W restauracji - In a restaurant

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Czy możemy prosić o rachunek?
inizia ad imparare
Could you please bring me the bill?
Czy życzą sobie Państwo deser?
inizia ad imparare
Do you want a dessert?
Czy mogę poprosić o kawałek ciasta na deser?
inizia ad imparare
For dessert, could I get a piece of cake please?
Zapłacę kartą.
inizia ad imparare
I'll pay by card.
Proszę o jeszcze jedną butelkę wina.
inizia ad imparare
Please bring us another bottle of wine.
Czy możemy prosić o stolik dla trzech osób?
inizia ad imparare
Could we get a table for three people?
Mamy rezerwację dla trzech osób.
inizia ad imparare
We have a reservation for three people.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Rozmówki polsko-angielskie"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.