ZAPALENIA NIESWOISTE ROPNE I WYTWÓRCZE

 0    70 schede    rach6661990
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
pus
inizia ad imparare
ropa
inflammatio purulenta
inizia ad imparare
zapalenie ropne
inflammatio purulenta superficialis
inizia ad imparare
zapalenie ropne powierzchowne
inflammatio purulenta profunda
inizia ad imparare
zapalenie ropne głębokie
inflammatio purulenta circumscripta
inizia ad imparare
zapalenie ropne odgraniczone
inflammatio purulenta diffusa
inizia ad imparare
zapalenie ropne rozlane
empyema (inflammatio purulenta superficialis et circumscripta)
inizia ad imparare
ropniak(zapalenie ropne powierzchowne i ograniczone)
empyema appendicis vermiformis
inizia ad imparare
ropniak wyrostka robaczkowego
empyema vesicae fellae
inizia ad imparare
ropniak pęcherzyka żółciowego
empyema articulationis
inizia ad imparare
ropniak stawu
empyema pleurae
inizia ad imparare
ropniak opłucnej
empyema saccatum
inizia ad imparare
ropniak otorbiony
empyema pericardii
inizia ad imparare
ropniak worka osierdziowego
empyema cavi uteri (pyometra)
inizia ad imparare
ropniak jamy macicy
pyocephalus internus
inizia ad imparare
ropniak komór mózgu
pyosalpinx
inizia ad imparare
ropniak jajowodu
abscessus (inflammatio purulenta profunda et circumscripta)
inizia ad imparare
ropień (zapalenie ropne głębokie i ograniczone)
abscessus maturus
inizia ad imparare
ropień dojrzały
abscessus immaturus
inizia ad imparare
ropień niedojrzały
abscessus metastaticus
inizia ad imparare
ropień przerzutowy
abscessus gangraenescens
inizia ad imparare
ropień zgorzelinowy
abscessus hypostaticus
inizia ad imparare
ropień opadowy
membrana pyogenes
inizia ad imparare
"błona ropotwórcza"
pyorrhaea (inflammatio purulenta superficialis et diffusa)
inizia ad imparare
ropotok (zapalenie ropne powierzchowne i rozlane)
phlegmone (inflammatio purulenta profunda et diffusa)
inizia ad imparare
ropowica (zapalenie ropne głębokie i rozlane)
panaritium
inizia ad imparare
zastrzał
paronychia
inizia ad imparare
zanokcica
furunculus
inizia ad imparare
czyrak
carbunculus
inizia ad imparare
czyrak mnogi
fistula
inizia ad imparare
przetoka
sepsis (septicaemia)
inizia ad imparare
posocznica
pyaemia (septicopyaemia)
inizia ad imparare
ropnica
toxaemia
inizia ad imparare
jadzica
bacteriaemia
inizia ad imparare
obecność bakterii we krwi
infectio focalis
inizia ad imparare
zakażenie ogniskowe
sepsis cryptogenes
inizia ad imparare
posocznica utajona
pyelonephritis
inizia ad imparare
odmiedniczkowe zapalenie nerek
pyonephrosis
inizia ad imparare
roponercze
abscessus paranephriticus
inizia ad imparare
ropień przynerkowy
abscessus perinephriticus
inizia ad imparare
ropień okołonerkowy
peritonitis
inizia ad imparare
zapalenie otrzewnej
peritonitis circumscripta
inizia ad imparare
zapalenie otrzewnej ograniczone
peritonitis diffusa
inizia ad imparare
zapalenie otrzewnej rozlane
inflammatio proliferativa acuta
inizia ad imparare
zapalenie wytwórcze ostre
inflammatio proliferativa chronica
inizia ad imparare
zapalenie wytwórcze przewlekłe
inflammatio catarrhalis chronica atrophica
inizia ad imparare
przewlekle, nieżytowe i zanikowe zapalenie
inflammatio catarrhalis chronica hypertrophica
inizia ad imparare
przewlekłe, nieżytowe i przerostowe zapalenie
tela granulomatosa
inizia ad imparare
tkanka zianinowa
tela granulomatosa non specifica
inizia ad imparare
tkanka zianinowa nieswoista
tela granulomatosa resorptiva
inizia ad imparare
tkanka zianinowa resorpcyjna
inflammatio granulomatosa
inizia ad imparare
zapalenie zianiniakowe
granuloma resorptivum
inizia ad imparare
zianiniak resorpcyjny
inflammatio xanthogranulomatosa
inizia ad imparare
zapalenie żółtakowo-zianiniakowe
synechiae
inizia ad imparare
zrosty
synechiae teniaeformes
inizia ad imparare
zrosty taśmowate
synechiae planifonnes
inizia ad imparare
zrosty płaszczyznowe
obliteratio cavi pleureae
inizia ad imparare
zarośnięcie jamy opłucnej
obliteratio sacci pericardii
inizia ad imparare
zarośnięcie worka osierdziowego
lymphadenitis (lymphonodulitis)
inizia ad imparare
zapalenie węzłów chłonnych
lymphonodulitis reactiva acuta
inizia ad imparare
ostre odczynowe zapalenie węzłów chłonnych
lymphangitis (lymphangioitis)
inizia ad imparare
zapalenie naczyń chłonnych
lymphonodulitis reactiva chronica
inizia ad imparare
przewlekłe odczynowe zapalenie węzłów chłonnych
typhus abdominalis (stadium intumescentiae medullaris)
inizia ad imparare
dur brzuszny (stadium obrzmienia rdzeniastego)
gastritis chronica hypertrophica
inizia ad imparare
"przerostowe" przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka
rhinitis połyposa
inizia ad imparare
polipowate zapalenie błony śluzowej nosa
condyloma acuminatum
inizia ad imparare
kłykcina kończysta
glomerulonephritis proliferativa activa
inizia ad imparare
ostre proliferacyjne zapalanie kłębuszków nerkowych
cirrhosis hepatis
inizia ad imparare
marskość wątroby
synovitis villonodularis et pigmentosa
inizia ad imparare
barwnikowe, kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej
myositis ossificans
inizia ad imparare
kostniejące zapalenie mięśni

Devi essere accedere per pubblicare un commento.