Wynajem mieszkania - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Czy w okolicy są jakieś specjalne miejsca do wyprowadzania psów?
inizia ad imparare
Are there any special places nearby where I can walk my dog?
Na jakie zwierzęta się Pan zgadza?
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Czy zwierzęta mogą być na dworze?
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Czy możesz mi pomóc wprowadzić się?
inizia ad imparare
Could you please help me move?
Muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
inizia ad imparare
I need to fill an application form.
Znalazłem odpowiadającą mi ofertę w internecie.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the internet.
Mieszkanie jest duże i ma balkon.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Rozmówki polsko-angielskie"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.