wojna o Inflanty cz. 2
inizia ad imparare
1617 - 1622
pokój w Dywilinie
inizia ad imparare
1619
bitwa pod Cecorą - hetman Żółkiewski przegrywa Turkami
inizia ad imparare
1620
pokój chocimski
inizia ad imparare
1621
pokój w Mittawie
inizia ad imparare
1622
bitwa morska pod Oliwą (data dzienna)
inizia ad imparare
28 XI 1627
bitwa pod Trzcianą, hetman Koniecpolski
inizia ad imparare
1629
pokój w Sztumskiej Wsi
inizia ad imparare
1635
Potop Szwecki, przeor Augustyn /kordecki broni Jasną Górę
inizia ad imparare
1655 - 1660
panuje Michał Korybut Wiśniowiecki
inizia ad imparare
1669 - 1677
Jan III Sobieski
inizia ad imparare
1674 - 1696
bitwa pod Beresteczkem - Jan Kazimierz pokonuje wojska tatarsko-kozackie
inizia ad imparare
1651
powstanie Chmielnickiego - bitwa pod Zółtymi Wodami, Korsuniem, Piławicami
inizia ad imparare
1648
ugoda zborowska Kozaków
inizia ad imparare
1649
rada w Perejesławiu
inizia ad imparare
1654
traktaty welawsko-bydgoskie
inizia ad imparare
1657
ugoda w Hadziaczu
inizia ad imparare
1658
Panowanie Ludwika XIV - rozwój absolutyzmu
inizia ad imparare
1661 - 1715
rozejm w Andruszowie
inizia ad imparare
1667
pokój Buczaczu
inizia ad imparare
1672
bitwa pod Chocimiem
inizia ad imparare
1673
odsiecz wiedeńska (Jan II Sobieski pokonuje Kara Mustafe)
inizia ad imparare
1683
Ludwik XIV odwołuje edykt nantejski
inizia ad imparare
1685
pokój Grzymułtowskiego (od posła)
inizia ad imparare
1686
panuje August II Mocny
inizia ad imparare
1697 - 1706
szwecko-rosyjsk wojna północna
inizia ad imparare
1700 - 1721
panuje Stanisław Leszczyński
inizia ad imparare
1704 - 1709
ponownie Augst II Mocny
inizia ad imparare
1709 - 1733
August III Sas
inizia ad imparare
`1733 - 1763
sejm konwokacyjny ogłasza, że królem zosatje S.A. Poniatowski, do 1795
inizia ad imparare
1764
powstaje Szkoła Rycerska
inizia ad imparare
1765
konfederacja barska
inizia ad imparare
1768 - 1672
I rozbiór Polski
inizia ad imparare
1772
Komisja Edukacji Narodowej
inizia ad imparare
1773
Bostońska herbatka - zatopienie przez rewolucjonistów statków z chińską herbatą
inizia ad imparare
1773
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych - autor m.in. T. Jefferson (data dzienna)
inizia ad imparare
4 VI 1776
bitwa pod Saratogą
inizia ad imparare
1777
konstytucja Stanów Zjednoczonych
inizia ad imparare
1788
sejm Wielki/Czteroletni
inizia ad imparare
1788 - 1792
początek rewolucji francuskeij, zdobycie Bastylii
inizia ad imparare
1789
konstytucja 3-go maja
inizia ad imparare
1791
konfederacja targowicka
inizia ad imparare
1792
II rozbiór Polski
inizia ad imparare
1793
insurekcja Kościuszkowska - bitwy pod Racłąwicami i Maciejowicami
inizia ad imparare
1794
II rozbiór Polski
inizia ad imparare
1795
Józef Wybicki tworzy Mazurek Dąbrowskiego
inizia ad imparare
1797
powstają Legiony Polskie we Włoszech
inizia ad imparare
1797
Napoleon obejmuje władzę
inizia ad imparare
1799
Napoleon koronuje się na cesarza
inizia ad imparare
1804
pokój w Tylży - powstaje konstytucja Księstwa Warszawskiego
inizia ad imparare
1807
wojna rosyjsko - francuska
inizia ad imparare
1812
Bitwa pod Lipskeim, klęska Napoleona, ginie Józef Poniatowski
inizia ad imparare
1813
kongres wiedeński - powstaje Królestwo Polskie i jego konstytucja
inizia ad imparare
1815
bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona
inizia ad imparare
1815
konstytucja Wolnego Miasta Krakowa
inizia ad imparare
1818

Devi essere accedere per pubblicare un commento.