wykład 2- genetyka roślin

 0    20 schede    malgorzatamalecka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
chromosomy eukariotyczne
inizia ad imparare
osiągają najwyższy stan kondensacji w stadium metafazy. Wtedy można dokonać ich charakterystyki.
chromosom metafazowy
inizia ad imparare
składa się z dwóch chromatyd powstałych w wyniku replikacji DNA.
chromosom metafazowy
inizia ad imparare
ma dwa ramiona przedzielone centromerem zlokalizowanym w przewężeniu pierwotnym.
Z kompleksem łączą się komponenty białek kinetochromowych, do których z kolei przyłączają się mikrotubule wrzeciona kariokinetycznego.
inizia ad imparare
Z kompleksem łączą się komponenty białek kinetochromowych, do których z kolei przyłączają się mikrotubule wrzeciona kariokinetycznego.
komponent
inizia ad imparare
składnik, część składowa czegoś
telomery
inizia ad imparare
zakończenie ramion chromosomu zbudowane z powtarzających się sekwencji T T T A G G G
telomery
inizia ad imparare
pełnią ważną funkcję w zachowaniu stabilności chromosomu.
telomery
inizia ad imparare
zabezpieczają chromosom przed utratą końcowych fragmentów i odpowiadają za lokalizację przestrzenną chromosomu w jądrze.
telomery
inizia ad imparare
ulegają skróceniu w kolejnych rundach replikacyjnych, co stopniowo prowadzi do dezintegracji chromosomu.
dezintegracja chromosomu
inizia ad imparare
rozkład chromosomu
niezmienna ilość telomerów
inizia ad imparare
występuje w komórkach macierzystych, płciowych i nowotworowych
telomeraza
inizia ad imparare
utrzymuje niezmienną ilość telomerów
teoria telomerowa
inizia ad imparare
według tej teorii telomery pełnią funkcję zegara biologicznego i są molekularnym markerem starzenia się komórek.
genom
inizia ad imparare
zespól genów zawarty w pojedynczym, haploidalnym zestawie chromosomów
kariotyp
inizia ad imparare
zespół chromosomów danego organizmu o charakterystycznej liczbie i morfologii.
morfologia
inizia ad imparare
nauka o formach, dotyczy postaci i budowy
kariotyp
inizia ad imparare
składa się on najczęściej z dwóch kompletów chromosomów (kariotyp diploidalny) wniesionych przez dwie haploidalne gamety: męską i żeńską.
kariogram
inizia ad imparare
sporządza się go na podstawie kariotypu
kariogram
inizia ad imparare
sporządza się go tak,że pary chromosomów homologicznych uporządkowane są według wielkości oraz morfologii.
chromosomy homologiczne
inizia ad imparare
odpowiadające sobie chromosomy pochodzące z równych genomów

Devi essere accedere per pubblicare un commento.