Text - Carpe diem (Nuze den Tag) 02.12.2012

 0    34 schede    mslemp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wsiadać/wysiadać
inizia ad imparare
einsteigen/aussteigen
zacząć
inizia ad imparare
anfangen beginnen
przestawać
inizia ad imparare
aufhören
wchodzić
Proszę wejść!
inizia ad imparare
hereinkommen
Kommen Sie herein!
proponować
inizia ad imparare
vorschlagen, anbieten
posłuchać, przysłuchiwać się
inizia ad imparare
zuhören
odbywać się, mieć miejsce
inizia ad imparare
stattfinden
odbierać
inizia ad imparare
abholen
fakt
inizia ad imparare
die Tatsache
równocześnie
inizia ad imparare
gleichzeitig
świadomie
Żyjemy coraz mniej świadomie.
inizia ad imparare
bewusst
Wir leben immer weniger bewusst.
powodować
chroby powodowane stresm
inizia ad imparare
verursachen
die Krankheiten verursacht durch Stress
twierdzić
Według mnie...
inizia ad imparare
behaupten
Ich behaupte...
pędzić
Czas pędzi.
inizia ad imparare
rasen
Die Zeit rast.
powierzchowność
inizia ad imparare
die Oberflächlichkeit
rzeczywiście
To rzeczywiście także nawet modne, nie mieć czasu.
inizia ad imparare
tatsächlich
Es ist tatsächlich auch schon modern, keine Zeit zu haben.
postęp technologiczny
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
inizia ad imparare
der technologische Fortschritt
Auch der technologische Fortschritt verstärkt diese Entwicklung.
wzmacniać
inizia ad imparare
verstärken
rozwój
inizia ad imparare
die Entwicklung
konsekwencja, następstwo
W dalszej konswkwencji, bardziej nawet rozwijają się choroby.
inizia ad imparare
die Folge
Als weitere Folge nehmen Krankenheiten immer mehr zu.
załatwiać
Załatwiam sprawy w krótszym czasie.
inizia ad imparare
erledigen
Ich erledige die Aufgaben in kürzerer Zeit.
tendencja
Tendencja wzrasta.
inizia ad imparare
die Tendenz
Die Tendenz steigt.
postrzeganie, odbiór
inizia ad imparare
die Wahrnehmung
wzrastać
Choroby wzrastają. Tendencja wzrasta.
inizia ad imparare
zunehmen, steigen
Die Krankheiten nehmen zu; Die Tendenz steigt.
fajerwerki
inizia ad imparare
das Feuerwerk
palić
Gustaw palił kiedyś bardzo dużo. Dziś jest niepalący.
inizia ad imparare
rauchen
Gustav hat früher sehr viel geraucht. Heute ist er Nichtraucher.
płakać
Po śmierci matki Susanne płakała przez tydzień.
inizia ad imparare
weinen
Nach dem Tod ihrer Mutter hat Susanne wochenlang geweint.
postawić, odstawić, ustawić
- Czy odstawiłeś rower do garażu? - Nie, on wciąż jest na zewnątrz.
inizia ad imparare
stellen
- Hast du das Fahrrad in die Garage gestellt? - Nein, es steht noch draußen.
przynieść, kupić, wzywać
inizia ad imparare
holen
pukać, wbijać
Słychać było bukanie do drzwi. To na pewno Simon. On zawsze puka.
inizia ad imparare
klopfen
An der Tür hat es geklopft. Das ist bestimmt Simon. Er klopft immer.
brakować
Nareszcie jesteś z powrotem. Tak tęskniłem za tobą.
inizia ad imparare
fehlen
Endlich bist du wieder da. Du hast mir so gefehlt.
otwierać, rozpinać, rozwiązywać
inizia ad imparare
aufmachen
włączać (światło, radio, komputer); przymocować
inizia ad imparare
(das Licht, das Radio, den Computer) anmachen
wyłączać (światło, radio), gasić (świecę, ogień, papierosa)
inizia ad imparare
(das Licht, das Radio; das Feuer, eine Kerze, eine Zigarette;) ausmachen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.